PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNE

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/01/2023 29/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 3/02/2023 4/02/2023 5/02/2023
 
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/02/2023 7/02/2023 8/02/2023 9/02/2023 10/02/2023 11/02/2022 12/02/2023

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2022 25/02/2023 26/02/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 4/03/2023 5/03/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE NIESTACJONARNE II stopnia (studia niestacjonarne)

I rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Historia administracji publicznej w Polsce od 1944 r.

(3 ECTS)

dr Jacek Wałdoch 21/01/2023 20:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Konstytucyjny ustrój państwa

(5 ECTS)

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, profesor UG 11/02/2023 17:30 s. 1039   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Nauka o organizacji

(4 ECTS)

dr Mirosław Czapiewski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej

(6 ECTS)

dr hab. Radosław Giętkowski, profesor UG 4/02/2023 10:00 s. 1039   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Wstęp do nauk prawnych

(5 ECTS)

dr Jarosław Niesiołowski

28/01/2023 17:00 AULA   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE NIESTACJONARNE II stopnia (studia niestacjonarne)

II rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Legislacja administracyjna

(2 ECTS)

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski 28/01/2023 11:00 Aud. C   egzamin podstawowy
25/02/2023 11:00 s. 3065   egzamin poprawkowy

Podstawy prawa finansów publicznych

(4 ECTS)

dr Rafał Mroczkowski 31/01/2023 18:00 s.1033   egzamin podstawowy
24/02/2023 19:45 s. 1033 Quzizz egzamin poprawkowy

Podstawy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

(4 ECTS)

dr Marta Zbucka 30/01/2023 17:00 p.4012   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Podstawy rachunkowości zarządczej

(3 ECTS)

dr Monika Mazurowska 11/02/2023 9:00 Aud. C   egzamin podstawowy

4/03/2023

26/02/2023

9:00

11:30

s. 3065

s. 4056

  egzamin poprawkowy

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

(5 ECTS)

dr hab. Jakub Szlachetko

 

      egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

System zamówień publicznych

(3 ECTS)

dr Hanna Wolska 29/01/2023 12:00 Aud. B   egzamin podstawowy
26/02/2023 12:00 s. 3065   egzamin poprawkowy

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE NIESTACJONARNE II stopnia (studia niestacjonarne)

III rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Gospodarka komunalna/spółki komunalne

(2 ECTS)

dr Hanna Wolska

dr Grzegorz Sikorski

29/01/2023 12:30 Aud. B   egzamin podstawowy
26/02/2023 12:30 s. 3065   egzamin poprawkowy

Publiczne prawo morskie

(2 ECTS)

dr hab. Dorota Pyć, profesor UG

mgr Jakub Puszkarski

27/11/2022

10/12/2022

19:00

17:30

Aud. B

  termin dodatkowy egzaminu (egzamin zerowy)
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(2 ECTS)

dr hab. Monika Tomaszewska, profesor UG         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Język angielski A/379/22A2B1; A/380/22B2C1 (2 ECTS) mgr Piotr Radzikowski 22/01/2023 17:00 Aud. C   egzamin podstawowy
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Lipiec 2022 - 13:55; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 17. luty 2023 - 07:35; osoba wprowadzająca: Anna Okoń