fbpx Uchwały RDNP | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Uchwały RDNP

Uchwały RDNP

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 sierpnia 2020 roku, 11:12
ROK 2020 
Numer uchwały Data uchwały Tytuł
25/2020 22/06/2020
w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r.
24/2020 22/06/2020
w sprawie uzupełnienia treści protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 lutego 2020 r.
23/2020 22/06/2020
w sprawie powołania komisji doktorskich mgr Anny Przytuła-Pieniążek
22/2020 22/06/2020
w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Anny Przytuła-Pieniążek
21/2020 22/06/2020
w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Anny Przytuła-Pieniążek
20/2020 22/06/2020
w sprawie nadania mgr. Elżbiecie Żelechowskiej-Litce stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
19/2020 22/06/2020
w sprawie nadania dr. Arkadiuszowi Wowerce stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
18/2020 22/06/2020
w sprawie odmowy nadania dr Justynie Nawrot stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
17/2020 20/04/2020
w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 lutego 2020 r.
16/2020 20/04/2020
w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Topolskiej
15/2020 20/04/2020
w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Topolskiej
14/2020 20/04/2020
w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Topolskiej
13/2020 20/04/2020
w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Hanny Banaszek
12/2020 20/04/2020
w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Hanny Banaszek
11/2020 20/04/2020
w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Hanny Banaszek
10/2020 20/04/2020 w sprawie nadania mgr. Bartoszowi Augustynowi Kędzierskiemu stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
9/2020 24/02/2020 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. 
8/2020 24/02/2020 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Mosia
7/2020 24/02/2020 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Mosia
6/2020 24/02/2020 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Mosia
5/2020 24/02/2020 w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Piotrowi Dubickiemu stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
4/2020 24/02/2020 w sprawie nadania mgr Emilii Marii Szynwelskiej-Żołnowskiej stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
3/2020 27/01/2020 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. 
2/2020 27/01/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku dr Małgorzaty Węgrzak o dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego
1/2020 27/01/2020 w sprawie nadania mgr. Marcinowi Pieńczykowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych 

 

 

ROK 2019  
Numer uchwały Data uchwały Tytuł
40/2019 16/12/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Adriana Barthy
39/2019 16/12/2019 w sprawie zaopiniowania wniosku dr Hanny Misiak o dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie UG
38/2019 16/12/2019 w sprawie zaopiniowania projektu kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich UG
37/2019 16/12/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Adriana Barthy
36/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta ropzrawy doktorskiej mgr. Adriana Barthy
35/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta ropzrawy doktorskiej mgr. Adriana Barthy
34/2019 16/12/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żelechowskiej-Litki
33/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta ropzrawy doktorskiej mgr Elżbiety Żelechowskiej-Litki
32/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta ropzrawy doktorskiej mgr Elżbiety Żelechowskiej-Litki
31/2019 16/12/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Szymona Kosatki
30/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta ropzrawy doktorskiej mgr. Szymona Kosatki
29/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia prof. T. Bąkowskiego na promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Szatkowskiego - doktoranta w Szkole Doktorskiej UG
28/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia prof. M. Balwickiej-Szczyrby na promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Madeja - doktoranta w Szkole Doktorskiej UG
27/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia prof. E. Juchneviciusa na promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Marcina Gajewskiego - doktoranta w Szkole Doktorskiej UG
26/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia prof. K. Woźniewskiego na promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Czyżewskiej-Skalskiej- doktorantki w Szkole Doktorskiej UG
25/2019 16/12/2019 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Przytuły-Pieniążek
24/2019 16/12/2019 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Wrocławskiego za rozprawę wyróżniającą się
23/2019 16/12/2019 w sprawie nadania mgr. Adrianowi Wrocławskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
22/2019 16/12/2019 w sprawie nadania mgr Agnieszce Trzcińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
21/2019 16/12/2019 w sprawie nadania mgr. Dawidowi  Michalskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
20/2019 16/12/2019 w sprawie nadania mgr. Rafałowi Wądołowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
19/2019 18/11/2019 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Wydziały z dnia 23.09.2019 r. w zakresie zaopiniowania zatrudnienia pracowników badawczo-dydaktycznych
18/2019 18/11/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 169 ust. 2 Statutu UG
17/2019 18/11/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 169 ust. 2 Statutu UG
16/2019 18/11/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 169 ust. 2 Statutu UG
15/2019 18/11/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 169 ust. 2 Statutu UG
14/2019 18/11/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 169 ust. 2 Statutu UG
13/2019 18/11/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 169 ust. 2 Statutu UG
12/2019 18/11/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 169 ust. 2 Statutu UG
11/2019 18/11/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 169 ust. 2 Statutu UG
10/2019 18/11/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Justyny Symber
9/2019 18/11/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Kędzierskiego
8/2019 18/11/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Dubickiego
7/2019 18/11/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Dawida Michalskiego
6/2019 18/11/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Kosatki
5/2019 18/11/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Kosatki
4/2019 18/11/2019 w sprawie nadania mgr. Michałowi Znanieckiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
3/2019 18/11/2019 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Wojciecha Wiewiórowskiego
2/2019 18/11/2019 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postepowaniu habilitacyjnym dr. Wojciecha Wiewiórowskiego
1/2019 18/11/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Wojciecha Wiewiórowskiego