fbpx wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

okładka publikacji

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Trnawie (Słowacja) ukazała się monografia pt: " Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania” Trnava 2016, s. 272. Publikacja jest dziełem zbiorowym autorów reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce, w Czechach i na Słowacji.

100- lecie SN

100lat

W roku 2017 przypada 100 rocznica utworzenia jeszcze na terenie Królestwa Polskiego - Sądu Najwyższego, który stanął na czele tworzonych sądów królewsko-polskich.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wraz z całą społecznością akademicką składają najserdeczniejsze gratulacje.

okładka publikacji

okładka obraskaNakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się na przełomie roku 2016/17 angielskojęzyczna publikacja zawierająca opracowania z zakresu gospodarczego prawa publicznego, w tym prawa konkurencji, prawa działalności gospodarczej czy prawa energetycznego. Książka ta, przygotowana m.in.

logo rzecznika

okładka publikacji

okładkapublikacjiMonografia „Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce” jest zbiorem części wystąpień wygłoszonych podczas zjazdu katedr prawa ochrony środowiska „Sprawiedliwość ekologiczna w gospodarce, energetyce i administracji” jaki Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska WPiA UG zorganizow

Łopuski

ŁopuskiZ okazji Jubileuszu 100- lecia urodzin Pana Profesora Jana Łopuskiego, składamy najserdeczniejsze życzenia.


Łopuski

-Konkurs z Prawa Unii Europejskiej- 

 

info

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19 oraz 26 listopada 2016 roku odbyły się wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2018. Bardzo dziękując wszystkim doktorantom za czynne uczestnictwo w głosowaniu oraz poparcie mamy przyjemność poinformować, że do wyżej wymienionego organu zakwalifikowali się:  

Konferencja

W dniu 8 grudnia 2016 r. pracownicy Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki wzięli udział w konferencji naukowej pt. "  Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016 " zorganizowanej przez Katedrę Postepowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w rocznicę śmierci Profesor Moniki Zbrojewskiej.  Wśród perelegentów znalazł się Prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn, który wygłosił referat pt.