PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne WIECZOROWE

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/01/2023 29/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 3/02/2023 4/02/2023 5/02/2023
 
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/02/2023 7/02/2023 8/02/2023 9/02/2023 10/02/2023 11/02/2022 12/02/2023

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2022 25/02/2023 26/02/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 4/03/2023 5/03/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (wieczorowe))

I rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Historia prawa

(8 ECTS)

dr hab. Michał Gałędek, profesor UG   27/01/2023 17:00 Aud. B   egzamin "zerowy"
10/02/2023 17:00 AULA   egzamin podstawowy
24/02/2023 16:00 Aud. B   egzamin poprawkowy

Informatyka prawnicza

(4 ECTS)

dr Wojciech Kowalski

3/02/2023 15:00

AULA

  egzamin podstawowy

21/02/2023

17:00 s. 2017/ s. 2018   egzamin poprawkowy

Prawo rzymskie

(5 ECTS)

dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor UG

23/01/2023

17:00 Aud. A wyłącznie dla studentów z tzw. długiem punktowym egzamin "zerówkowy"
6/02/2023 16:00

AULA

Aud. A

  egzamin podstawowy

27/02/2023

16:00 s. 2014   egzamin poprawkowy

Prawoznawstwo

(9 ECTS)

prof. dr hab. Kamil Zeidler;    
dr hab. Tomasz Widłak, profesor UG;
dr Jarosław Niesiołowski
30/01/2023 15:00 s. 1039   egzamin podstawowy
4/03/2023 14-15 ustny   egzamin poprawkowy

Komunikacja międzykulturowa - wykład humanistyczny

(2 ECTS)

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, profesor UG 

16/01/2023

17/01/2023

18/01/2023

23/01/2023

24/01/2023

12:00

10:00

11:00

12:00

10:00

s. 3049

s. 2014

s. 2042

s. 3049

s. 3043

ustny egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (wieczorowe))

II rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Prawo cywilne I 

(10 ECTS)

dr Maja Maciejewska-Szałas   3/02/2023

11:00

s. 1039

  egzamin podstawowy

28/02/2023

3/03/2023

12:30

10:15

s. 2008

s. 1027

  egzamin poprawkowy

Prawo karne

(12 ECTS)

dr Tomasz Snarski 30/01/2023 16:00

Aud. B

  egzamin podstawowy

22/02/2023

1/03/2023

19:00 s. 4056   egzamin poprawkowy

Prawo Unii Europejskiej

(8 ECTS)

dr hab. Monika Adamczak-Retecka, profesor UG

6/02/2023 11:00 AULA   egzamin podstawowy
20/02/2023 11:00 Aud. C   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (wieczorowe))

III rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

(8 ECTS)

dr hab. Mariusz Bogusz, profesor UG 3/02/2023 11:00 Aud. C   egzamin podstawowy
20/02/2023 10:00 MS Teams ustny terminy poprawkowe i przywrócone

Prawo cywilne III

(8 ECTS)

dr hab. Anna Sylwestrzak, profesor UG 30/01/2023 15:00 Aud. A   egzamin podstawowy
3/03/2023 15:00 Aud. B   egzamin poprawkowy

Prawo handlowe

(12 ECTS)

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor UG;
dr Kaja Zaleska-Korziuk
8/02/2023 10:00 p. 4005 ustny egzamin podstawowy
1/03/2023 15:00 Katedra   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (wieczorowe))

IV rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Etyka prawnicza

(3 ECTS)

dr hab. Sebastian Sykuna, profesor UG;
dr hab. Maciej Wojciechowski;
dr Łukasz Kodłubański 
30/01/2023 18:00 Aud. B

 

egzamin podstawowy
2/03/2023 15:00 AULA   egzamin poprawkowy

Prawo morskie

(3 ECTS)

dr hab. Dorota Pyć, profesor UG 31/01/2023 16:00 AULA   egzamin podstawowy
3/03/2023 9:00 p. 4066   egzamin poprawkowy

Prawo pracy

(7 ECTS)

dr Jakub Szmit;
dr Marta Zbucka-Gargas   
 

2/02/2023

3/02/2023

8/02/2023

9:00 ustny

 

egzamin podstawowy

21/02/2023

27/02/2023

28/02/2023

9:00

ustny

 

egzamin poprawkowy

Prawo prywatne międzynarodowe

(3 ECTS)

dr hab. Arkadiusz Wowerka, profesor UG 23/04/2023   ustny hybrydowy egzamin "zerowy"
12/02/2023 13:00 ustny p. 4042 egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

A/238/21B1B2 (2 ECTS)

mgr Marta Nazaruk 6/02/2023 9:00 s. 1039   egzamin podstawowy

A/242/21B2C1; A/243/21C1 (2 ECTS)

mgr Renata Korzeniowska 25/01/2023 8:00 Aud. C   egzamin podstawowy

N/09/21A (2 ECTS)

mgr Małgorzata Zawisza 20/01/2023 9:00 s. 3053   egzamin podstawowy

A/237/21A2B1 (2 ECTS)

mgr Magdalena Broniewska-Lenarczyk 27/01/2023

9:45-11:15

11:30-13:00

s. 4036   egzamin podstawowy

A/242 (2 ECTS)

A/243 (2 ECTS)

mgr Renata Korzeniowska 06/02/2023 9:00-13:00 s. 1028    

A/239/21B2 (2 ECTS)

mgr Anna Janiak-Sieniawska 6/02/2023 9:00 s. 1033   egzamin podstawowy
 
Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Specjalizacja dodatkowa - POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE W SPRAWACH CYWILNYCH

Postępowania cywilne w ustawach szczególnych

(4 ECTS)

dr Grzegorz Julke         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (wieczorowe))

V rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów konsumenckich

(4 ECTS)

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor UG 30/01/2023 12:00 Aud. B   egzamin podstawowy
24/02/2023 12:00 s. 2003   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

(4 ECTS)

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor UG

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

(4 ECTS)

dr hab. Dorota Maśniak, profesor UG

25/01/2023

17:30

18:30

Aud. A

  egzamin podstawowy
28/02/2023

16:00

16:30

Aud. A   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

(4 ECTS)

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

31/01/2023

07/02/2023

13:00

13:00

p. 3001   egzamin podstawowy
21/02/2023 13:00 p. 3001   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ubezpieczeniowe

(4 ECTS)

dr hab. Dorota Maśniak, profesor UG

6/02/2023

11:00

s. 2014

  egzamin podstawowy
dr Tomasz Sowiński

5/02/2023

2/02/2023

10:30

s.2026

Aud. A

  egzamin podstawowy
dr hab. Dorota Maśniak, profesor UG 18/02/2023 16:30 Aud. A   egzamin poprawkowy
dr Tomasz Sowiński 1/03/2023 18:00 s. 3025   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zabezpieczenia społecznego

(4 ECTS)

dr Marta Zbucka-Gargas 19/12/2022

17:00

Aud. C   egzamin zerowy
30/01/2023 16:30 p.4012   egzamin podstawowy

21/02/2023

9:30 egz. ustny   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo karne

(4 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, profesor UG;
dr hab. Karolina Wierczyńska, profesor INP PAN
        egzamin podstawowy
25/02/2023 10:00 s. 3050   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Postępowania karne szczególne

(4 ECTS)

dr Piotr Rogoziński

 

 

 

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne wykonawcze

(4 ECTS)

dr Tomasz Snarski;
dr Krzysztof Stasiak 
20/12/2022 16:30 AULA   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego

(4 ECTS)

dr hab. Radosław Giętkowski, profesor UG 27.01.2023 10:00 s.1039   egzamin "zerowy"
10.02.2023 12:00 s.1033   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

(4 ECTS)

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

31/01/2023

07/02/2023

13:00

13:00

p. 3001   egzamin podstawowy
21/02/2023 13:00 p. 3001   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo urzędnicze

(4 ECTS)

dr Jakub Szmit 8/02/2023 17:00 Aud.C   egzamin podstawowy
28/02/2023 18:00 s. 2014   egzamin poprawkowy
             
Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Specjalizacja dodatkowa - PODATKI I PRAWO PODATKOWE

Systemy podatkowe i procedura podatkowa

(4 ECTS)

dr Przemysław Panfil 31/01/2023 10:00 s.2026   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO ZATRUDNIENIA

Europejskie prawo pracy

(4 ECTS)

dr hab. Monika Tomaszewska, profesor UG 01/02/2023 16:30 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - UŻYCIE SIŁY I KONFLIKTY ZBROJNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

Międzynarodowe prawo humanitarne

(4 ECTS)

dr hab. Katarzyna Łasak, profesor UG;
dr Magdalena Łągiewska  
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWO MEDIÓW

Prawo autorskie i zwalczania nieuczciwej konkurencji

(4 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor UG;
dr Ewelina Szatkowska  
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Lipiec 2022 - 13:52; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 24. luty 2023 - 09:00; osoba wprowadzająca: Anna Okoń