PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne ZAOCZNE

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/01/2023 29/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 3/02/2023 4/02/2023 5/02/2023
 
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/02/2023 7/02/2023 8/02/2023 9/02/2023 10/02/2023 11/02/2022 12/02/2023

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2022 25/02/2023 26/02/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 4/03/2023 5/03/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

I rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Historia prawa

(8 ECTS)

dr hab. Michał Gałędek, profesor UG   27/02/2023 17:00 Aud. B   egzamin "zerowy"
10/02/2023 17:00 AULA   egzamin podstawowy
24/02/2023 16:00 Aud. B   egzamin poprawkowy

Informatyka prawnicza

(4 ECTS)

dr hab. Grzegorz Wierczyński, profesor UG

4/02/2023

15:00

16:00

s. 2017

s. 2018

  egzamin podstawowy

26/02/2023

12:00 s. 2017/ s.2018   egzamin poprawkowy

Prawo rzymskie

(5 ECTS)

dr Bartosz Szolc-Nartowski 5/02/2023

10:00

12:00

AULA   egzamin podstawowy

5/03/2023

9:00

12:00

Aud. A   egzamin poprawkowy

Prawoznawstwo

(9 ECTS)

prof. dr hab. Kamil Zeidler;    
dr hab. Tomasz Widłak, profesor UG;
dr hab. Sebastian Sykuna, profesor UG;
dr Jarosław Niesiołowski
28/01/2023 13:00 AULA   egzamin podstawowy
4/03/2023 13-14 ustny   egzamin poprawkowy

Komunikacja międzykulturowa - wykład humanistyczny

(2 ECTS)

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, profesor UG 

15/01/2023

22/01/2023

8:00

s. 3049

s. 1028

ustny egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

II rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Prawo cywilne I 

(10 ECTS)

dr Izabela Adrych-Brzezińska  29/01/2023

15:00

AULA

  egzamin podstawowy

23/02/2023

1/03/2023

15:00

16:00

AULA   egzamin poprawkowy

Prawo karne

(12 ECTS)

dr hab. Jacek Potulski, profesor UG 4/02/2023 9:00

Aud. B

  egzamin podstawowy
4/03/2023 17:00 p. 3058 ustny egzamin poprawkowy

Prawo Unii Europejskiej

(8 ECTS)

dr hab. Monika Adamczak-Retecka, profesor UG

11/02/2023 9:00 Aud. B   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

III rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

(8 ECTS)

dr hab. Mariusz Bogusz, profesor UG 11/02/2022 11:00 AULA   egzamin podstawowy
5/03/2023 11:00 MS Teams zdalnie terminy poprawkowe i przywrócone

Prawo cywilne III

(8 ECTS)

dr Beata Kowalczyk   14/01/2023 18:00 Aud.A   egzamin "zerowy"
4/02/2023 11:00 Aud. C   egzamin podstawowy
21/02/2023 18:00 Aud. C   egzamin przywrócony

5/03/2023

2/03/2023

16:15

18:00

Aud. A

Aud. C

  egzamin poprawkowy

Prawo handlowe

(12 ECTS)

dr Grzegorz Sikorski 28/01/2023 10:00

Aud. B

p.4007

ustny egzamin podstawowy
25/02/2023 10:00     egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

IV rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Etyka prawnicza

(3 ECTS)

dr hab. Maciej Wojciechowski;
dr Łukasz Kodłubański  

30/01/2023

29/01/2023

18:00

18:30

Aud. B

AULA

 

egzamin podstawowy
25/02/2023 13:00 s. 3065   egzamin poprawkowy

Prawo morskie

(3 ECTS)

dr Magdalena Adamowicz           egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo pracy

(7 ECTS)

prof. dr hab. Jakub Stelina;
dr Michał Szypniewski  
4/02/2023 10:00 AULA

 

egzamin podstawowy

27/02/2023

17:00

Aud. B

 

egzamin poprawkowy

Prawo prywatne międzynarodowe

(3 ECTS)

dr hab. Arkadiusz Wowerka, profesor UG 12/02/2023 12:30 Aud. B   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

A/209/21B1 (2 ECTS)

mgr Renata Korzeniowska

28/01/2023

11/02/2023

9:00

10:45

Aud. C

s. 2002

pisemny

ustny

egzamin podstawowy
A/207/21A2B1 (2 ECTS) mgr Magdalena Broniewska-Lenarczyk 11/02/2023

10:00-12:00

12:15-14:00

s. 1033

s. 3064

pisemny

ustny

egzamin podstawowy
A/208/21B2C1 (2 ECTS) mgr Magdalena Broniewska-Lenarczyk 11/02/2023

14:30-16:30

16:45-18:00

s. 1033

s. 3064

pisemny

ustny

egzamin podstawowy
 
Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Specjalizacja dodatkowa - ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓWUmiejętności prawnicze pozasądowego rozwiązywania sporów

(4 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, profesor UG;
dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz   
22/01/2023 9:00 Aud. B   egzamin "zerowy"
30/01/2023 15:00 p. 3033   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (niestacjonarne (zaoczne))

V rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów konsumenckich

(4 ECTS)

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor UG 8/01/2023 9:00 PE   egzamin "zerowy"
28/01/2023 11:00 s. 2014   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

(4 ECTS)

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor UG

27/11/2022 11:00 s.1039   egzamin zerowy
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

(4 ECTS)

dr hab. Dorota Maśniak, profesor UG

25/01/2023

17:30

18:30

Aud. A

  egzamin podstawowy
28/02/2023

16:00

16:30

Aud. A   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo karne

(4 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, profesor UG;
dr hab. Karolina Wierczyńska, profesor INP PAN
29/01/2023 12:00 Aud. A   egzamin podstawowy
25/02/2023 10:00 s. 3050   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Postępowania karne szczególne

(4 ECTS)

dr Piotr Rogoziński 4/02/2023

10:00

Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne wykonawcze

(4 ECTS)

dr Piotr Rogoziński;
dr Krzysztof Stasiak
28/01/2023 10:00 Aud. A   egzamin podstawowy

26/02/2023

15:00 s. 4036   egzamin poprawkowy
             
Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Specjalizacja dodatkowa - POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE W SPRAWACH CYWILNYCH

Postępowania cywilne w ustawach szczególnych

(4 ECTS)

dr Grzegorz Julke         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Postępowania cywilne w sprawach gospodarczych - POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE W SPRAWACH CYWILNYCH (Specjalizacja dodatkowa) (3 ECTS)

dr Anna Machnikowska, profesor UG 5/02/2023 10:00 s. 2025   zaliczenie na ocenę

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO KRYMINALNEPrawo kryminalne państw obcych

(4 ECTS)

dr Tomasz Snarski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Lipiec 2022 - 13:54; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 27. luty 2023 - 10:12; osoba wprowadzająca: Anna Okoń