ADMINISTRACJA I stopnia (licencjackie) - STACJONARNA

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/01/2023 29/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 3/02/2023 4/02/2023 5/02/2023
 
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/02/2023 7/02/2023 8/02/2023 9/02/2023 10/02/2023 11/02/2022 12/02/2023

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2022 25/02/2023 26/02/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 4/03/2023 5/03/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

I rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Historia administracji (6 ECTS)

dr Jacek Wałdoch

25/01/2023

14:00

    egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy
Podstawy prawoznawstwa (10 ECTS)

dr hab. Paweł Sut

31/01/2023 14:15 s.1039

 

egzamin podstawowy
21/02/2023 14:15

s.1033

s.4021

  egzamin poprawkowy
Nauka o administracji (5 ECTS) dr Katarzyna Szlachetko 9/01/2023 8:30 s. 1039   egzamin "zerowy"
2/02/2023 16:00 s. 4021   egzamin podstawowy
24/02/2023 16:00 s.4056   egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

II rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Makro- i mikroekonomia (3 ECTS) dr Przemysław Panfil 30.01.2023 9:00 s.2026   egzamin podstawowy
22/02/2023 12:30 s. 4036   egzamin poprawkowy
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej (4 ECTS) dr Olga Śniadach 6/02/2023 11:30 s. 2002   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo karne i prawo wykroczeń (8 ECTS)

dr Adrian Wrocławski;

dr Krzysztof Dubicki

8/02/2023 17:00 s. 1039   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

III rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Postępowanie administracyjne (7 ECTS)

dr Michał Miłosz

7.02.2022 9:00 s.1039   egzamin podstawowy
21.02.2022 9:00 s.3035   egzamin poprawkowy
Ustrój samorządu terytorialnego (5 ECTS) dr Katarzyna Szlachetko 24/01/2023 13:00 s. 3065   egzamin podstawowy
2/02/2023 15:00 s. 4021   egzamin podstawowy

24/02/2023

15:00 s. 3034   egzamin poprawkowy
Publiczne prawo gospodarcze (6 ECTS) dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG 30.01.2023 13:00 s.1033   egzamin podstawowy
2/03/2023 14:00 s. 1039   egzamin poprawkowy

Prawo spółek (spln: administracja biznesu i finansów; spln: ogólnoadministracyjna) (1 ECTS)

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, profesor UG

1/02/2023

1/03/2023

15:00

13:00

s. 1039

p. 4007 (zaliczenie ustne)

  zaliczenie na ocenę

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Lipiec 2022 - 13:30; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. luty 2023 - 12:41; osoba wprowadzająca: Anna Okoń