wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

wydarzenia

Spotkanie.

W dniu 22 kwietnia 2017 roku w sali seminaryjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się posiedzenie Krajowej Reprezentacji Doktorantów (dalej: KRD).
Obrady wyżej wymienionego gremium zostały zorganizowane w wyniku współpracy nawiązanej przez przewodniczącego Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego – mgra Piotra Zielińskiego – z Zarządem KRD.

Modus Operandi
Przesyłamy informacje o wydarzeniach organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki Modus Operandi:
 
  • 11.05.2017, godz. 10:00-15:00, Miejsce: WPiA UG- Wykład w Audytorium B 10:00-11:30, Warsztaty w salach 2006 i 4037 w godz. 12:00-15:00, Technik Kryminalistyki na Oględzinach miejsca zdarzenia- wykład + warsztaty, prelegent: st. sierż. Marcin Dobrzyński, Technik Kryminalistyki służący w Żandarmerii Wojskowej w Gdyni
     
Pobyt dr hist Aleksanda Kopteva na WPiA

W dniach 23-26 kwietnia br. na naszym wydziale przebywał Aleksandr Koptev dr hist, docent w Trivium – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies University of Tampere, Finlandia (na zaproszenie dr hab. Jacka Wiewiorowskiego, kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego).

Katedra Prawa Europejskiego i Porównawczego wraz z British Law Center zapraszają na wykład otwarty:

Policing terrorism – how to balance with the protection of civil liberties (the UK experience)

okładka publikacji

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Trnawie (Słowacja) ukazała się monografia pt: " Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania” Trnava 2016, s. 272. Publikacja jest dziełem zbiorowym autorów reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce, w Czechach i na Słowacji.

100- lecie SN

100lat

W roku 2017 przypada 100 rocznica utworzenia jeszcze na terenie Królestwa Polskiego - Sądu Najwyższego, który stanął na czele tworzonych sądów królewsko-polskich.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego wraz z całą społecznością akademicką składają najserdeczniejsze gratulacje.

okładka publikacji

okładka obraskaNakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się na przełomie roku 2016/17 angielskojęzyczna publikacja zawierająca opracowania z zakresu gospodarczego prawa publicznego, w tym prawa konkurencji, prawa działalności gospodarczej czy prawa energetycznego. Książka ta, przygotowana m.in.

logo rzecznika

okładka publikacji

okładkapublikacjiMonografia „Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce” jest zbiorem części wystąpień wygłoszonych podczas zjazdu katedr prawa ochrony środowiska „Sprawiedliwość ekologiczna w gospodarce, energetyce i administracji” jaki Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska WPiA UG zorganizow

Strony

Subskrybuj RSS - wydarzenia