fbpx wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

Świeca

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego w dniu 8 marca 2019 r. emerytowanego Profesora Uniwersytetu Gdańskiego,
byłego kierownika Katedry Prawa Morskiego

PAN

W dniu 1 marca 2019 roku odbyła się sesja plenarna Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk oddział Gdańsk. Podczas sesji Przewodnicząca Komisji prof. UG, dr hab. Dorota Pyć przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji za lata 2015-2018. Członkowie Komisji wybrali również nowe władze kadencji 2019-2022. W skład Prezydium Komisji zostali wybrani:

prof. UG, dr hab. Dorota Pyć - Przewodnicząca Komisji (Katedra Prawa Morskiego WPiA UG)

okładka

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej „100 lat własności przemysłowej w Polsce” pod red. A. Adamczak.

Zdjęcie 1

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji serdecznie zaprasza na kolejne otwarte zebranie naukowe w ramach "Gdańskich piątków z prawem karnym".

Najbliższe spotkanie odbędzie się 22 lutego 2019 roku, o godzinie 17.00, w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UG im. prof. Donalda Steyera.

Dr Justyna Nawrot z Katedry Prawa Morskiego została zaproszona do członkostwa w kolegium redakcyjnym prestiżowego włoskiego czasopisma Il Diritto Marittimo, ukazującego się nieprzerwanie od 1899 r., którego redaktorami są prof. Georgio Berlingieri i prof. Stefano Zunarelli z Uniwersytetu Bolońskiego.

dr michalak

dr Marcin Michalak gościem audycji Komentarze Radia Gdańsk.

Dr Marcin Michalak uczestniczył wraz z Janem Hlebowiczem, historykiem IPN w Gdańsku w audycji Komentarze Radia Gdańsk. W 30 rocznicę rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu zaproszeni goście dyskutowali na temat oceny tego wydarzenia z perspektywy pokolenia 30 latków.

 

Paweł Adamowicz
W związku z zaistniałymi w ostatnich dniach wydarzeniami, jako społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego chcemy uczcić pamięć Prezydenta Gdańska - Pana Pawła Adamowicza, a także wyrazić nasz sprzeciw przeciwko mowie nienawiści. dlatego tez w dniu jutrzejszym, tj piątek 18.01.2019 r. o godz. 15:00 chcemy spotkać się na placu przed głównym wejściem do Wydziału Nauk Społecznych (Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4) i uczcić pamięć minutą ciszy.
Pożegnanie

Głęboko poruszeni, z ogromnym żalem i smutkiem, żegnamy tragicznie zmarłego w dniu 14 stycznia 2019 r. Prezydenta Miasta Gdańska, absolwenta i byłego pracownika naszego Wydziału, Prorektora UG ds. studenckich, cenionego wykładowcę, drogiego kolegę i oddanego przyjaciela naszej społeczności

śp. Pawła Adamowicza

Łączymy się w wielkim smutku z Rodziną i najbliższymi Pana Prezydenta, składając wyrazy szczerego współczucia.

Księga

Pod koniec listopada br. została wydana i uroczyście zaprezentowana „Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce”. Redaktorem naukowym tej publikacji jest dr Krzysztof Czub z Katedry Prawa Cywilnego.

pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego w dniu 17 grudnia 2018 r. emerytowanego Profesora Uniwersytetu Gdańskiego, byłego kierownika Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego, cenionego specjalistę prawa prywatnego

Jerzego Ciszewskiego

Łączymy się w wielkim smutku z Najbliższymi Profesora, składając wyrazy szczerego współczucia.

Pozostanie zawsze w naszej pamięci.