Seminaria dyplomowe

Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2018/2019

 

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

 

Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe

Seminarium doktorskie

 

dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG

 

Prawo międzynarodowe publiczne

Prawo międzynarodowe

Prawnomiędzynarodowe aspekty kryminologii

Ochrona praw człowieka w zawodzie kryminologa

 

dr hab. Katarzyna Łasak

 

Prawnomiędzynarodowe aspekty kryminologii

Ochrona praw człowieka w zawodzie kryminologa

 

dr Paulina Zajadło-Węglarz

Kryminologia przestępczości międzynarodowej

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 15:58; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: niedziela, 17. Marzec 2019 - 02:10; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła