fbpx wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

logoZ przyjemnością informujemy, że od 17 marca 2021 Instytutem Konfucjusza na UG kierować będzie dr Magdalena Łągiewska (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego). Pani doktor jest pełnomocnikiem Dziekana WPiA UG ds.

Z inicjatywy Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG, dr. hab. Wojciecha Zalewskiego prof. UG, w przeddzień Święta Uniwersytetu Gdańskiego, Kolegium Dziekańskie odwiedziło groby byłych Dziekanów naszego Wydziału, aby oddać cześć Ich pamięci.

Na grobach Dziekanów w Gdańsku, Redzie i Sopocie złożono wiązanki kwiatów od Dziekana i Społeczności Wydziału.

Serdecznie zapraszamy do trzeciej Rozmowy o Dydaktyce, która odbędzie się  w środę 31.03. o godz. 17.00 na platformie MS Teams.
 
plakat

Stefan RaszejaZ głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. n. med.

Paweł SutRada Dyscypliny Nauki Prawne UG podjęła uchwałę o nadaniu p. dr. Pawłowi Sutowi z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

fotoRektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski,  powołał dr hab. Joannę Kruczalak-Jankowską, prof. UG na stanowisko Rzecznika ds.

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Genewskiego w dniach 4-5 lutego 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „What prospects for ‘orphan works’? Reflections on cultural goods with no provenance”. Organizatorami konferencji byli: UNIDROIT oraz Katedra UNESCO Międzynarodowego Prawa Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Genewskiego. Uniwersytet Gdański jest partnerem instytucjonalnym, a prof. Kamil Zeidler indywidualnym w projekcie naukowym UNIDROIT UCAP, w ramach którego była organizowana konferencja.

Dr Jakub Szlachetko - adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, został powołany do zespołu ekspertów opracowującego aktualizację Krajowej Polityki Miejskiej! Zespół funkcjonuje przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.

Serdecznie gratulujemy!

 

Program małych grantów – UGrants to kolejne działanie realizowane w Uniwersytecie Gdańskim w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB).