2024

Numer uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

36/2024 25/03/2024 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 lutego 2024 r.
35/2024 25/03/2024 w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Soczyńskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
34/2024 25/03/2024 w sprawie nadania mgr. Piotrowi Siemieniakowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
33/2024 25/03/2024 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Rogozińskiego za rozprawę wyróżniającą się
32/2024 25/03/2024 w sprawie nadania mgr. Dawidowi Rogozińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
31/2024 25/03/2024 w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Lewnie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
30/2024 25/03/2024 w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Woźniakowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
29/2024 25/03/2024 w sprawie nadania mgr. Markowi Kamińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
28/2024 25/03/2024 w sprawie nadania mgr Julii Stepnowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
27/2024 26/02/2024 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 stycznia 2024 r.
26/2024 26/02/2024 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Marcela Myślińskiego
25/2024 26/02/2024 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Madeja
24/2024 26/02/2024 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Wałdoch stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
23/2024 26/02/2024 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Wałdoch stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne 
22/2024 26/02/2024 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Wałdoch stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne 
21/2024 26/02/2024 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Wałdoch stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne 
20/2024 26/02/2024 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Wałdoch stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne 
19/2024 26/02/2024 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Katarzynie Wałdoch stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych 
18/2024 26/02/2024 sprawie nadania mgr Natalii Tucholskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
17/2024 22/01/2024 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 grudnia 2023 r.
16/2024 22/01/2024 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Arkadiusza Kocela
15/2024 22/01/2024 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr Małgorzaty Puto
14/2024 22/01/2024 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr  Małgorzaty Puto
13/2024 22/01/2024 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr  Małgorzaty Puto
12/2024 22/01/2024 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Annie Bober-Kotarbińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
11/2024 22/01/2024 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr Annie Bober-Kotarbińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
10/2024 22/01/2024 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Annie Bober-Kotarbińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
9/2024 22/01/2024 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Annie Bober-Kotarbińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
8/2024 22/01/2024 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr Annie Bober-Kotarbińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
7/2024 22/01/2024 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr Annie Bober-Kotarbińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych 
6/2024 22/01/2024 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mariuszowi Szatkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
5/2024 22/01/2024 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mariuszowi Szatkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
4/2024 22/01/2024 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania  mgr. Mariuszowi Szatkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne 
3/2024 22/01/2024 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania  mgr. Mariuszowi Szatkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne 
2/2024 22/01/2024 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Mariuszowi Szatkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne 
1/2024 22/01/2024 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Mariuszowi Szatkowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. Styczeń 2024 - 14:02; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Kwiecień 2024 - 14:16; osoba wprowadzająca: Katarzyna Rynkowska