ADMINISTRACJA II stopnia (magisterskie) - STACJONARNA

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/01/2023 29/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 3/02/2023 4/02/2023 5/02/2023
 
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/02/2023 7/02/2023 8/02/2023 9/02/2023 10/02/2023 11/02/2022 12/02/2023

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2022 25/02/2023 26/02/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 4/03/2023 5/03/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

ADMINISTRACJA II stopnia (stacjonarna)

I rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej (6 ECTS)

dr Jacek Wałdoch

25/01/2023 11:00     egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy
Prawo międzynarodowe publiczne (6 ECTS)

prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski

30/01/2022 11:00 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA II stopnia (stacjonarna)

II rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

 

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Fundusze strukturalne i systemy finansowania projektów UE (6 ECTS) dr Tomasz Sowiński

05.02.2023

2/02/2023

10:00

s.1039

Aud. A

  egzamin podstawowy
1/03/2023 18:00 s. 3025   egzamin poprawkowy
Postępowanie sądowo-administracyjne (6 ECTS)  dr Krzysztof Kaszubowski 7/02/2023 12:00 p.3024   egzamin podstawowy
20/02/2023 12:00 p. 3024   egzamin poprawkowy
Prawo karne skarbowe (3 ECTS) dr Stanisław Cora         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
System ochrony prawnej w UE (3 ECTS) dr Olga Śniadach 6/02/2023 13:00 s. 2002   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Lipiec 2022 - 13:34; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 14. luty 2023 - 07:13; osoba wprowadzająca: Anna Okoń