fbpx wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

Piotr Zieliński

Piotr ZielińskiZ przyjemnością informujemy, że doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mgr Piotr Zieliński został członkiem European Association of Health Law.

 

SEMINAR on 9 NOVEMBER 2017

 „Klaster Kosmiczny. Inteligentna Specjalizacja?

Zarządzaniem ryzykiem, finanse i ubezpieczenia w projektach kosmicznych.

 

 

The Commission of Space Science, which since March 2017 has been acting through the Gdańsk Chapter of the Polish Academy of Science, organises cyclical seminars on various aspects of space science.

SEMINARIUM 9 LISTOPADA 2017

Klaster Kosmiczny. Inteligentna Specjalizacja?

Zarządzaniem ryzykiem, finanse i ubezpieczenia w projektach kosmicznych.

                       

konferencja

Staże naukowe pracowników Wydziału na uniwersytetach w Azji Centralnej- Kirgistan.

W okresie 25 września – 1 października 2017 r. pracownicy Katedry Prawa Finansowego – dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG, dr Edward Juchniewicz, dr Damian Cyman, dr Przemysław Panfil i Katedry Prawa Cywilnego – dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG odbyli staże naukowe w  uniwersytetach i szkołach prawa w Kirgistanie.

W dniu 10 października 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50 – lecia pracy zawodowej - prof. zw. dra hab. Tadeusza Jasudowicza.

W dniach 18-20 września 2017 r. w Pałacu w Lubostroniu – pod honorowym patronatem Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Generalnej Konserwator Zabytków prof. Małgorzaty Gawin oraz Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzego Gwizdały – odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, współorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Rada Europy

RadaZ przyjemnością informujemy, że Premier Jarosław Gowin powołał dr. hab. Oktawiana Nawrota, prof. UG z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa do pełnienia obowiązków obserwatora przy Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy.  

Maciej Łaga

Zawiązanie sekcji młodych Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (ang. skrót ISLSSL) na poszczególnych kontynentach było ideą profesora Adriana Goldina (Uniwersytet w San Andres, Argentyna). Celem takiego przedsięwzięcia miała być integracja młodych naukowców zajmujących się w różnych krajach prawem pracy i prawem zabezpieczenia społecznego, w konsekwencji mająca prowadzić do rozwoju badań komparatystycznych. W sekcji europejskiej stowarzyszenia realizacji tej idei podjął się prof.

Inauguracja Roku Akademickiego 2017

Dnia 2 października 2017 odbyła się 47. Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 

IVR 2017

W dniach 17-21 lipca 2017 r. w Uniwersytecie w Lizbonie obradował XXVIII Światowy Kongres Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR). Wydział Prawa i Administracji UG reprezentowali podczas tego ważnego wydarzenia dr Maciej Wojciechowski oraz dr Tomasz Widłak z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa.