Badania

Cele i funkcje kary kryminalnej
dr Petasz Paweł

Czas w prawie karnym
prof. zw. dr hab. Warylewski Jarosław

Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego
dr Potulski Jacek

Filozoficzne i historyczne podstawy prawa karnego i kryminologii
dr Petasz Paweł
mgr Snarski Tomasz
prof. zw. dr hab. Warylewski Jarosław
prof. UG, dr hab. Zalewski Wojciech  

Karne aspekty mobbingu
prof. zw. dr hab. Warylewski Jarosław
prof. UG, dr hab. Zalewski Wojciech  

Karnoprawne aspekty transformacji ustrojowej a wymogi demokratycznego państwa prawa
mgr Snarski Tomasz

Multikulturalizm a prawo karne
mgr Snarski Tomasz

Niepozytywistyczne koncepcje prawa
mgr Snarski Tomasz

Nowe kierunki polityki kryminalnej
dr Petasz Paweł
prof. zw. dr hab. Warylewski Jarosław
prof. UG, dr hab. Zalewski Wojciech  

Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej
mgr Snarski Tomasz

Odpowiedzialność karna menadżerów
dr Potulski Jacek
prof. zw. dr hab. Warylewski Jarosław

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
dr Potulski Jacek
prof. UG, dr hab. Zalewski Wojciech  

Paradygmat neoklasyczny w prawie karnym i kryminologii
prof. UG, dr hab. Zalewski Wojciech  

Prawa człowieka w Kanadzie
mgr Snarski Tomasz

Prawa językowe mniejszości jako prawa fundamentalne i podmiotowe
mgr Snarski Tomasz

Prawo karne wobec wyzwań współczesności
dr Petasz Paweł
prof. zw. dr hab. Warylewski Jarosław
prof. UG, dr hab. Zalewski Wojciech  

Problematyka kary śmierci
dr Petasz Paweł
mgr Snarski Tomasz

Przestępstwa komputerowe
dr Petasz Paweł

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
prof. zw. dr hab. Warylewski Jarosław

Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
dr Petasz Paweł

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Relacje między prawem karnym a religią

dr Petasz Paweł

Sprawiedliwość naprawcza w prawie karnym
prof. UG, dr hab. Zalewski Wojciech  

Sprawiedliwość transformacyjna
mgr Snarski Tomasz

Wykroczenia
dr Petasz Paweł
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 15:32; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Marzec 2014 - 20:00; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła