Badania | Wydział Prawa i Administracji

Badania

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 sierpnia 2016 roku, 12:37

Badania nad przemianami współczesnego systemu prawa międzynarodowego
prof. UG, dr hab. Wiśniewski Adam  

Implementacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez państwa postkomunistyczne
prof. UG, dr hab. Wiśniewski Adam  

Międzynarodowe prawo karne
dr Zajadło-Węglarz Paulina

Międzynarodowe prawo pracy
dr Łasak Katarzyna

Ochrona praw człowieka
prof. UG, dr hab. Drzewicki Krzysztof

Ochrona praw człowieka
prof. UG, dr hab. Wiśniewski Adam 

Prawo kosmiczne
mgr Paulina Buciak

Prawo morza
mgr Jakub Puszkarski

Sądownictwo międzynarodowe, w tym badania nad orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
prof. UG, dr hab. Wiśniewski Adam