KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) - STACJONARNA

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/01/2023 29/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 3/02/2023 4/02/2023 5/02/2023
 
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/02/2023 7/02/2023 8/02/2023 9/02/2023 10/02/2023 11/02/2022 12/02/2023

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2022 25/02/2023 26/02/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 4/03/2023 5/03/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

I rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Kryminologia I (Biologia kryminalna) (5 ECTS) dr Wojciech Glac         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Metodologia badań w naukach społecznych (5 ECTS) dr Jacek Przybylski 20/01/2023 10:00 s. 2002   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Wstęp do wiedzy o państwie i prawie (5 ECTS) dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz 30/01/2023 10:00 Aud.C   egzamin podstawowy
20/02/2023 9:15 s. 1039   egzamin poprawkowy
Historia prawa i procesu karnego (3 ECTS) dr Piotr Kitowski 05/02/2023 12:00 Aud. A  

egzamin podstawowy

27/02/2023 16:30 Aud. C   egzamin poprawkowy
Przestępstwo w literaturze, sztuce i filmie (3 ECTS)

prof. dr hab. Beata Możejko;

prof. dr hab. Kamil Zeidler;

mgr Joanna Kamień;

dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG

31/01/2023 12:00 p. 3032   egzamin podstawowy
21/02/2023 12:00 s. 3050   egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

II rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych) (5 ECTS)

dr Joanna Główczewska (część psychologiczna);

dr Stanisław Cora (część prawna)

31/01/2023

11:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Podstawy medycyny sądowej (3 ECTS)

dr n. med. Marta Krzyżanowska;

dr inż. Mateusz Woźniak;

mgr Joanna Dawidowska

7/02/2023

15:00 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
System środków reakcji karnej (4 ECST) dr Tomasz Snarski 30/01/2023 18:00 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Psychologia społeczna (4 ECTS) dr Aleksandra Peplińska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (3 ECTS) dr Adam Bochentyn

6/02/2023

13:00-14:00 Aud. A   zalicznenie na ocenę
27/02/2023 17:00

s. 1033

Aud. A

p. 3019

  egzamin poprawkowy
Cywilnoprawne podstawy kompensacji szkód wynikłych z przestępstwa (2 ECTS) dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG 25/01/2023 18:00 Aud. B   zalicznenie na ocenę
28/02/2023

16:00

16:30

Aud. A   egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

III rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo karne wykonawcze (2 ECTS)

dr Piotr Rogoziński;

dr Krzysztof Stasiak

20/01/2023 9:00 s. 1039   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Międzynarodowe prawo karne (2 ECTS) dr hab. Karolina Wierczyńska

2/02/2023

6/02/2023

11:00

Aud. C

Aud. B

  egzamin podstawowy
21/02/2023 17:00 s. 4056   egzamin poprawkowy
Podstawy psychiatrii sądowej (2 ECTS) dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Europejskie prawo karne (3 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

30/01/2023

31/01/2023

12:00

14:00

Aud. C

Aud. A

  egzamin podstawowy
24/02/2023 11:30 s. 3042   egzamin poprawkowy
Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze) (4 ECTS) dr Beata Czarnecka-Dzialuk         egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Psychologia sądowa (2 ECTS) dr Anna Jarmołowska 14/12/2022 10:30 s. 1033   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia (2 ECTS) dr Piotr Rogoziński 3/02/2023 15:30 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Pokrzywdzony w prawie karnym (2 ECTS) dr Marta Flis-Świeczkowska         zaliczenie "zerowe"
        zalicznenie na ocenę
Polityka karna i kryminalna (1 ECTS) dr hab. Jarosław Utrat-Milecki,prof. UW 2/03/2023 12:15-16:30 s. 3049   zaliczenie na ocenę
 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Lipiec 2022 - 13:38; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 17. luty 2023 - 12:56; osoba wprowadzająca: Anna Okoń