Wykłady do wyboru | Wydział Prawa i Administracji

Wykłady do wyboru - zgłoszone specjalizacje

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 maja 2017 roku, 14:47

ZGODNIE Z PROGRAMEM STUDIÓW PRAWNICZYCH PRACOWNICY KATEDRY POPROWADZĄ NASTĘPUJĄCE WYKŁADY SPECJALIZACYJNE

V rok Specjalizacja główna Cywilnoprawna:

Semestr zimowy (9)  30 godz./STACJ : 15 godz../niestacjonarne

wykład  Prawo ubezpieczeniowe  –          prof. UG D. Maśniak (15 z 30)

wykład  Prawo papierów wartościowych - dr hab. M. Balwicka-Szczyrba  (30)

wykład Międzynarodowe prawo handlowe - Prof. E. Bagińska (15)/ prof. UG S. Majkowska-Szulc (15)

 

Informujemy, że Katedra zgłosiła następujące wykłady na specjalizacjach dodatkowych

Specjalizacje dodatkowe (jeśli zostaną uruchomione) – dla 4 i 5 roku

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5                                   

Tworzenie umów (warsztaty) – 20 z 30 godz. dr hab. M. Balwicka-Szczyrba 

SEMESTR LETNI – 2017/2018  Rok 4 "Procesowe warsztaty prawnicze"

Tworzenie umów – 20 z  30 godz. dr Adrych-Brzezińskaj) 

UWAGA ! specj/wykład. zgłoszony na oba semestry! dla 2 różnych roczników

SEMESTR LETNI 2017/2018  – ROK 4 "Prawo nieruchomości"

Prawo mieszkaniowe prof. UG A. Sylwestrzak – 15 h/10h

Prawo obrotu nieruchomościami (aspekty prywatnoprawne) - dr hab.  M. Balwicka-Szczyrba – 15 h/10 h.

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5       "Europejskie prawo prywatne"                      

Europejskie prawo obligacyjne – 30 h E. Bagińska  (+ ew. inny wykładowca)

Europejskie prawo ubezpieczeń  - 15 g. Prof. UG D. Maśniak.

 SEMESTR ZIMOWY 2017/2018 - ROK 5  "Prawo konsumenckie"                                                                             

1.Umowy konsumenckie i postępowania w sprawach konsumenckich     Prof. UG  D. Maśniak 30 h

2.Handel elektroniczny i usługi świadczone drogą elektroniczną    Dr M. Maciejewska-Szałas 15 h