fbpx wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

Zjazd

Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego zoorganizowała VII Zjazd Katedr Postępowania Karnego,  który odbył się w dni

  W dniu 23 maja 2016 roku, w ramach obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, Zakład Praw Człowieka i Etyki Prawniczej WPiA UG zorganizował II Gdańskie Seminarium Etyki Prawniczej. Warto przypomnieć, że seminaria mają odbywać się dwa razy w roku akademickim, a ich celem jest wymiana doświadczeń i dyskusja członków pomorskiego środowiska prawniczego na tematy związane z etyką prawniczą.

zdjęcie
W ramach Dni Otwartych Wydziału Prawa i Administracji UG mgr Marcin
Michalak i mgr Jacek Wałdoch z Katedry Historii Prawa przeprowadzili wykład
pt. „Prawo na dzikim zachodzie. Czyli co w Salem robiły czarownice? I jaki
związek ze śmiercią Jerzego Waszyngtona ma proces zielarza – Samuela
Thompsona?”. Słuchaczami byli uczniowie z LO nr 1 oraz LO nr 7 w Gdańsku.
Luizjana

W dniach 30 maja – 1 czerwca odbywa się interdyscyplinarna konferencja prawa porównawczego 4th Annual Conference Juris Diversitas: Unity or/and Diversity /Unité ou Diversité. Tym razem konferencja została zorganizowana przez Lousiana State University Paul M. Herbert Law Center. W wydarzeniu biorą udział naukowcy i prawnicy praktycy reprezentujący kilkadziesiąt krajów z niemalże wszystkich kontynentów świata.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. dr Krzysztof Czub, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Rzecznik Patentowy UG, uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji „Gospodarka narodowa a rynek wewnętrzny Unii Europejskiej – prawno-ekonomiczne problemy integracji. Własność intelektualna – Konkurencja – Przedsiębiorczość”, która odbyła się w Olsztynie. Konferencja była organizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz- McLean

 prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz McLeanW poniedziałek 9 maja 2016 roku, podczas uroczystej kolacji Zjazdu Katedr Prawa Ochrony Środowiska „Sprawiedliwość ekologiczna w gospodarce, energetyce i administracji”, jaką wydano w Pałacu w Leźnie, prof. zw. dr hab.

Pani prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska została powołana przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w skład Komitetu Redakcyjnego najważniejszego polskiego czasopisma prawniczego „Państwo i Prawo” (13 pkt wedlug listy ministerialnej). Od kilku lat prof. Bagińska byla stałym recenzentem czasopisma.

W styczniu 2016 Pani Profesor została wybrana na zastępcę przewodniczącego KNP PAN, zaś do Prezydium Komitetu powołano prof. zw. dr hab. Andrzeja Szmyta.

spotkanie z Arturem Bełczykowskim
Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszamy na wystawę pt.:
“Gdańsk stary i nowy w akwarelach Artura Bełczykowskiego”,
 

Na zaproszenie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Pizie Pani prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska wygłosiła w dniach 19-22 kwietnia 2016 r. ośmiogodzinny cykl wykładów dla studentów studiów doktoranckich pt.  Public authority liability and European tort law. Wyjazd stanowił realizację programu Erasmus Plus oraz pogłębienie współpracy Katedry Prawa Cywilnego z ośrodkiem cywilistycznym w Pizie. 

Bioetyka w społeczeństwie demokratycznym

W dniach Bioetyka w społeczeństwie demokratycznym22-24 kwietnia 2016 r. w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie (k. Warszawy) odbyła się Wiosenna Szkoła Bioetyki organizowana przez Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Warszawski. W wyżej wymienionym wydarzeniu uczestniczył doktorant naszego Wydziału - mgr Piotr Zieliński.