PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNE

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/01/2023 29/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 3/02/2023 4/02/2023 5/02/2023
 
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/02/2023 7/02/2023 8/02/2023 9/02/2023 10/02/2023 11/02/2022 12/02/2023

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2022 25/02/2023 26/02/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 4/03/2023 5/03/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (studia niestacjonarne)

I rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Ekonomia

(4 ECTS)

dr Paweł Galiński 17/12/2022 20:05 s. 3065   egzamin "zerowy"
5/02/2023 11:15 s. 1033   egzamin podstawowy
1/03/2023 13:00 p. 202 WZ   egzamin poprawkowy

Prawo administracyjne

(8 ECTS)

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

28/01/2023

29/01/2023

11:00

1039

Aud. C

  egzamin podstawowy
25/02/2023

15:00

p. 3021   egzamin poprawkowy

Zarządzanie przedsiębiorstwem

(4 ECTS)

dr Mirosław Czapiewski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Źródła i wykładnia prawa podatkowego

(4 ECTS)

dr Szymon Obuchowski

30/01/2023

4/02/2023

18:15

10:00

1033

s. 2002

  egzamin podstawowy
4/03/2023 10:00 s. 1033   egzamin poprawkowy

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (studia niestacjonarne)

II rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Controlling finansowy w przedsiębiorstwie

(2 ECTS)

dr Sebastian Susmarski 5/02/2023 9:00 on-line   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Podatki i opłaty samorządowe

(4 ECTS)

dr Przemysław Panfil

dr Paweł Galiński

29.01.2023 12:00 s.1039   egzamin podstawowy
21/02/2023 19:30 s. 3025   egzamin poprawkowy

Podstawy statystyki

(2 ECTS)

dr Olga Komorowska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Rachunkowość finansowa

(5 ECTS)

dr Beata Zackiewicz-Brunke 4/02/2023 13:00 Aud. C   egzamin podstawowy
4/03/2023 12:30 s. 3065   egzamin poprawkowy

Ubezpieczenia społeczne

(2 ECTS)

dr Adam Barembruch 28/01/2023 10:00 s.3065   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (studia niestacjonarne)

III rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Podatki bezpośrednie

(5 ECTS)

dr Patryk Kaczmarek

dr Damian Cyman

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Podatki pośrednie

(5 ECTS)

dr Rafał Mroczkowski

dr Katarzyna Welzant

30.01.2023 18:45 s. 2026   egzamin podstawowy
24/02/2023 18:30 s. 1033 Quzizz egzamin poprawkowy

Podatki w księgach rachunkowych

(2 ECTS)

dr Cyryl Kotyla

28/01/2023 10:25 s. 4021   egzamin podstawowy
25/02/2023 10:25 s. 3035   egzamin poprawkowy

Prawo karne skarbowe

(3 ECTS)

dr Tomasz Kanty 9/02/2023 20:30 p. 3069   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych

(3 ECTS)

dr Wojciech Kozłowski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Lipiec 2022 - 13:47; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. luty 2023 - 09:27; osoba wprowadzająca: Anna Okoń