KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNA

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/01/2023 29/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 3/02/2023 4/02/2023 5/02/2023
 
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/02/2023 7/02/2023 8/02/2023 9/02/2023 10/02/2023 11/02/2022 12/02/2023

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2022 25/02/2023 26/02/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 4/03/2023 5/03/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (studia niestacjonarne)

I rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Bazy danych i informacja prawna

(1 ECTS)

dr Maciej Ferenc;
mgr Patryk Ciurak

        zaliczenie na ocenę

Nowe trendy w kryminologii, wiktymologii i penologii

(2 ECTS)

dr Stanisław Cora         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Historia przestępczości

(3 ECTS)

dr Piotr Kitowski 12/02/2023 9:00 Aud. C   egzamin podstawowy
27/02/2023 18:30 Aud. B   egzamin poprawkowy

Kryminalistyka - część ogólna

(4 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak 5/02/2023 12:00 Aud. B   egzamin podstawowy
21/02/2023 18:00 s. 3064   egzamin poprawkowy

Metodologia badań kryminalnych

(5 ECTS)

dr Piotr Pawliszak;
dr Krzysztof Stasiak  
28/01/2023 11:00 AULA   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Humanistyka wobec wyzwań współczesności - wykład humanistyczny

(3 ECTS)

dr hab. Maciej Michalski, profesor UG 6/02/2023 19:30 egzamin zdalny - MS Teams   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

(2 ECTS)

dr Anna Wolska-Bagińska 9/12/2022 19:00 zaliczenie zdalne   "0" zaliczenie na ocenę
14/01/2023 19:00 zaliczenie zdalne   "0" zaliczenie na ocenę
4/02/2023 10:00 s. 3050   zaliczenie na ocenę

Prawo dowodowe

(5 ECTS)

dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor UG

31/01/2023

4/02/2023

17:00

13:00

Aud. C

AULA

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

WdW - Podstawy biologii [Wykład do wyboru 1-2 (podstawy)] (2 ECTS)

dr Sławomira Fryderyk 29/01/2023 11:00 zaliczenie zdalny   zaliczenie na ocenę

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (studia niestacjonarne)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

II rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Kryminologia feministyczna

(2 ECTS)

VACAT         zaliczenie na ocenę

Media i społeczeństwo wobec przestępczości

(2 ECTS)

dr Jacek Wojsław         zaliczenie na ocenę

Odpowiedzialność osób duchownych za przestępstwa seksualne

(2 ECTS)

dr Tomasz Snarski         zaliczenie na ocenę

Przestępczość gospodarcza i skarbowa

(3 ECTS)

dr Krzysztof Dubicki

10/02/2023 17:00 s. 1039   egzamin podstawowy
24/02/2023 17:00 s. 3050   egzamin poprawkowy

Przestępczość narkotykowa – aspekty prawne i psychologiczne

(2 ECTS)

dr Marcin Szulc, profesor uczelni;

dr Tomasz Kanty;

dr Marek Skwarcow

9/02/2023 20:00 p. 3069   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość nieletnich – aspekty prawne i psychologiczne

(3 ECTS)

dr Marcin Szulc, profesor uczelni;

dr Krzysztof Stasiak

5/02/2023 11:30 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość seksualna

(2 ECTS)

dr Joanna Główczewska;

dr Krzysztof Dubicki

        egzamin podstawowy
25/02/2023 9:00 s. 3065   egzamin poprawkowy

Przestępczość zorganizowana

(2 ECTS)

dr Tomasz Snarski        

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Statystyka, dynamika i geografia przestępczości

(2 ECTS)

dr Piotr Rogoziński;
dr Piotr Pawliszak;
dr Krzysztof Stasiak  
        zaliczenie na ocenę

Terroryzm - aspekty prawne i psychologiczne

(2 ECTS)

dr Marcin Lech;

dr Andrzej Piotrowski

4/02/2023 12:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
A/373/21 (1 ECTS) mgr Marta Nazaruk 29/01/2023 9:00 s. 1033   egzamin podstawowy
A/375/22B2C1 (1 ECTS) mgr Magdalena Broniewska-Lenarczyk 29/01/2023

10:00-12:00

12:00-14:00

s. 3064   egzamin podstawowy

A/374/22 B2 (1 ECTS)

mgr Tomasz Bilau 29/01/2023 8:00 s. 2015   egzamin podstawowy 

KRYMINOLOGIA II stopnia (studia niestacjonarne)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

II rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

 

Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

(3 ECTS)

dr inż. Karolina Jagiełło;
dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, profesor UG;
dr Magdalena Kasprzak;
dr Georgii Sibirtsev  
cz. kryminalistyczna 5/02/2023 13:00 Aud. B   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami fizycznymi

(4 ECTS)

dr Aneta Lewkowicz

4/02/2023 12:00 Aud. B   egzamin podstawowy
25/02/2023 10:00 WMFiI, s. 248   egzamin poprawkowy

Prawne i kryminalistyczne aspekty usług detektywistycznych w Polsce

(2 ECTS)

dr Piotr Rogoziński 28/01/2023 12:00 Aud. A   zaliczenie na ocenę

Przestępczość gospodarcza i skarbowa

(2 ECTS)

dr Krzysztof Dubicki

10/02/2023 17:00 s. 1039   egzamin podstawowy
24/02/2023 17:00 s. 3050   egzamin poprawkowy

Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

(3 ECTS)

dr hab. Jerzy Kosiński;
dr Andrzej Borzyszkowski      

7/02/2023

12/02/2023

26/02/2023

9:15

9:30

Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu

(3 ECTS)

dr hab. Joanna N. Izdebska;
prof. dr hab. Adam Lesner;
dr Joanna Dzido;
dr Georgii Sibirtsev
cz. biologiczna 11/02/2023 12:00

Aud. A

egzamin zdalny

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Terroryzm

(4 ECTS)

prof. dr hab. Adam Lesner;
dr Anna-Karina Kaczorowska;
Łukasz Wroński  
        zaliczenie na ocenę
A/373/21 (1 ECTS) mgr Marta Nazaruk 29/01/2023 9:00 s. 1033   egzamin podstawowy
A/375/22B2C1 (1 ECTS) mgr Magdalena Broniewska-Lenarczyk 29/01/2023

10:00-12:00

12:00-14:00

s. 3064   egzamin podstawowy

A/374/22 B2 (1 ECTS)

mgr Tomasz Bilau 29/01/2023 8:00 s. 2015   egzamin podstawowy

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Lipiec 2022 - 13:43; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 17. luty 2023 - 13:48; osoba wprowadzająca: Anna Okoń