2022

Numer uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

128/2022 19/12/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia RDNP z dnia 28/11/2022 r.
127/2022 19/12/2022 w sprawie nadania mgr. Michałowi Majewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
126/2022 19/12/2022 w sprawie nadania mgr Katarzynie Grajewskiej-Bartosz stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
125/2022 19/12/2022 w sprawie nadania mgr Julii Szwiec stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
124/2022 19/12/2022 w sprawie nadania mgr Annie Ławickiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
123/2022 19/12/2022 w sprawie nadania mgr. Robertowi Mroczkowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
122/2022 28/11/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia RDNP z dnia 24/10/2022 r.
121/2022 28/11/2022 w sprawie wyznaczenia dr hab. Doroty Pyć, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Filipa Walczaka- doktoranta w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG
120/2022 28/11/2022 w sprawie wyznaczenia dr hab. Doroty Maśniak, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Littwina- doktoranta w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG
119/2022 28/11/2022 w sprawie wyznaczenia dr hab. Jacka Potulskiego, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Kozak- doktorantki w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG
118/2022 28/11/2022 w sprawie wyznaczenia dr hab. Anny Sylwestrzak, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Komara- doktoranta w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG
117/2022 28/11/2022 w sprawie wyznaczenia dr hab. Doroty Maśniak, prof. UG na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Gnas- doktorantki w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG
116/2022 28/11/2022 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Soczyńskiego
115/2022 28/11/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Soczyńskiego
114/2022 28/11/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Soczyńskiego
113/2022 28/11/2022 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Piotra Siemieniaka
112/2022 28/11/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Piotra Siemieniaka
111/2022 28/11/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Piotra Siemieniaka
110/2022 28/11/2022 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Brunki
109/2022 28/11/2022 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Brunki
108/2022 28/11/2022 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr . Tomasza Soczyńskiego
107/2022 28/11/2022 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Kosmola za wyróżniającą się
106/2022 28/11/2022 w sprawie nadania mgr. Mateuszowi Kosmolowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
105/2022 28/11/2022 w sprawie nadania mgr Bożenie Alicji Bator stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
104/2022 28/11/2022 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Platy za wyróżniającą się
103/2022 28/11/2022 w sprawie nadania mgr Agnieszce Placie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
102/2022 28/11/2022 w sprawie nadania mgr Paulinie Glejt-Uziębło stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
101/2022 28/11/2022 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Hannie Wolskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
100/2022 28/11/2022 w sprawie wyznaczenia sekretarza  Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Hannie Wolskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
99/2022 28/11/2022 w sprawie wyznaczenia członka Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Hannie Wolskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
98/2022 28/11/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Hannie Wolskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
97/2022 24/10/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia RDNP z dnia 26 września 2022 r.
96/2022 24/10/2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kopczyńskiej
95/2002 24/10/2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kopczyńskiej
94/2022 24/10/2022 w sprawie nadania mgr Sylwii Szadok stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
93/2022 26/09/2022 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2022 r.
92/2022 26/09/2022 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Soczyńskiego
91/2022 26/09/2022 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Siemieniaka
90/2022 26/09/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Kamilowi Jesiołowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
89/2022 26/09/2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Kamilowi Jesiołowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
88/2022 26/09/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Kamilowi Jesiołowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
87/2022 26/09/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Kamilowi Jesiołowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
86/2022 26/09/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Kamilowi Jesiołowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
85/2022 26/09/2022 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Kamilowi Jesiołowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
84/2022 26/09/2022 w sprawie zmiany składu komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Brunki
83/2022 26/09/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr Hannie Wolskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
82/2022 27/06/2022 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 maja 2022 r.
81/2022 27/06/2022 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr A. Nadolskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
80/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia sekretarza Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr A. Nadolskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
79/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia członka Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr A. Nadolskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
78/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr A. Nadolskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
77/2022 27/06/2022 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. P. Panfilowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
76/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia sekretarza Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. P. Panfilowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
75/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia członka Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. P. Panfilowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
74/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. P. Panfilowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
73/2022 27/06/2022 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr E. Haratym
72/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr E. Haratym
71/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr E. Haratym
70/2022 27/06/2022 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. M. Majewskiego
69/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. M. Majewskiego
68/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. M. Majewskiego
67/2002 27/06/2022 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr K. Grajewskiej-Bartosz
66/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr K. Grajewskiej-Bartosz
65/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr K. Grajewskiej-Bartosz
64/2022 27/06/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr K. Tymińskiej-Marynowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
63/2022 27/06/2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr K. Tymińskiej-Marynowskiejstopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
62/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr K. Tymińskiej-Marynowskiej
61/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr K. Tymińskiej-Marynowskiej
60/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr K. Tymińskiej-Marynowskiej
59/2022 27/06/2022 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie mgr K. Tymińskiej-Marynowskiej stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
58/2022 27/06/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr M. Sikorskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
57/2022 27/06/2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr M. Sikorskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
56/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr M. Sikorskiej
55/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr M. Sikorskiej
54/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr M. Sikorskiej
53/2022 27/06/2022 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie mgr M. Sikorskiej stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
52/2022 27/06/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr A. Placie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
51/2022 27/06/2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr A. Placie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
50/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr A. Platy
49/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr A. Platy
48/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr A. Platy
47/2022 27/06/2022 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie mgr. A. Placie stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
46/2022 27/06/2022 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr J. Szwiec
45/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr J. Szwiec
44/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr J. Szwiec
43/2022 27/06/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Matuszowi Kosmolowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
42/2022 27/06/2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Matuszowi Kosmolowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
41/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr M. Kosmola
40/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr M. Kosmola
39/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr M. Kosmola
38/2022 27/06/2022 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie mgr. M. Kosmolowi stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
37/2022 27/06/2022 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr Pauliny Glejt-Uziębło
36/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr P. Glejt-Uziębło
35/2022 27/06/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr P. Glejt-Uziębło
34/2022 27/06/2022 w sprawie nadania mgr. Adamowi Müllerowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
33/2022 30/05/2022 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r.
32/2022 30/05/2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Darii Bieńkowskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Darii Bieńkowskiej oraz komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Darii Bieńkowskiej
31/2022 30/05/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Darii Bieńkowskiej
30/2022 30/05/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Darii Bieńkowskiej
29/2022 30/05/2022 w sprawie nadania mgr. Karolowi Gregorczukowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
28/2022 25/04/2022 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 marca 2022 r.
27/2022 25/04/2022 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2022 r.
26/2022 25/04/2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę Krzysztofa Woźniaka
25/2022 25/04/2022 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Rogoń-Pawlak
24/2022 25/04/2022 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr Anny Ławickiej
23/2022 25/04/2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Ławickiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Ławickiej
22/2022 25/04/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Anny Ławickiej
21/2022 25/04/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Anny Ławickiej
20/2022 25/04/2022 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Szadok
19/2022 25/04/2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Szadok i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Szadok
18/2022 25/04/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Szadok
17/2022 25/04/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Szadok
16/2022 25/04/2022 w sprawie nadania mgr. Szymonowi Pawłowi Mosiowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
15/2022 25/04/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr Aleksandrze Nadolskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
14/2022 25/04/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Przemysławowi Panfilowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
13/2022 28/03/2022 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr. Mariusza Brunki
12/2022 28/03/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Brunki
11/2022 28/03/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Brunki
10/2022 28/02/2022 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 stycznia 2022 r.
9/2022 28/02/2022 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Anety Moniki Sieradzkiej wszczętego na zasadach dotychczasowych
8/2022 28/02/2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Kosmola
7/2022 28/02/2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Jesiołowskiego
6/2022 28/02/2022 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr Bożeny Alicji Bator przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dyscypliny podstawowej oraz do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Alicji Bator i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Alicji Bator
5/2022 28/02/2022 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr Bożeny Alicji Bator przeprowadzających egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego
4/2022 28/02/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Alicji Bator
3/2022 28/02/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Alicji Bator
2/2022 28/02/2022 w sprawie nadania dr. Jakubowi Szlachetko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
1/2022 24/01/2022 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.