PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNE

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/01/2023 29/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 3/02/2023 4/02/2023 5/02/2023
 
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/02/2023 7/02/2023 8/02/2023 9/02/2023 10/02/2023 11/02/2022 12/02/2023

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2022 25/02/2023 26/02/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 4/03/2023 5/03/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia (studia niestacjonarne)

I rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Instytucje prawa cywilnego w procesie zarządzania przedsiębiorstwem

(4 ECTS)

dr Grzegorz Sikorski 28/01/2023 13:00 Aud. B   egzamin podstawowy
25/02/2023 12:00 s. 1033   egzamin poprawkowy

Podstawy finansów publicznych

(4 ECTS)

dr Patryk Kaczmarek         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Podstawy teorii podatku

(2 ECTS)

dr Anna Drywa 29/01/2023 12:00 AULA   egzamin podstawowy
24/02/2023 18:00 Aud. B   egzamin poprawkowy

Rachunkowość finansowa

(5 ECTS)

dr Beata Zackiewicz-Brunke 5/02/2023 9:00 Aud. A   egzamin podstawowy
4/03/2023

14:30

12:30

s. 3065   egzamin poprawkowy

System administracji podatkowej i skarbowej

(2 ECTS)

dr Tomasz Sowiński

21/01/2023

12:35 AULA   egzamin podstawowy
25/02/2023 16:00

s. 1033

  egzamin poprawkowy

Wykładnia prawa podatkowego

(5 ECTS)

dr Szymon Obuchowski

30/01/2023

4/02/2023

19:15

11:30

1033

s. 4021

  egzamin podstawowy
4/03/2023 11:30 s. 1033   egzamin poprawkowy

Źródła prawa i legislacja podatkowa

(2 ECTS)

dr Szymon Obuchowski

27/01/2023

3/02/2023

18:00

1039

s. 4021

  egzamin podstawowy
3/03/2023 18:00 Aud. A   egzamin poprawkowy

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia (studia niestacjonarne)

II rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Opodatkowanie dochodu w prawie polskim

(5 ECTS)

dr Szymon Moś

dr Patryk Kaczmarek

28/01/2023 10:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy

(5 ECTS)

dr Rafał Mroczkowski 7.01.2023 7:55

Quizizz

zdalnie

  egzamin podstawowy

30.01.2023

24/02/2023

19:30

19:15

Aud. A

s. 1033

Quzizz egzamin poprawkowy

Podatki i opłaty samorządowe

(5 ECTS

dr Przemysław Panfil

dr Paweł Galiński

29.01.2023 10:00

Aud. B

egzamin zdalny

 

egzamin podstawowy

21/02/2023 19:30 s. 3025   egzamin poprawkowy

Prowadzenie ksiąg podatkowych

(2 ECTS)

mgr Ewa Chrostowska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Zarządzanie ryzykiem

(2 ECTS)

dr Andrzej Dżuryk         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Lipiec 2022 - 13:49; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 17. luty 2023 - 12:31; osoba wprowadzająca: Anna Okoń