CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (licencjackie) - STACJONARNE

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/01/2023 29/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 3/02/2023 4/02/2023 5/02/2023
 
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/02/2023 7/02/2023 8/02/2023 9/02/2023 10/02/2023 11/02/2022 12/02/2023

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2022 25/02/2023 26/02/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 4/03/2023 5/03/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree) stacjonarna (stationary)

I rok (I year) semestr zimowy (winter semester) 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(basic session from January 28, 2023 to February 12, 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

(correction session from February 20, 2023 to March 5, 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
ABC IT (1 ECTS) dr Jacek Maślankowski         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Criminal Biology (Biologia kryminalna) (7 ECTS) dr Wojciech Glac, prof. UG         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Introduction to Criminology and Criminal Justice System (Podstawy kryminologii i systemu wymiaru sprawiedliwości) (7 ECTS) dr Tomasz Snarski 30.01.2023 17:00 Aud. C   basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (egzamin poprawkowy)
Comparative Law (Prawo porównawcze) (4 ECTS) dr Marcin Michalak 2/12/2022 11:15 p. 4054   exam before the session (egzamin "zerowy")
        basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Introduction to Jurisprudence (Wstęp do wiedzy o państwie i prawie) (4 ECTS)

 

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

1/02/2023 10:00 s. 1039   basic exam (egzamin podstawowy)
22/02/2023 11:15 p. 3033   correction exame (gzamin poprawkowy)

 

 

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree) stacjonarna (stationary)

II rok (II year) semestr zimowy (winter semester) 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(basic session from January 28, 2023 to February 12, 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

(correction session from February 20, 2023 to March 5, 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Forensic Medicine (Podstawy medycyny sądowej) (5 ECTS)

dr n. med. Marta Krzyżanowska; 

mgr Joanna Dawidowska;

dr inż. Mateusz Woźniak;

prof. dr hab. n. med. Michał Kaliszan

17/11/2022 11:30 Aud. C   basic exam (egzamin podstawowy)
        basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Criminology III - Social Theories of Crime (Kryminologia III - socjologia kryminologiczna) (5 ECTS) dr Piotr Pawliszak         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
(Intercultural Communication) Komunikacja Międzykulturowa (2 ECTS)  dr Grzegorz Kapuściński         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Maritime Criminal Law ( Morskie prawo karne) (3 ECTS) dr Magdalena Adamowicz         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
System of Penal Measures (System środków reakcji karnej) (5 ECTS)

dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. UW

        basic exam (egzamin podstawowy)
2/03/2023 12:15-16:30 s. 3049   correction exame (gzamin poprawkowy)
 

 

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree) stacjonarna (stationary)

III rok (III year) semestr zimowy (winter semester) 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(basic session from January 28, 2023 to February 12, 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

(correction session from February 20, 2023 to March 5, 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
European Criminal Law (Europejskie prawo karne) (5 ECTS) dr hab. Hanna Kuczyńska 18/01/2023 14:00 s. 3044   basic exam (egzamin podstawowy)
3/03/2023 9:30 egzamin zdalny/ online exam   correction exame (gzamin poprawkowy)
Forensic Science (Kryminalistyka) (3 ECTS) dr Magdalena Kasprzak 9/01/2023 15:15 s. 1033   basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Civil Law and Victims Compensations (Prawo cywilne i kompensata dla ofiar przestępstw) (3 ECTS)  dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG 11/01/2023 15:00 s. 1029   zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Human Rights (Prawa człowieka) (5 ECTS)

dr Anna Podolska;

dr Łukasz Kodłubański

        basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Seminar - Case Law (Seminarium-orzecznictwo) (4 ECTS)

dr hab. Hanna Kuczyńska

        basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Lipiec 2022 - 13:36; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 27. luty 2023 - 11:03; osoba wprowadzająca: Anna Okoń