PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (licencjackie) - STACJONARNE

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/01/2023 29/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 3/02/2023 4/02/2023 5/02/2023
 
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/02/2023 7/02/2023 8/02/2023 9/02/2023 10/02/2023 11/02/2022 12/02/2023

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2022 25/02/2023 26/02/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 4/03/2023 5/03/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (stacjonarne)

I rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Ekonomia (4 ECTS) dr Paweł Galiński 3/02/2023 12:30 Aud. B   egzamin podstawowy
1/03/2023 13:00 p. 202 WZ   egzamin poprawkowy
Prawo administracyjne (8 ECTS) dr Dominika Tykwińska-Rutkowska 30/01/2023 8:30 1039   egzamin podstawowy
20/02/2023 11:15 p. 3021   egzamin poprawkowy
Zarządzanie przedsiębiorstwem (4 ECTS) dr Mirosław Czapiewski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Źródła i wykładnia prawa podatkowego (4 ECTS) dr Szymon Obuchowski

31/01/2023

9:00 1039   egzamin podstawowy
22/02/2023 16:00 s. 3065   egzamin poprawkowy

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (stacjonarne)

II rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie (2 ECTS) dr Sebastian Susmarski 7/02/2023 9:30 s. 2015   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Podatki i opłaty samorządowe (4 ECTS)

dr Przemysław Panfil;

dr Paweł Galiński

9/01/2023 12:00 s. 4021   egzamin "zerowy"
30.01.2023 11:00 s.2026   egzamin podstawowy
22/02/2023 12:30 s. 4036   egzamin poprawkowy
Podstawy statystyki (2 ECTS) dr Dorota Banaszkiewicz         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Rachunkowość finansowa (4 ECTS) dr Monika Mazurowska 10.02.2023 11:30-13:00 1039   egzamin podstawowy
24/02/2023 11:00 s. 3035   egzamin poprawkowy
Ubezpieczenia społeczne (2 ECTS) dr Piotr Pisarewicz

 

      egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

WdW - Prawo umów gospodarczych - Wykład do wyboru - prawniczy wstępny (2 ECST)

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, profesor UG

2/02/2023

27/02/2023

14:00

11:30

s. 3050

p. 4007 (zaliczenie ustne)

  zaliczenie na ocenę

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (stacjonarne)

III rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 lutego 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Podatki bezpośrednie (5 ECTS)

dr Damian Cyman

        egzamin podstawowy

dr Patryk Kaczmarek

16/01/2023

26/01/2023

10:00-11:00

11:30

s.2026

s.2014

  egzamin podstawowy

dr Damian Cyman

        egzamin poprawkowy
dr Patryk Kaczmarek         egzamin poprawkowy
Podatki pośrednie (5 ECTS) dr Rafał Mroczkowski 9.01.2023 11:15 s.2026   egzamin "zerowy"
dr Katarzyna Welzant 19/12/2022 9:00 zdalnie   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
dr Katarzyna Welzant/dr Rafał Mroczkowski

30.01.2023

23.01.2023

 

18:00

 

s.2026

 

  egzamin podstawowy
dr Katarzyna Welzant/ dr Rafał Mroczkowski 24/02/2023 18:00 s. 1033 Quizizz egzamin poprawkowy
Podatki w księgach rachunkowych (2 ECTS)

dr Cyryl Kotyla

5/01/2023

18/01/2023

15:15

14:00

Aud. C

AULA

  termin dodatkowy egzaminu (egzamin zerowy)
2/02/2023 15:00 Aud. C   egzamin podstawowy
23/02/2023 15:00 s.1033   egzamin poprawkowy
Prawo karne skarbowe (3 ECTS) dr Tomasz Kanty 9/02/2023 19:30 p. 3069   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych (3 ECTS) dr Wojciech Kozłowski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Lipiec 2022 - 13:46; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. luty 2023 - 12:50; osoba wprowadzająca: Anna Okoń