wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

wydarzenia

W dniu 10 października 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50 – lecia pracy zawodowej - prof. zw. dra hab. Tadeusza Jasudowicza.

W dniach 18-20 września 2017 r. w Pałacu w Lubostroniu – pod honorowym patronatem Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Generalnej Konserwator Zabytków prof. Małgorzaty Gawin oraz Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzego Gwizdały – odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, współorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Rada Europy

RadaZ przyjemnością informujemy, że Premier Jarosław Gowin powołał dr. hab. Oktawiana Nawrota, prof. UG z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa do pełnienia obowiązków obserwatora przy Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy.  

Maciej Łaga

Zawiązanie sekcji młodych Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (ang. skrót ISLSSL) na poszczególnych kontynentach było ideą profesora Adriana Goldina (Uniwersytet w San Andres, Argentyna). Celem takiego przedsięwzięcia miała być integracja młodych naukowców zajmujących się w różnych krajach prawem pracy i prawem zabezpieczenia społecznego, w konsekwencji mająca prowadzić do rozwoju badań komparatystycznych. W sekcji europejskiej stowarzyszenia realizacji tej idei podjął się prof.

Inauguracja Roku Akademickiego 2017

Dnia 2 października 2017 odbyła się 47. Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 

IVR 2017

W dniach 17-21 lipca 2017 r. w Uniwersytecie w Lizbonie obradował XXVIII Światowy Kongres Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR). Wydział Prawa i Administracji UG reprezentowali podczas tego ważnego wydarzenia dr Maciej Wojciechowski oraz dr Tomasz Widłak z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa.

Uprzejmie informuję całą społeczność akademicką, że Komitet Nauk Prawnych PAN podjął uchwałę nr 2/2017 z 21 lipca 2017 r. w sprawie projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i innych ustaw dotyczących ustroju wymiaru sprawiedliwości.

DHC

Prof. Lech Garlicki, naukowiec o światowej renomie i jeden z najbardziej rozpoznawalnych profesorów prawa konstytucyjnego odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za doktrynalny i orzeczniczy wkład w kształtowanie państwa prawnego, zwłaszcza ochronę praw człowieka oraz instytucji demokratycznych w Polsce i Europie. Uroczystość odbyła się 22 czerwca 2017 w auli Biblioteki UG.

Miło nam poinformować, iż Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa w dniach 9 maja do 13 maja przyjmowała gości w osobach prof. Natalii Parkhomenko oraz prof. Michała Shumylo z Instytutu Państwa i Prawa Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. W trakcie spotkania z pracownikami Katedry nastąpiła wymiana doświadczeń oraz omówiono problemy związane z przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej.

zaproszenie

JM Rektor oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na promocję najnowszej książki autorstwa prof. dr hab. Jerzego Zajadło "Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa", która odbędzie się w Bibliotece Głównej 13 czerwca o godz. 17.00.

Strony

Subskrybuj RSS - wydarzenia