fbpx wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

BEG

W imieniu organizatorów, Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej WPiA UG ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w Międzynarodowej Konferencji The EU and the UK: Solidarity - past, present and future?” organizowanej przez Bar European Group w dniach 26-27 maja 2019 r. w Gdańsku. 

foto

Podpisanie porozumienia o współpracy przy wydawaniu czasopisma naukowego Financial Law Review pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach.

foto

W dniach 08-12.04 2019 r. dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG odbyła wizytę studyjną na Uniwersytecie w Groningen, jako uczestnik  Projektu "Mistrzowie dydaktyki" (realizowanego w ramach PO WER 2014-2020).

pracownicy KPF ze studentami

W dniu 09.02.2019 r. pracownicy Katedry Prawa Finansowego gościli na Wydziale Prawa Nowosybirskiego Uniwersytetu Państwowego. Centralnym punktem wizyty było seminarium naukowym pt. Doing Business in Russia and Poland. W jego trakcie swoje referaty wygłosili dr hab. E. Juchnevicius (E-commerce and source based income taxation in the EU), dr D. Cyman (Protection of financial services clients in the EU) i dr P. Panfil (Fiscal illusions in Poland).

odsłonięcie tablicy

Ceremonia odsłonięcia tablicy odbyła się przed budynkiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z udziałem najwyższych władz państwowych i zaproszonych gości. Uroczystość otworzył JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała. Przybliżył ten okres życia śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który Pan Profesor spędził na Uniwersytecie Gdańskim.

Pracownicy KPF

W dniach od 4 do 8 lutego 2019 r. pracownicy Katedry Prawa Finansowego: dr hab. E. Juchnievicius, dr D. Cyman oraz dr P. Panfil odbyli staż dydaktyczny na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu im. F. Dostojewskiego w Omsku. Wyjazd został zrealizowany w ramach modułu KA107 Kraje Partnerskie programu Erasmus+. Umożliwia on uczelniom z Unii Europejskiej rozszerzanie współpracy naukowo-dydaktycznej z ośrodkami akademickimi zlokalizowanymi na całym świecie.

Świeca

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego w dniu 8 marca 2019 r. emerytowanego Profesora Uniwersytetu Gdańskiego,
byłego kierownika Katedry Prawa Morskiego

PAN

W dniu 1 marca 2019 roku odbyła się sesja plenarna Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk oddział Gdańsk. Podczas sesji Przewodnicząca Komisji prof. UG, dr hab. Dorota Pyć przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji za lata 2015-2018. Członkowie Komisji wybrali również nowe władze kadencji 2019-2022. W skład Prezydium Komisji zostali wybrani:

prof. UG, dr hab. Dorota Pyć - Przewodnicząca Komisji (Katedra Prawa Morskiego WPiA UG)

okładka

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej „100 lat własności przemysłowej w Polsce” pod red. A. Adamczak.

Zdjęcie 1

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji serdecznie zaprasza na kolejne otwarte zebranie naukowe w ramach "Gdańskich piątków z prawem karnym".

Najbliższe spotkanie odbędzie się 22 lutego 2019 roku, o godzinie 17.00, w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UG im. prof. Donalda Steyera.