fbpx wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz- McLean

 prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz McLeanW poniedziałek 9 maja 2016 roku, podczas uroczystej kolacji Zjazdu Katedr Prawa Ochrony Środowiska „Sprawiedliwość ekologiczna w gospodarce, energetyce i administracji”, jaką wydano w Pałacu w Leźnie, prof. zw. dr hab.

Pani prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska została powołana przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w skład Komitetu Redakcyjnego najważniejszego polskiego czasopisma prawniczego „Państwo i Prawo” (13 pkt wedlug listy ministerialnej). Od kilku lat prof. Bagińska byla stałym recenzentem czasopisma.

W styczniu 2016 Pani Profesor została wybrana na zastępcę przewodniczącego KNP PAN, zaś do Prezydium Komitetu powołano prof. zw. dr hab. Andrzeja Szmyta.

spotkanie z Arturem Bełczykowskim
Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszamy na wystawę pt.:
“Gdańsk stary i nowy w akwarelach Artura Bełczykowskiego”,
 

Na zaproszenie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Pizie Pani prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska wygłosiła w dniach 19-22 kwietnia 2016 r. ośmiogodzinny cykl wykładów dla studentów studiów doktoranckich pt.  Public authority liability and European tort law. Wyjazd stanowił realizację programu Erasmus Plus oraz pogłębienie współpracy Katedry Prawa Cywilnego z ośrodkiem cywilistycznym w Pizie. 

Bioetyka w społeczeństwie demokratycznym

W dniach Bioetyka w społeczeństwie demokratycznym22-24 kwietnia 2016 r. w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie (k. Warszawy) odbyła się Wiosenna Szkoła Bioetyki organizowana przez Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Warszawski. W wyżej wymienionym wydarzeniu uczestniczył doktorant naszego Wydziału - mgr Piotr Zieliński.

Boston College Law School

W dniach 8-9 kwietnia 2016 r. dr Krzysztof Czub, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnegoi Rzecznik Patentowy UG, uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej Patent Conference 6, która odbyła się w Bostonie. Konferencja była organizowana przez Boston College Law School.

ITLOS

W dniach 9 – 11 marca 2016 roku delegacja pracowników naukowych i studentów Wydziału Prawa i Administracji UG wzięła udział w wizycie studyjnej w Hamburgu. Wizyta składała się z dwóch kluczowych punktów: wizyty w Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza oraz wizyta w Porcie Hamburg, największym niemieckim porcie handlowym.

„Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu” – nowa publikacja dra Krzysztofa Czuba

 

Zdjęcie zbiorowe

W dniach 19-21 stycznia 2016 r. dr Krzysztof Czub, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej 2016 International Conference on Law, Patent, and Technology (ICLPT 2016). Konferencja była organizowana przez International Business Academics Consortium.