wydarzenia

Uroczysta premiera filmu "Mistrz" w reżyserii prof. Macieja Barczewskiego

Ostatnia modyfikacja: piątek, 27 Sierpień, 2021 - 08:28

24 sierpnia 2021 roku w Muzeum II Wojny Światowej odbyła się uroczysta prapremiera filmu "Mistrz" w reżyserii profesora Wydziału Prawa i Administracji UG dr. hab. Macieja Barczewskiego (film wchodzi do dystrybucji w najbliższy piątek).

W wydarzeniu brała udział liczna grupa gości, przedstawicieli różnych środowisk, w tym akademickich. Po projekcji wszystkich twórców nagrodzono oklaskami.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Uniwersytetem Gdańskim

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 30 Listopad, 2021 - 11:33

W dniu 20 lipca 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu doszło do uroczystego podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, reprezentowanym przez Zastępcę Rzecznika – pana Jacka Cieplaka oraz Uniwersytetem Gdańskim, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Wojciecha Zalewskiego, prof. UG.

Otwarte Seminarium Naukowe

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 22 Czerwiec, 2021 - 11:30

W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyło się Otwarte Seminarium Naukowe, którego organizatorem była Katedra Prawa Handlowego. Tematyka seminarium poświęcona była kwestiom związanym z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów (…), a zwłaszcza ocenie wprowadzonego Tarczą 4.0.

Posiedzenie Kapituły Środowisk Prawniczych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku

Ostatnia modyfikacja: środa, 2 Czerwiec, 2021 - 17:32

Dnia 6 maja 2021 r. odbyło się pierwsze od nastania pandemii posiedzenie Kapituły Środowisk Prawniczych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku. Na zaproszenie Prezesa Sądu, p. sędziego Rafała Terleckiego, w jego siedzibie zebrali się reprezentanci zawodów prawniczych i władz ich samorządów: adwokatury, komorników, notariatu, prokuratury, radców prawnych, sędziów i syndyków.

Konferencja Prawa Ubezpieczeniowego AIDA Polska

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 24 Maj, 2021 - 13:32

W czwartek 27 maja 2021 r. odbędzie się konferencja on-line AIDA Polska, która poświęcona będzie niezwykle aktualnemu zagadnieniu zakresu swobody umów w ustalaniu odszkodowania z ubezpieczenia AC. Konferencję poprowadzi dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG - która w bieżącej kadencji sprawuje funkcję Przewodniczącej AIDA Polska.

Medale 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego dla zasłużonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji

Ostatnia modyfikacja: środa, 24 Marzec, 2021 - 14:10

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski odznaczył szczególnie zasłużonych dla rozwoju Uczelni pracowników naszego Wydziału Medalami 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego.

 

W gronie odznaczonych Medalem 50-lecia byłych i obecnych pracowników Wydziału Prawa i Administracji znaleźli się:

 

prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean