wydarzenia

Dr Magdalena Łągiewska nową Dyrektor Instytutu Konfucjusza na UG

Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 Marzec, 2021 - 16:38

logoZ przyjemnością informujemy, że od 17 marca 2021 Instytutem Konfucjusza na UG kierować będzie dr Magdalena Łągiewska (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego). Pani doktor jest pełnomocnikiem Dziekana WPiA UG ds. Współpracy z Chinami, research associate w grancie badawczym „China, Law and Development” finansowanym przez Europejską Radę ds.

Kolegium Dziekańskie uczciło pamięć zmarłych Dziekanów WPiA

Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 Marzec, 2021 - 16:14

Z inicjatywy Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG, dr. hab. Wojciecha Zalewskiego prof. UG, w przeddzień Święta Uniwersytetu Gdańskiego, Kolegium Dziekańskie odwiedziło groby byłych Dziekanów naszego Wydziału, aby oddać cześć Ich pamięci.

Na grobach Dziekanów w Gdańsku, Redzie i Sopocie złożono wiązanki kwiatów od Dziekana i Społeczności Wydziału.

Zmarł śp. prof. Stefan Raszeja

Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 Marzec, 2021 - 08:30

Stefan RaszejaZ głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. n. med. Stefana Raszei, w przeszłości pracownika naszego Wydziału, a także wieloletniego kierownika Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku (1964-1993), dziekana Wydziału Lekarskiego (1966-1969), prorektora ds.

Wystąpienie prof. Kamila Zeidlera na konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Genewskim

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 8 luty, 2021 - 09:45
Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Genewskiego w dniach 4-5 lutego 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „What prospects for ‘orphan works’? Reflections on cultural goods with no provenance”. Organizatorami konferencji byli: UNIDROIT oraz Katedra UNESCO Międzynarodowego Prawa Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Genewskiego. Uniwersytet Gdański jest partnerem instytucjonalnym, a prof. Kamil Zeidler indywidualnym w projekcie naukowym UNIDROIT UCAP, w ramach którego była organizowana konferencja.
 

Dr Jakub Szlachetko powołany do zespołu ekspertów opracowującego aktualizację Krajowej Polityki Miejskiej.

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 luty, 2021 - 08:21

Dr Jakub Szlachetko - adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, został powołany do zespołu ekspertów opracowującego aktualizację Krajowej Polityki Miejskiej! Zespół funkcjonuje przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.

Serdecznie gratulujemy!

 

Program małych grantów – UGrants został uruchomiony

Ostatnia modyfikacja: piątek, 29 Styczeń, 2021 - 14:18

Program małych grantów – UGrants to kolejne działanie realizowane w Uniwersytecie Gdańskim w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB).  

Program umożliwia otrzymanie dofinansowania badań wstępnych i działań przygotowawczych zmierzających do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków na jego realizację. W 2021 roku w ramach programu otwarte zostaną cztery konkursy dedykowane doktorantom ze szkół doktorskich UG oraz nauczycielom akademickim w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej: