Seminaria dyplomowe | Wydział Prawa i Administracji

Seminaria dyplomowe

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 grudnia 2017 roku, 18:27

dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny

  • Postępowanie cywilne - proseminarium (IV rok prawo stacjonarne);
  • Podstawy postępowania cywilnego - seminarium  (V rok prawo stacjonarne i niestacjonarne);
  • Podstawy postępowania cywilnego - seminarium (administracja magisterskie studia uzupełniające);
  • Wspólczesne problemy nauki prawa postepowania cywilnego - seminarium kierunkowe (IV rok prawo - studia doktoranckie).

dr Grzegorz Julke

  • Postępowanie cywilne - proseminarium (IV rok prawo niestacjonarne).