Akty prawne

Akty prawne i orzecznictwo

AKTY PRAWNE:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz.483)

Część ogólna

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16, poz. 94)
 • Ustawa dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2004 Nr 161, poz. 1688)
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. 2005 Nr 233, poz.1992)

Prawo rzeczowe

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 Nr 261 poz. 2603)

 

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 2000 Nr 80, poz. 9)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ( Dz.U.1996 Nr 149, poz.703 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 2001 Nr 124, poz.1361)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. 2005 Nr 175, poz.1459 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2005 Nr 31, poz.266)
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2001 Nr 17, poz. 209 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. 2004 Nr 167, poz. 1758 ze zm.)

Zobowiązania

 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003 Nr 124, poz.1151 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. (Dz.U. 2001 Nr 97, poz.1050 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2005 Nr 244, poz. 2080 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014, poz 827)
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wiedeń.1980.04.11. (Dz.U.1997 Nr 45, poz. 286)

Prawo rodzinne

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 Nr 9, poz.59 ze zm.)
 • Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz.U. 2001 Nr 53, poz. 561)
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2004 Nr 161, poz.1688 )
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 15:11; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: wtorek, 24. Maj 2016 - 13:10; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła