Uchwały Rady Wydziału | Wydział Prawa i Administracji

Uchwały Rady Wydziału

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 kwietnia 2018 roku, 12:43
2018
Data uchwały Numer aktu Tytuł
19/03/2018 36/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 19 lutego 2018r.
19/03/2018 35/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/03/2018 34/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/03/2018 33/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/03/2018 32/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Adama Bochentyna
19/03/2018 30/31/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Adama Bochentyna
19/03/2018 29/2018 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr Annie Danucie Patalon
19/03/2018 28/2018

w sprawie zmian w programie studiów podyplomowych "Prawo medyczne"

załącznik do uchwały

19/02/2018 27/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 15 stycznia 2018r.
19/02/2018 26/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 25/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 24/2018

w sprawie zmiany liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2018/2019

załącznik do uchwały

19/02/2018 23/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 22/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 21/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 20/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 19/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. Macieja Zejdy
19/02/2018 18/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Małgorzaty Węgrzak
19/02/2018 17/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora mgr Elżbiety Żelichowskiej - Litka
19/02/2018 16/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. inż. Rafała Wądołowskiego
15/01/2018 15/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 11 grudnia 2017r.
15/01/2018 14/2018 w sprawie upoważnienia dr. Marcina Michalaka do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2017/2018
15/01/2018 13/2018

w sprawie zasad rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020

załącznik do uchwały

15/01/2018 12/2018

w sprawie terminów rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2019/2020

załącznik do uchwały

15/01/2018 11/2018

w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2018/2019

załącznik do uchwały

15/01/2018 10/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 9/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 8/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 7/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 6/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 5/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 4/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Agnieszki Trzcińskiej
15/01/2018 3/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Wioletty Niemiec
15/01/2018 1/2/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Niemiec
2017
11/12/2017 145/2017 w sprawie przedstawienia prac habilitacyjnych i doktorskich na LIII Ogólnopolski Konkurs „Państwa i Prawa”
11/12/2017 144/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
11/12/2017 143/2017 w sprawie sprawozdania z oceny własnej za rok akademicki 2016/2017 dla Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
11/12/2017 142/2017 w sprawie zmiany programu studiów na wszystkich kierunkach i trybach w związku z wprowadzeniem wykładów ogólnouczelnianych od cyklu dydaktycznego 2018/2019
11/12/2017 141/2017 w sprawie zmiany programu studiów na kierunku prawo w zakresie seminariów
11/12/2017 140/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. Michała Znanieckiego
11/12/2017 139/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Kai Zaleskiej-Korziuk
11/12/2017 137/138/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Mikulskiego
11/12/2017 136/2017
 
w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr Katarzynie Borówce za wyróżniającą się
11/12/2017 135/2017
Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich
w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Katarzynie Borówce
11/12/2017 134/2017
Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich
w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Pawłowi Bafii
11/12/2017 133/2017
Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich
w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Ziemowitowi Witkowskiemu
11/12/2017 132/2017 w sprawie wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Michałowi Gałędkowi
11/12/2017 131/2017 w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Michała Gałędka
11/12/2017 130/2017 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Michała Gałędka
11/12/2017 129/2017 Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Borówki
11/12/2017

128/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Bafii
01/12/2017 127/2017 Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Ziemowita Witkowskiego
01/12/2017 126/2017 Uchwała  Komisji ds. Rozpraw Doktorskich w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr.Pawła Bafii
23/11/2017 125/2017 w sprawie przyjęcia na jednolite studia stacjonarne na kieurnku Prawo i na studia I stopnia kierunek Administracja laureatów etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych"Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021
20/11/2017 124/2017 w sprawie likwidacji międzywydziałowych interdyscyplinarnych niestacjonarnych studiów doktoranckich III stopnia - Europeistyka
20/11/2017 123/2017 w sprawie zatwierdzenia dodatkowej listy seminariów magisterskich na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Kryminologia - specjalność kryminalistyczna w roku akad.2017/2018
20/11/2017 122/2017 w sprawie zmiany programu studiów na wszystkich kierunkach i trybach dotyczące wprowadzenia wykładu ogólnouczelnianego od roku akademickiego 2018/2019
20/11/2017 121/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotota mgr. Bartoszowi Kędzierskiemu
20/11/2017 120/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i kopromotora mgr Hannie Misiak
20/11/2017 119/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Szymonowi Obuchowskiemu
20/11/2017 118/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr.Maciejowi Kasprzykowi
20/11/2017 117/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Annie Wolskiej-Bagińskiej
20/11/2017 116/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr.Marcinowi Michalakowi
20/11/2017

115/2017

Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Borówka
20/11/2017 114/2017 Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy dokotrskiej mgr Anny Wolskiej-Bagińskiej
20/11/2017

113/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej pbrony rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Michalaka
08/11/2017

112/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Wolskiej-Bagińskiej
23/10/2017

111/2017

Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Michalaka
23/10/2017 110/2017 w sprawie ptwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Annie Przytuły-Pieniążek
23/10/2017 109/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Maciejowi Miklińskiemu
23/10/2017 108/2017 w sprawie nieprzyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr.Bartosza Wysockiego
25/09/2017 107/2017 w sprawie zmiany Kierownika Studiów Podyplomowych "Prawo pracy"
25/09/2017 106/2017 w sprawie Regulaminu studenckich praktyk zawodowych objętych programem studiów
25/09/2017 105/2017 w sprawie określenia terminu złożenia pracy dyplomowej dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia kierunek Prawo
25/09/2017 104/2017 w sprawie organizacji procesu kształcenia
25/09/2017 103/2017 w sprawie zatwierdzenia wykładów do wyboru na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku European Business Administration na II semestrze I roku
25/09/2017 101/102/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Patalon
25/09/2017 99/100/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr.Mariana Glembina
25/09/2017 98/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Szymonowi Kosatce
25/09/2017 97/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Markowi Horodniczemu
25/09/201 96/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Magdalenie Łągiewskiej
25/09/2017 95/2017 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr Anny Podolskiej za wyróżniającą się
25/09/2017 94/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Annie Podolskiej
25/09/2017 93/2017

w sprawie wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Edvardasa Juchnevičiusa

25/09/2017 92/2017

w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Edvardasa Juchnevičiusa

25/09/2017 91/2017

w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawanych dr. Edvardasa Juchnevičiusa

25/09/2017

90/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Witkowskiego
26/06/2017

89/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Łągiewskiej
19/06/2017

88/2017

Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktoroskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej ngr Anny Podolskiej
19/06/2017 87/2017 w sprawie zmiany Kierownika Studiów Podyplomowych "Doradztwo finansowe"/"Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach"
19/06/2017 86/2017 w sprawie zatwierdzenia dodatkowej listy seminariów dyplomowych w roku akad.2017/2018
19/06/2017 85/2017 w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 dziesiątego semestru jednolitych studiów prawniczych
19/06/2017 84/2017 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr.Filipa Czuchwickiego
19/06/2017 83/2017 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Krystymy Warylewskiej
19/06/2017 82/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Dominice Mróz-Szarmach
19/06/2017 81/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Marianowi Glembinowi
19/06/2017 79/80/2017 w sprawie wyznaczenia recenznentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Wolskiej-Bagińskiej
19/06/2017 77/78/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Borówki
19/06/2017 75/76/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Bafii
19/06/2017 73/74/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marcona Michalaka
19/06/2017 72/2017 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Michalaka
19/06/2017 71/2017 Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktorskich w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr.Bartosza Wysockiego
14/06/2017

70/2017

Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Łągiewskiej
05/06/2017

69/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Podolskiej
05/06/2017

68/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Wysockiego
22/05/2017 67/2017 w sprawie zgłoszenia nagród Rektora dla nauczycieli akademickich
22/05/2017 66/2017 w sprawie zmiany programu kształcenia Studiów Podyplomowych "Prawo spółek"
22/05/2017 65/2017 w sprawie zmiany programu kształcenia oraz nazwy Studiów Podyplomowych "Doradztwo finansowe" na "Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach"
22/05/2017 64/2017 w sprawie zatwierdzenia listy seminariów magisterskich i licencjackich oraz wykładów do wyboru w roku akad.2017/2018
22/05/2017 63/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczeania promotora  mgr Annie Patalon
22/05/2017 62/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. Piotrowi Dembickiemu
22/05/2017 61/2017 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr Iwony Jacko-Szcześniak za wyróżniającą się
22/05/2017 60/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Jwonie Jacko-Szcześniak
22/05/2017

59/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Iwony Jacko-Szcześniak
10/05/2017

58/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Iwony Jacko-Szcześniak
24/04/2017 57/2017 w sprawie utworzenia i uchwalenia programu kształcenia Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych "Ubezpieczenia społeczne"
24/04/2017 56/2017 w sprawie korekty w planie studiów na kierunku "Administracja" i "Prawo w administracji i gospodarce" na studiach niestacjonarnych II stopnia"
24/04/2017 55/2017 w sprawie korekty w planie studiów na kierunku "Podatki i doradztwo podatkowe"
24/04/2017 54/2017 w sprawie korekty w planie studiów na kierunku "Kryminologia"
24/04/2017 53/2017 w sprawie zmiany programu i trybu studiów II stopnia na kierunku European and International Business Law
24/04/2017 52/2017 w sprawie zatwierdzenia specjalizacji głównych i dodatkowych
24/04/2017 51/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Monice Kończyk
24/04/2017 50/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Michałowi Szypniewskiemu
24/04/2017 49/2017 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych Panu dr. hab. Jakubowi Stelinie
24/04/2017

48/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kończyk
11/04/2017

47/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kończyk
27/03/2017 46/2017 w sprawie zgłoszenia wniosku dr. Piotra Kitowskiego o przyznanie stypednium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
27/03/2017 45/2017 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Podatki w przedsiebiorstwie"
27/03/2017 44/2017 w sprawie upoważnienia dr Karoliny Jagiełło, dr Elżbiety Kaczorowskiej, dr Anety Lewkowicz do prowadzenia seminarium na studiach II stopnia na kierunku Kryminologia w r.akad.2016/2017
27/03/2017 43/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Marcinowi Lidzbarskiemu
27/03/2017 42/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Krzysztofowi Stasiakowi
27/03/2017 41/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Hannie Wolskiej
27/03/2017 39/40/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Podolskiej
27/03/2017 37/38/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Wysockiego
27/03/2017 35/36/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Łągiewskiej
27/03/2017 34/2017 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Władysławowi Wojciechowi  Mogilskiemu w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
27/03/2017 33/2017 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Stasiaka
22/03/2017

32/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Hanny Wolskiej
15/03/2017

31/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Stasiaka
09/03/2017

30/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Hanny Wolskiej
27/02/2017 29/2017 w sprawie upoważnienia dr. Tomasza Snarskiego do prowadzenia wykładów w r.akad.2016/2017
27/02/2017 28/2017 w sprawie zgłoszenia wniosku dr. Tomasza Widłaka o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
27/02/2017 27/2017 w sprawie zgłoszenia wniosku dr Beaty Kowalczyk o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
27/02/2017 26/2017 w sprawie zasad rekrutacji i terminów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2018/2019
27/02/2017 25/2017 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018
27/02/2017 24/2017 w sprawie utworzenia Szkoły Prawa Chińskiego
27/02/2017 23/2017 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr.Bartosza Wysockiego
27/02/2017 22/2017 w sprawie zmian w składach Komisji nr 1, 2, 3 ds. przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony oraz przyjmowania publicznych obron rozpraw doktorskich
27/02/2017 21/2017 w sprawie zmiany trybu studiów II stopnia na kierunku European and International Business Law
27/02/2017 19/20/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Ziemowita Witkowskiego
27/02/2017 18/2017 w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. Tadeusza Stępnia
27/02/2017 17/2017 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr.Tomasza Snarskiego za wyróżniającą się
27/02/2017 16/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr.Tomaszowi Snarskiemu
27/02/2017 15/2017 w sprawie wystąpienia do Senatu z wnioskiem o nadanie Profesorowi Lechowi Garlickiemu tytułu doktora honoris causa
14/02/2017

14/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Snarskiego
30/01/2017 13/2017 w sprawie zgłoszenia nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
30/01/2017 12/2017 w sprawie zmiany Kierownika Studiów Podyplomowych "Prawo spółek"
30/01/2017 11/2017 w sprawie zmiany składu Komisji ds. przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony oraz przyjmowania publicznej obrony rozpraw doktorskich
30/01/2017 10/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. Jackowi Markowskiemu
30/01/2017 9/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr.Tomaszowi Zienowiczowi
30/01/2017 8/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Monice Wilk
30/01/2017 7/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr.Tomaszowi Knepce
30/01/2017 4/5/6/2017 w sprawie wyznaczenia recenznentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Prof. zw. dr. hab. Lechowi Garlickiemu
13/01/2017

3/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Zienowicza
09//01/2017

2/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Wilk
09/01/2017

1/2017

Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozpraw doktorskiej mgr. Tomasza Snarskiego
2016
21/12/2016

125/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr.Tomasza Zienowicza
12/12/2016

124/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr.Tomasza Knepki
12/12/2016

123/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Wilk
12/12/2016 122/2016 w sprawie sprawozdania z oceny własnej za rok akademicki 2015/2016 dla Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
12/12/2016 121/2016 w sprawie przedstawienia prac habilitacyjnych i doktorskich na LII Ogólnopoldki Konkurs "Państwa i Prawa"
12/12/2016 120/2016 w sprawie upoważnienia nauczycieli akademickich ze stopniem doktora do prowadzenia seminariów w roku akad.2016/2017.
12/12/2016 119/2016 w sprawie otwrcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Dominice Kostrzewy
12/12/2016 118/2016 w sprawie zmiany egzaminatora w Komisji Doktorskiej nr II przeprowadzającej egzamin doktorski mgra Tomasza Zienowicza
12/12/2016 117/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla Prof.dr.hab. Lecha Garlickiego
12/12/2016 116/2016 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Piotrowi Szudejko
12/12/2016 115/2016 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr.Kamilowi Jędrejowi
12/12/2016 114/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Małgorzacie Balwickiej-Szczrbie w dziedzinie nauk prawnych w dysycplinie prawo
12/12/2016 113/2016 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr.Pawła Szudejko
12/12/2016 112/2016 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr.Kamila Jędreja
01/12/2016

111/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Knepki
21/11/2016 110/2016 w sprawie utworzenia i uruchomienia studiów II stopnia - kierunek European and International Business Law
21/11/2016 109/2016 w sprawie upoważnienia nauczycieli akademickich ze stopniem doktora do prowadzenia wykładów i wykładów do wyboru w roku akad.2016/2017
21/11/2016 108/2016 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Magdalenie Łągiewskiej
21/11/2016 106/107/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr.Krzysztofa Stasiaka
21/11/2016 104/105/2016 w sprawie wyznaczenia rozprawy doktorskiej mgr Iwony Jacko-Szcześniak
21/11/2016 103/2016 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Ewelinie Kowalskiej
21/11/2016 102/2016 w sprawie zmiany egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej
21/11/2016

101/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr.Kamila Jędreja
21/11/2016

100/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich
w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy dokorskiej mgr Eweliny Kowalskiej
8/11/2016

99/2016

Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktorskich
w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do pulicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr.Piotra Szudejko
8/11/2016

98/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

 

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Kowalskiej
24/10/2016 96/97/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Hannie Wolskiej
24/10/2016 95/2016 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Annie Śniecikowskiej
24/10/2016 94/2016 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr.Tomaszowi Gałczyńskiemu
24/10/2016 93/2016 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych prof.UG., dr hab. Jakubowi Stelinie
24/10/2016

92/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Śniecikowskiej
24/10/2016

91/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Gałczyńskiego
26/09/2016 90/2016 w sprawie zgłoszenia wniosku mgr. Piotra Zielińskiego o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyżśzego za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom
26/09/2016 89/2016 w sprawoe zgłoszenia wniosku mgr Joanny Marszałek o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom
26/09/2016 88.1.2016 w sprawie likwidacji studiów niestacjonarnych II stopnia kierunek Prawo
26/09/2016 88/2016 w sprawie wyodrębnienia punktów ECTS za wykłady i ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
26/09/2016 87/2016 w sprawie określenia okresu rozliczeniowego obowiązujacego na studiach doktoranckich
26/09/2016 86/2016 w sprawie określenia w programie studiów doktoranckich terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej promotorowi
26/09/2016 85/2016 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Krzysztofowi Stasiakowi
26/09/2016 83/84/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kończyk
26/09/2016 82/2016 w sprawie uzasadnienia uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr.Piotrowi Lewandowskiemu
26/09/2016 81/2016 w sprawie powołania Zespołu ds.przygotowania projektów uchwał w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych prof.UG, dr. hab. Jakubowi Stelinie
26/09/2016 80/2016 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych prof. UG, dr. hab. Jakubowi Stelinie
26/09/2016 79/2016 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych  dr. hab. Andrzejowi Powałowskiemu
26/09/2016

78/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Śniecikowskiej
26/09/2016

77/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Gałczyńskiego
31/08/2016 76/2016 w sprawie złoszenia przedstawiciela do Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016 - 2020
13/06/2016 75/2016 w sprawie zatwierdzenia planów na rok akad.2016/2017
13/06/2016 74/2016 w sprawie zgłoszenia kandydatur na członków Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2017-2021
13/06/2016 73/2016 w sprawie korekty w planowanych wykładach do wyboru, proseminariach i seminariach na studiach licencjackich i magisterskich na rok akad.2016/2017
13/06/2016 72/2016 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Magdalenie Marii Marcinkowskiej
13/06/2016 71/2016 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Marcie Dargas
13/06/2016 70/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej
13/06/2016 69/2016 w sprawie powołania Kierownika Studiów Doktoranckich w zakresie prawa
13/06/2016 68/2016 w sprawie korekty w planie studiów na kierunku Kryminologia
13/06/2016 67/2016 w sprawie korekty w planie studiów na kierunku Prawo
13/06/2016 66/2016 w sprawie opinii dotyczącej udzielenia urlopu naukowego prof.UG, dr hab. Tomaszowi Bąkowskiemu
13/06/2016 65/2016 w sprawie powołania Komisji ds. przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony oraz przyjmowania publicznej obrony rozpraw doktorskich na kadencję 2016-2020
13/06/2016 63/64/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr.Tomasza Knepki
13/06/2016 61/62/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Kamila Jędreja
13/06/2016 59/60/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Kowalskiej
13/06/2016 57/58/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Snarskiego
13/06/2016 56/2016 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr.Adama Bochentyna
13/06/2016 55/2016 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr.Ziemowita Witkowskiego
13/06/2016 54/2016 w sprawie odmowy nadania dr.Piotrowi Lewandowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
13/06/2016

53/2016

w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr Anny Stępien-Sporek od uchwały RW w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
13/06/2016

52/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Marcinkowskiej
06/06/2016

51/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Dargas
01/06/2016

50/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Marii Marcinkowskiej
25/05/2016

49/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Dargas
16/05/2016 48/2016 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Dominice Katarzynie Rydlichowskiej
16/05/2016 47/2016 w sprawie zmian w programie Studiów Podyplomowych "Prawo cywilne"
16/05/2016 46/2016 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Ochrona danych osobowych"
16/05/2016 45/2016 w sprawie korekty w planie studiów na kierunku "Podatki i doradztwo podatkowe"
16/05/2016 44/2016 w sprawie zmian w Kalendarzu Wyborczym na kadencję 2016 - 2020 oraz określenia liczby przedstawicieli grup do RW: nauczycieli nieposiadajacych tytułu profesora i stopnia naukowego doktora habilitowanego, studentów i doktorantów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
16/05/2016 43/2016 w sprawie zatwierdzenia listy seminariów magisterskich i licencjackich oraz wykładów do wyboru w roku akademickim 2016/2017
16/05/2016 42/2016 w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku International Business Law and EU Administration na rok akademicki 2017/2018
16/05/2016 41/2016 w sprawie zgłoszenia kandydatury na członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych
16/05/2016 40/2016 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Anny Wolskiej
16/05/2016 38-39/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Zienowicza
16/05/2016 36-37/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Piotra Szudejko
16/05/2016

35/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Katarzyny Rydlichowskiej
11/04/2016 34/2016 w sprawie uzupełnienia Kalendarza Wyborczego na kadencję 2016 - 2020
11/04/2016 32-33/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Śniecikowskiej
11/04/2016 31/2016 w sprawie zmiany recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Gałczyńskiego
11/04/2016 30/2016 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Dawidowi Michalskiemu
11/04/2016 28-29/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marty Dargas
11/04/2016

27/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich
w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Rydlichowskiej
07/03/2016

26/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Mai Głuchowskiej - Wójcickiej
07/03/2016 25/2016 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Piotra Szudejko
07/03/2016 24/2016 w sprawie uchwalenia Kalendarza Wyborczego na kadencję 2016-2020
07/03/2016 23/2016 w sprawie zasad rekrutacji i terminów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2017/2018
07/03/2016 22/2016 w sprawie zmiany terminów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2016/2017
07/03/2016 21/2016 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2016/2017
07/03/2016 20/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na stiuda III stopnia niestacjonarne doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 w zakresie Prawa i w zakresie Prawa w języku angielskim
07/03/2016 19/2016 w sprawie zmian w programie studiów niestacjonarnych doktoranckich w zakresie Prawa
07/03/2016 18/2016 w sprawie zgłoszenia wniosku dr. Piotra Kitowskiego o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
07/03/2016 17/2016 w sprawie zgłoszenia wniosku dr. Tomasza Widłaka o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
07/03/2016 15-16/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Gałczyńskiego
07/03/2016 13-14/2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Marcinkowskiej
07/03/2016 12/2016 w sprawie wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr Małgorzaty Balwickiej - Szczyrba
07/03/2016 11/2016 w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr Małgorzaty Balwickiej - Szczyrba
07/03/2016 10/2016 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr Małgorzaty Balwickiej - Szczyrba
07/03/2016 9/2016 w sprawie odmowy nadania dr Annie Stępień - Sporek stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
07/03/2016 8/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Marcinowi Wiszowatemu w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
07/03/2016 7/2016 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych prof. UG, dr hab Andrzejowi Powałowskiemu
07/03/2016 6/2016 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych prof. UG, dr hab Andrzejowi Powałowskiemuw
07/03/2016 5a/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej
11/01/2016

5/2016

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Mai Głuchowskiej-Wójcickiej

11/01/2016 4/2016 w sprawie zasad rekrutacji na studia III stopnia niestacjonarne doktoranckie w zakresie prawa w języku angielskim w roku akademickim 2016/2017
11/01/2016 3/2016 w sprawie zasad rekrutacji na studia III stopnia niestacjonarne doktoranckie w zakresie prawa w roku akademickim 2016/2017
11/01/2016 2/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Grzegorzowi Wierczyńskiemu w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
11/01/2016 1/2016 w sprawie powołania Zespołu w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych prof. UG, dr hab. Andrzejowi Powałowskiemu
2015
data nr tytuł (w sprawie)
14/12/2015 99/2015 w sprawie przedstawienia prac habilitacyjnych i doktorskich na LI Ogólnopolski Konkurs „Państwa i Prawa”
14/12/2015 98/2015 w sprawie zmiany zasad rekrutacji dot. określenia minimum przyjęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2016/2017
14/12/2015 97/2015 w sprawie likwidacji Studiów Podyplomowych „Stanowienie prawa w terenowej administracji publicznej”
14/12/2015 96/2015 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Legislacja administracyjna”
14/12/2015 95/2015 w sprawie zmian w programie Studiów Podyplomowych „Prawo medyczne”
14/12/2015 94/2015 w sprawie uruchomienia jednorazowego szkolenia pt. „Udział funkcjonariuszy Służby Celnej jako oskarżycieli publicznych w kontradyktoryjnym procesie karnym”
14/12/2015 93/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Łukasza Mikulskiego
14/12/2015 92/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Tomasza Gałczyńskiego
14/12/2015 91/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Hanny Wolskiej
14/12/2015 90/2015 w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr Krystyny Sitkowskiej od uchwały RW w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
16/11/2015 89/2015
16/11/2015 88/2015
16/11/2015 86-87/2015
16/11/2015 85/2015
16/11/2015

84/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Brzozowskiej

03/11/2015

83/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

19/10/2015 82/2015

w sprawie wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk prawnych dra Marcina Wiszowatego

19/10/2015 81/2015 w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk prawnych dra Marcina Wiszowatego
19/10/2015 80/2015 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk prawnych dra Marcina Wiszowatego
28/09/2015 79/2015

w sprawie zmian zasad rekrutacji na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Administracja i kierunku Kryminologia na rok akademicki 2016/2017

28/09/2015 78/2015 w sprawie przedstawienia publikacji książkowej na VII edycję  Konkursu „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości
28/09/2015 77/2015 w sprawie uruchomienia wykładu do wyboru „Postępowanie administracyjne” na studiach  niestacjonarnych II stopnia na kierunku „Podatki i doradztwo podatkowe” w r.akad.2015/2016
28/09/2015 76/2015

w sprawie zmiany w  programie studiów podyplomowych „Prawo własności intelektualnej i prawo nowych technologii”

28/09/2015 75/2015

w sprawie uzupełnienia składu Komisji nr 3 ds. przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony

28/09/2015 74/2015

w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Monice Kończyk

28/09/2015 73/2015

w sprawie uzupełnienia tematu i poprawienia rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Rydlichowskiej

28/09/2015

72/2015

w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. Marcina Lecha
28/09/2015

71/2015

w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Małgorzacie Strąk
28/09/2015

69-70/2015

w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Moniki Wilk
28/09/2015

68/2015

w sprawie odmowy nadania dr Krystynie Sitkowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
28/09/2015

67/2015

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Annie Sylwestrzak w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
28/09/2015

66/2015

w sprawie uzasadnienia uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Tadeuszowi Stępniowi
8/09/2015

65/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Strąk
15/09/2015

64/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Strąk
15/06/2015 63/2015 w sprawie uruchomienia wykładu do wyboru w roku akademickicm 2015/2016
15/06/2015 61-62/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Brzozowskiej
15/06/2015 59-60/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Mai Głuchowskiej-Wójcickiej
15/06/2015 58/2015 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Katarzynie Morawskiej
15/06/2015 57/2015 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Tomaszowi Górskiemu
15/06/2015

56_1/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Morawskiej
15/06/2015

56/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Górskiego
1/06/2015

55/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Morawskiej
18/05/2015 54/2015 w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Tadeuszowi Stępniowi w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
18/05/2015 53/2015 w sprawie przedstawienia publikacji książkowej na konkurs Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego
18/05/2015 52/2015 w sprawie zatwierdzenia listy seminariów magisterskich i licencjackich oraz wykładów do wyboru w roku akad.2015/2016
18/05/2015 51/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Annie Podolskiej
18/05/2015 50/2015 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Agnieszce Balmas
18/05/2015 49/2015 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Krzysztofowi Kaszubowskiemu
18/05/2015 48/2015 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Jakubowi Szlachetko
18/05/2015 47/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Kaszubowskiego
18/05/2015 46/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Górskiego
18/05/2015 45/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Balmas
11/05/2015 44/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Szlachetko
7/05/2015 43/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Anny Balmas
30/04/2015 42/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Szlachetko
13/04/2015 41/2015 w sprawie zmian zasad rekrutacji na studia III stopnia niestacjonarne doktoranckie w zakresie prawa na rok akademicki 2015/2016
13/04/2015 40/2015 w sprawie zmiany egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr Katarzyny Morawskiej
13/04/2015 38-39/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Strąk
13/04/2015 37/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Kaszubowskiego
16/03/2015 36/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na studia III stopnia niestacjonarne doktoranckie w roku akademickim 2015/2016
· w zakresie Prawa
· w zakresie Prawa w języku angielskim
16/03/2015 35/2015 w sprawie utworzenia i uruchomienia studiów podyplomowych pt. „Prawo dla mediatorów"
16/03/2015 34/2015 w sprawie utworzenia i uruchomienia niestacjonarnych studiów II stopnia – kierunek: Prawo w administracji i gospodarce
16/03/2015 33/2015 w sprawie zgłoszenia wniosku dr. Mai Maciejewskiej-Szałas o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
16/03/2015 32/2015 w sprawie zgłoszenia wniosku dr Bartłomieja Glinieckiego o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
16/03/2015 31/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Tomaszowi Zienowiczowi
16/03/2015 29-30/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Jakubowi Szlachetko
16/03/2015 27-28/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Rydlichowskiej
16/03/2015 26/2015 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Magdalenie Jaś-Nowopolskiej
16/03/2015 25/2015 w sprawie wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dra Grzegorza Wierczyńskiego
16/03/2015 24/2015 w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dra Grzegorza Wierczyńskiego
16/03/2015 23/2015 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dra Grzegorza Wierczyńskiego
16/03/2015

22/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Jaś-Nowopolskiej
23/02/2015 21/2015 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Szpak
23/02/2015 20/2015 w sprawie zgłoszenia wniosku dr Izabeli Adrych-Brzezińskiej o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
23/02/2015 19/2015 w sprawie uruchomienia wykładu do wyboru w semestrze letnim w r.akad.2014/2015
23/02/2015 18/2015 w sprawie uzupełnienia zasad rekrutacji na studia niestacjonarne na rok akademicki 2015/2016, 2016/2017
23/02/2015 17/2015 w sprawie zasad rekrutacji na studia III stopnia niestacjonarne doktoranckie w zakresie Prawa w języku angielskim w roku akademickim 2015/2016.
23/02/2015 16/2015 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Ewelinie Kowalskiej-Benasiewicz
23/02/2015 15/2015 w sprawie odmowy przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego stopnia doktora mgr Anny Sokołowskiej
23/02/2015 13-14/2015 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzynie Morawskiej
23/02/2015 12/2015 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Dariuszowi Błaszkiewiczowi
23/02/2015 11/2015 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Dagmarze Choraś
23/02/2015

10/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Joanny Jaś-Nowopolskiej
23/02/2015

9/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Dariusza Błaszkiewicza
16/01/2015

8/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Dagmary Choraś
16/01/2015

7/2015

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Błaszkiewicza
12/01/2015 6/2015 w sprawie zasad przydziału ryczałtu przyznawanego studentom na praktyki na rok akad.2014/2015.
12/01/2015 5/2015 w sprawie zasad rekrutacji na studia III stopnia niestacjonarne doktoranckie w zakresie prawa w roku akademickim 2015/2016.
12/01/2015 4/2015 w sprawie uzupełnienia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2015/2016
12/01/2015 3/2015 w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2016//2017
12/01/2015 2/2015 w sprawie zmian w planach studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
12/01/2015 1/2015 w sprawie utworzenia i uruchomienia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia – kierunek: Kryminologia
2014
data nr tytuł (w sprawie)
15/12/2014 184/2014 w sprawie utworzenia i uruchomienia stacjonarnych i niestacjonarnych międzywydziałowych studiów I stopnia – kierunek: Podatki i Doradztwo Podatkowe
15/12/2014 183/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Magdalenie Groszkowskiej
15/12/2014 182/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszce Koterwa-Kapuścińskiej
15/12/2014 181/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszce Jacheć-Neale
15/12/2014 180/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Szymonowi Gajdzie
15/12/2014 179/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Piotrowi Pszczółkowskiemu
15/12/2014 178/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Jolancie Tupko-Mazur
15/12/2014 177/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Sergiuszowi Gołębiewskiemu
15/12/2014 176/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiecie Kliszcz
15/12/2014 175/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Monice Drobysz
15/12/2014 174/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Pawłowi Paradowskiemu
15/12/2014 173/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Adrianowi Jażdżewskiemu
15/12/2014 172/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Piotrowi Pieczykolan
15/12/2014 171/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Magdalenie Stanilewicz
15/12/2014 170/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Waldemarowi Bagdanowiczowi
15/12/2014 169/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Annie Suchockiej
15/12/2014 168/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Pawłowi Sukiennik
15/12/2014 167/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anicie Różalskiej-Mendykowskiej
15/12/2014 166/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Mateuszowi Toczyskiemu
15/12/2014 165/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Beacie Krzyżagórskiej-Żurek
15/12/2014 164/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Dariuszowi Cisło
15/12/2014 163/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Markowi Biernackiemu
15/12/2014 162/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszce Rochowicz
15/12/2014 161/2014 w sprawie likwidacji studiów niestacjonarnych II stopnia (wieczorowych) kierunek Administracja
15/12/2014 160/2014 w sprawie likwidacji studiów niestacjonarnych II stopnia (zaocznych 3-letnich) kierunek Prawo
15/12/2014 159/2014 w sprawie przedstawienia rozpraw doktorskich na 50.Ogólnopolski Konkurs „Państwa i Prawa”
15/12/2014 158/2014 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Dominiki Rydlichowskiej
15/12/2014 156-157/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agnieszce Balmas
15/12/2014 155/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Szymonowi Szarmachowi
15/12/2014 154/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Ewie Podgórskiej-Rakiel
15/12/2014 153/2014 w sprawie zmiany składu Komisji ds. nostryfikacji stopnia naukowego doktora mgr Anny Sokołowskiej
15/12/2014 152/2014 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Dagmary Choraś
15/12/2014 151/2014 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Szymona Szarmacha
24/11/2014 150/2014 w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów European and International Business Law and EU Administration
24/11/2014 149/2014 w sprawie upoważnienia nauczycieli akademickich ze stopniem doktora do prowadzenia wykładów, seminariów i wykładów do wyboru w r.akad.2014/2015
24/11/2014 148/2014 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Balmas
24/11/2014 147/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Danielowi Jakimiec
24/11/2014 146/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Maciejowi Ładze
24/11/2014 145/2014 w sprawie powołania Komisji ds. nostryfikacji stopnia naukowego doktora mgr Anny Sokołowskiej
24/11/2014 144/2014 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Witoldowi Sobczakowi w zakresie prawa – prawa międzynarodowego publicznego
24/11/2014 143/2014 w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dra Witolda Sobczaka
24/11/2014 142/2014 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ewy Podgórskiej-Rakiel
24/11/2014 141/2014 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Szymona Szarmacha
27/10/2014 140/2014 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Daniela Jakimca
13/10/2014 139/2014 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Macieja Łagi
13/10/2014 138/2014 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Szwejkowskiej w zakresie prawa – prawa karnego
13/10/2014 137/2014 w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Małgorzaty Szwejkowskiej
13/10/2014 136/2014 w sprawie określenia liczby punktów ECTS, której przekroczenie w danym semestrze oraz roku nie pozwala na ubieganie się przez studenta o zezwolenie na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym.
13/10/2014 135/2014 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Marcinowi Michalakowi
13/10/2014 133-134/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofowi Kaszubowskiemu
13/10/2014 131-132/2014
13/10/2014 130/2014
13/10/2014 129/2014
13/10/2014 128/2014
13/10/2014 127/2014
13/10/2014 126/2014
13/10/2014 125/2014
13/10/2014 124/2014 w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Radosława Giętkowskiego
13/10/2014 123/2014
13/10/2014

122/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

9/10/2014

121/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

29/09/2014 120/2014
29/09/2014 119/2014
29/09/2014 118/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Justynie Świątek-Rudoman
29/09/2014 117/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Annie Nolan
29/09/2014 116/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Maciejowi Fingasowi
29/09/2014 115/2014 w sprawie dopuszczenia dr. Radosława Giętkowskiego do kolokwium habilitacyjnego
29/09/2014 114/2014 w sprawie dopuszczenia dr Małgorzaty Szwejkowskiej do kolokwium habilitacyjnego
29/09/2014 113/2014
29/09/2014 112/2014
29/09/2014 111/2014
29/09/2014 110/2014
29/09/2014 109/2014
29/09/2014 108/2014
29/09/2014 107/2014
29/09/2014

106/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Nolan
25/09/2014

105/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Macieja Fingasa
16/06/2014 104/2014 w sprawie uzupełnienia składu Komisji nr 1, 2, 3 ds. przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony
16/06/2014 103/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pt. „Prawo medyczne”
16/06/2014 102/2014 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pt. „Prawo i system zamówień publicznych”
16/06/2014 101/2014 w sprawie zatwierdzenia specjalizacji na kierunku Prawo
16/06/2014 100/2014 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Jacka Wałdocha
16/06/2014 99/2014 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej
16/06/2014 98/2014 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr Krystyny Warylewskiej
16/06/2014 97/2014 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anny Górskiej
16/06/2014 95-96/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Macieja Fingasa
16/06/2014 93-94/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Dariusza Błaszkiewicza
16/06/2014 91-92/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Górskiego
16/06/2014 89-90/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Szymona Szarmacha
16/06/2014 88/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Piotrowi Kitowskiemu
16/06/2014 87/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Marcie Zbuckiej
16/06/2014 86/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Andrzejowi Michalikowi
16/06/2014 85/2014 w sprawie dopuszczenia dr. Witolda Sobczaka do kolokwium habilitacyjnego.
16/06/2014 84/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Annie Dobaczewskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
16/06/2014 83/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Katarzynie Łasak w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
16/06/2014 82/2014 dot. spraw osobowych
16/06/2014

81/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Piotra Kitowskiego
16/06/2014

80/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Zbuckiej
10/06/2014

79/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Justyny Świątek-Rudoman
5/06/2014

78/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Zbuckiej
26/05/2014

77/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Andrzeja Michalika
19/05/2014 76/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na studia III stopnia niestacjonarne doktoranckie w zakresie prawa w roku akademickim 2014/2015.
19/05/2014 75/2014 w sprawie zatwierdzenia listy seminariów magisterskich i licencjackich oraz wykładów do wyboru w roku akad.2014/2015.
19/05/2014 74/2014 w sprawie zmiany w programie studiów II stopnia na studiach niestacjonarnych na kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe
19/05/2014 73/2014 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej
19/05/2014 72/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Iabeli Adrych-Brzezińskiej
19/05/2014 71/2014 w sprawie dopuszczenia dra Jarosława Świeczkowskiego do kolokwium habilitacyjnego.
19/05/2014 70/2014 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Polkowskiej w zakresie prawa – prawa międzynarodowego publicznego
19/05/2014 69/2014 w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Małgorzaty Polkowskiej
12/05/2014 68/2014 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Adrych-Brzezińskiej
5/05/2014

67/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Andrzeja Michalika
28/04/2014 66/2014 w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim w zakresie prawa
28/04/2014 65/2014 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Michałowi Wdowiakowi
28/04/2014 63-64/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Piotr Kitowskiego
28/04/2014 61-62/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marty Zbuckiej
28/04/2014 59-60/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Daniela Jakimiec
28/04/2014 58/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Oliwii Owczarz
28/04/2014 57/2014 w sprawie wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Marcinowi Lechowi
28/04/2014 56/2014 w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Marcinowi Lechowi
28/04/2014 55/2014 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Marcinowi Lechowi
28/04/2014 54/2014 w sprawie dopuszczenia dr Małgorzaty Polkowskiej do kolokwium habilitacyjnego.
28/04/2014

53/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Adrych-Brzezińskiej
28/04/2014

52/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandr Owczarz
31/03/2014 51/2014 dot. spraw osobowych
31/03/2014 50/2014 dot. spraw osobowych
31/03/2014 49/2014 dot. spraw osobowych
31/03/2014 48/2014 dot. spraw osobowych
24/03/2014 47/2014 w sprawie uruchomienia wykładu do wyboru w semestrze letnim w r.akad.2013/2014
24/03/2014 46/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Helenie Kowalskiej
24/03/2014 45/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Pawłowi Chycowi
24/03/2014 44/2014 w sprawie zgłoszenia wniosku mgra Jakuba Szlachetko o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
24/03/2014 43/2014 w sprawie uzupełnienia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2015/2016
24/03/2014 42/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Annie Łuneckiej-Bartkiewicz
24/03/2014 41/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Paulinie Zajadło-Węglarz
24/03/2014 39-40/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Justyny Świątek-Rudoman
24/03/2014 37-38/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Ewy Podgórskiej-Rakiel
24/03/2014 35-36/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Macieja Łagi
24/03/2014 34/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Sebastianowi Sykunie w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
24/03/2014 33/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Maciejowi Barczewskiemu w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
24/03/2014 32/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Oliwii Owcarz
24/03/2014 31/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Heleny Kowalskiej
24/03/2014 30/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Pawła Chyca
10/03/2014 29/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Łuneckiej-Bartkiewicz
10/03/2014 28/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Zajadło-Węglarz
24/02/2014 27/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Piotrowi Kamińskiemu
24/02/2014 26/2014 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Małgorzacie Dądalskiej
24/02/2014 25/2014 w sprawie przedstawienia publikacji ksiąŜkowych na konkurs Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego
24/02/2014 24/2014 w sprawie zasad rekrutacji na studia II stopnia na kierunek: Kryminologia na rok akademicki 2015/2016
24/02/2014 23/2014 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Bartoszowi Wysockiemu
24/02/2014 22/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Sylwii Majkowskiej-Szulc w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
24/02/2014 21/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Dądalskiej
24/02/2014 20/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Piotra Kamińskiego
24/02/2014 19/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Zajadło-Węglarz
24/02/2014 18/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Łuneckiej-Bartkiewicz
24/02/2014 17/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Heleny Kowalskiej
24/02/2014 16/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Górskiej
30/01/2014 15/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Pawła Chyca
28/01/2014

14/2014

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Dądalskiej
13/01/2014 13/2014 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Piotra Kamińskiego
13/01/2014 12/2014 w sprawie zasad rekrutacji na studia III stopnia niestacjonarne doktoranckie w zakresie prawa w roku akademickim 2014/2015
13/01/2014 11/2014 w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2015//2016
13/01/2014 9-10/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Andrzeja Michalika
13/01/2014 7-8/2014 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Dagmary Choraś
13/01/2014 6/2014 w sprawie wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dra Tadeusza Stępnia
13/01/2014 5/2014 w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dra Tadeusza Stępnia
13/01/2014 4/2014 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dra Tadeusza Stępnia
13/01/2014 3/2014 w sprawie wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr Krystyny Sitkowskiej
13/01/2014 2/2014 w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr Krystyny Sitkowskiej
13/01/2014 1/2014 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr Krystyny Sitkowskiej
2013
data nr tytuł (w sprawie)
16/12/2013 228/2013 w sprawie zmiany w programie i profilu kandydata studiów podyplomowych Prawo Cywilne
16/12/2013 227/2013 w sprawie zmiany kierownika studiów podyplomowych Prawo cywilne
16/12/2013 226/2013 w sprawie powołania Rady Programowej kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe
16/12/2013 225/2013 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofowi Gruszeckiemu
16/12/2013 224/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Aleksandrze Nadolskiej
16/12/2013 223/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Aleksandrze Brodeckiej
16/12/2013 222/2013 w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego oraz osiągnięć dydaktycznych i przygotowania wniosków w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych prof. UG, dr hab. Ewie Bagińskiej
9/12/2013 221/2013 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Nadolskiej
9/12/2013 220/2013 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Brodeckiej
25/11/2013 219/2013 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Brodeckiej
18/11/2013 218/2013 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Nadolskiej
18/11/2013 217/2013 w sprawie nadania imienia Profesora Jana Grajewskiego Sali Rozpraw nr 3083 w budynku Wydziału
18/11/2013 216/2013 w sprawie nadania imienia Profesora Czesława Jackowiaka Audytorium B w budynku Wydziału
18/11/2013 215/2013 w sprawie przedstawienia rozpraw doktorskich na XLIX konkurs „Państwa i Prawa"
18/11/2013 214/2013 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Górskiego
18/11/2013 213/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Krystynie Urbańskiej
18/11/2013 212/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Konradowi Dmochowi
18/11/2013 211/2013 w sprawie zmiany recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Anny Górskiej
18/11/2013 209-210/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Nolan
18/11/2013 207-208/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Oliwii Owczarz
18/11/2013 206/2013 w sprawie zmiany recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzaty Szwejkowskiej
18/11/2013 205/2013 w sprawie wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dra Sebastiana Sykuny
18/11/2013 204/2013 w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dra Sebastiana Sykuny
18/11/2013 203/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dra Sebastiana Sykuny
18/11/2013 202/2013 w sprawie wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr Anny Dobaczewskiej
18/11/2013 201/2013 w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr Anny Dobaczewskiej
18/11/2013 200/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr Anny Dobaczewskiej
18/11/2013 199/2013 w sprawie wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr Katarzyny Łasak
18/11/2013 198/2013 w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr Katarzyny Łasak
18/11/2013 197/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr Katarzynie Łasak
4/11/2013 196/2013 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Krystyny Urbańskiej
21/10/2013 195/2013 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Konrada Dmocha
21/10/2013 194/2013 w sprawie przedstawienia publikacji książkowych na XX konkurs im. Profesora Manfreda Lachsa
21/10/2013 192-193/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Zajadło-Węglarz
21/10/2013 190-191/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Heleny Kowalskiej
21/10/2013 189/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Markowi Skwarcowowi
21/10/2013 188/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Łukaszowi Cora
21/10/2013 187/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Paulinie Krakowiak
21/10/2013 186/2013 w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Macieja Barczewskiego
21/10/2013 185/2013 w sprawie wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Macieja Barczewskiego
21/10/2013 184/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Macieja Barczewskiego
30/09/2013 183/2013 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Marka Skwarcowa
30/09/2013 182/2013 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Cory
30/09/2013 181/2013 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Konrada Dmocha
30/09/2013 180/2013 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Krakowiak
23/09/2013 179/2013 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Prawo Działalności Gospodarczej
23/09/2013 178/2013 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Małoletni - ofiara przemocy w postępowaniu karnym i w sprawach przed sądem rodzinnym
23/09/2013 177/2013 w sprawie uzupełnienia składu Komisji nr 2 ds. przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony
23/09/2013 176/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Marka Kamińskiego
23/09/2013 175/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Katarzyny Bieszke
23/09/2013 174/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Krzysztofa Kaszubowskiego
23/09/2013 173/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Marcina Brzeskiego
23/09/2013 172/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Katarzyny Borówka
23/09/2013 171/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Magdaleny Marcinkowskiej
23/09/2013 170/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Moniki Kwiatkowskiej-Jakóbczyk
23/09/2013 169/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Adriana Wrocławskiego
23/09/2013 168/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Marty Zbuckiej
23/09/2013 167/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Kamila Jędrej
23/09/2013 165-166/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Łuneckiej-Bartkiewicz
23/09/2013 163-164/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Adrych-Brzezińskiej
23/09/2013 162/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Jarosława Świeczkowskiego
23/09/2013 161/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Jarosława Świeczkowskiego
23/09/2013 160/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Jarosławowi Świeczkowskiemu
23/09/2013 159/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Radosława Giętkowskiego
23/09/2013 158/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Radosława Giętkowskiego
23/09/2013 157/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Radosławowi Giętkowskiemu
23/09/2013 156/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzaty Szwejkowskiej
23/09/2013 155/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzaty Szwejkowskiej
23/09/2013 154/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Małgorzaty Szwejkowskiej
23/09/2013 153/2013 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Uziębło w zakresie prawa - prawa konstytucyjnego
23/09/2013 152/2013 w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Piotra Uziębło
16/09/2013 151/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Magdaleny Glanc
16/09/2013 150/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Wioletty Niemiec
16/09/2013 149/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Katarzyny Morawskiej
16/09/2013 148/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Mileny Stenki
16/09/2013 147/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Szymona Moś
16/09/2013 146/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Macieja Fingasa
16/09/2013 145/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Michała Gołębiowskiego
16/09/2013 144/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Karoliny Irczyc-Cholewskiej
16/09/2013 143/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Szymona Szarmacha
16/09/2013 142/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Tomaszowi Łuckiemu
16/09/2013 141/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Agnieszce Prygiel
16/09/2013 139-140/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Dądalskiej
16/09/2013 137-138/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Piotra Kamińskiego
16/09/2013 136/2013 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa administracyjnego dr. Radosławowi Giętkowskiemu
16/09/2013 135/2013 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - procedury cywilnej dr. Jarosławowi Świeczkowskiemu
16/09/2013 134/2013 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa karnego dr. Małgorzacie Szwejkowskiej
16/09/2013 133/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Witolda Sobczaka
16/09/2013 132/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Witolda Sobczaka
16/09/2013 131/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Witolda Sobczaka
16/09/2013 130/2013 w sprawie dopuszczenia dr. Piotra Uziębło do kolokwium habilitacyjnego
16/09/2013 129/2013 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Krakowiak
16/09/2013 128/2013 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Marka Skwarcowa
16/09/2013 127/2013 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Cory
16/09/2013 126/2013 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Łuckiego
16/09/2013 125/2013 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Prygiel
3/09/2013 124/2013 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Prygiel
3/09/2013 123/2013 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Krystyny Urbańskiej
3/09/2013 122/2013 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Łuckiego
17/06/2013 121/2013 w sprawie dodatkowych wykładów do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku prawo i administracja
17/06/2013 120/2013 w sprawie zmiany w programie studiów II stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku administracja
17/06/2013 119/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Ewelinie Kusowskiej
17/06/2013 118/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Marcie Wilk
17/06/2013 117/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Marcie Flis-Świeczkowskiej
17/06/2013 116/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Tomaszowi Knepka
17/06/2013 115/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Pawłowi Bafii
17/06/2013 114/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Małgorzacie Strąk
17/06/2013 113/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Krystynie Warylewskiej
17/06/2013 112/2013 w sprawie zmiany recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Prygiel
17/06/2013 110-111/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Brodeckiej
17/06/2013 108-109/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Nadolskiej
17/06/2013 106-107/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Górskiej
17/06/2013 104-105/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Pawła Chyca
17/06/2013 103/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Jarosławowi Zawrotowi
17/06/2013 102/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Annie Drywa
17/06/2013 101/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Grzegorzowi Julke
17/06/2013 100/2013 w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr Sylwii Majkowskiej-Szulc
17/06/2013 99/2013 w sprawie wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr Sylwii Majkowskiej-Szulc
17/06/2013 98/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr Sylwii Majkowskiej-Szulc
17/06/2013 97/2013 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa międzynarodowego publicznego dr. Witoldowi Sobczakowi
17/06/2013 96/2013 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Zawrota
17/06/2013 95/2013 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Drywy
3/06/2013 94/2013 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Julke
3/06/2013 93/2013 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Zawrota
3/06/2013 92/2013 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Drywy
20/05/2013 91/2013 w sprawie zatwierdzenia listy seminariów magisterskich i licencjackich oraz wykładów do wyboru w roku akad. 2013/2014
20/05/2013 90/2013 w sprawie zmiany programu Studiów Podyplomowych - "Prawo spółek"
20/05/2013 89/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Ewie Podgórskiej-Rakiel
20/05/2013 88/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Jakubowi Szlachetko
20/05/2013 87/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Aliny Ciury
20/05/2013 86/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Andrzeja Michalika
20/05/2013 85/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Tomasza Augustyniaka
20/05/2013 84/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Oliwii Zachmielewskiej
20/05/2013 83/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Magdalenie Jaś
20/05/2013 81-82/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Konrada Dmocha
20/05/2013 80/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Pawłowi Pettke
20/05/2013 79/2013 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr 0lgi Filaszkiewicz
20/05/2013 77-78/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Marka Skwarcowa
20/05/2013 76/2013 w sprawie wystąpienia do Senatu z wnioskiem o nadanie Profesorowi Berndowi Baronowi von Maydell tytułu doktora honoris causa
20/05/2013 75/2013 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych dr. hab. Andrzejowi Szmytowi
20/05/2013 74/2013 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Julke
18/05/2013 73/2013 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Pawła Pettke
6/05/2013 72/2013 w sprawie zatwierdzenia nowego programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku prawo
6/05/2013 71/2013 w sprawie zmiany zasad rekrutacji na studia III stopnia niestacjonarne doktoranckie w zakresie prawa w roku akademickim 2013/2014
6/05/2013 70/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Justynie Świątek-Rudoman
6/05/2013 69/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Marty Żurawik-Paszkowskiej
6/05/2013 68/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Natalii Tucholskiej
6/05/2013 67/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Markowi Skwarcowowi
6/05/2013 66/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Kindze Ciechanowicz
6/05/2013 64-65/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Cory
29/04/2013 63/2013 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Pettke
18/03/2013 62/2013 w sprawie zgłoszenia wniosku mgra Jakuba Szlachetko o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
18/03/2013 61/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Aleksandra Nadolskiej
18/03/2013 60/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Tomaszowi Snarskiemu
18/03/2013 58-59/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Krakowiak
18/03/2013 56-57/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Zawrota
18/03/2013 54-55/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Krystyny Urbańskiej
18/03/2013 52-53/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Prygiel
18/03/2013 50-51/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Drywy
18/03/2013 49/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Maciejowi Czerwińskiemu
18/03/2013 48/2013 w sprawie zasad rekrutacji na studia niestacjonarne międzywydziałowe II stopnia Podatki i Doradztwo Podatkowe na rok akademicki 2013/2014
18/03/2013 47/2013 w sprawie utworzenia i uruchomienia niestacjonarnych międzywydziałowych studiów II stopnia - kierunek: Podatki i Doradztwo Podatkowe
18/03/2013 44-45-46/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla Prof. dr. hab. Bernda Barona von Maydella
18/03/2013 43/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla Prof. dr. hab. Bernda Barona von Maydella
18/03/2013 42/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr hab. Ewie Bagińskiej, prof. UG
18/03/2013 41/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr hab. Ewie Bagińskiej, prof. UG
18/03/2013 40/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr hab. Ewie Bagińskiej, prof. UG
18/03/2013 39/2013 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Macieja Czerwińskiego
25/02/2013 38/2013 w sprawie zgłoszenia wniosku mgra Jacka Wałdocha o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
25/02/2013 37/2013 w sprawie zgłoszenia wniosku dr. Mikołaja Tarkowskiego o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
25/02/2013 36/2013 w sprawie zgłoszenia wniosku dr. Przemysława Dąbrowskiego o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
25/02/2013 35/2013 w sprawie zgłoszenia wniosku dr. Michała Gałędka o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
25/02/2013 34/2013 w sprawie zgłoszenia wniosku dr Anny Klimaszewskiej o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
25/02/2013 33/2013 dot. spraw osobowych
25/02/2013 32/2013 dot. spraw osobowych
25/02/2013 31/2013 w sprawie zmiany promotora oraz tytułu rozprawy doktorskiej mgr Anny Łuneckiej-Bartkiewicz
25/02/2013 30/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Annie Drywy
25/02/2013 29/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Annie Górskiej
25/02/2013 27-28/2013 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Pettke
25/02/2013 26/2013 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Konradowi Dmochowi
25/02/2013 25/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Jakubowi Szmitowi
25/02/2013 24/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Polkowskiej
25/02/2013 23/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Polkowskiej
25/02/2013 22/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Małgorzaty Polkowskiej
25/02/2013 21/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Uziębło
25/02/2013 20/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Uziębło
25/02/2013 19/2013 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Piotra Uziębło
25/02/2013 18/2013 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego oraz osiągnięć dydaktycznych i przygotowania wniosków w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych prof. UG, dr hab. Ewie Bagińskiej
25/02/2013 17/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Andrzejowi Szmytowi, prof. UG
25/02/2013 16/2013 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Andrzejowi Szmytowi, prof. UG
25/02/2013 15/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk prawnych dr. hab. Andrzejowi Szmytowi, prof. UG
25/02/2013 14/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Agacie Molisz
25/02/2013 13/2013 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Czerwińskiego
25/02/2013 12/2013 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Szmita
25/02/2013 11/2013 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agaty Molisz
4/02/2013 10/2013 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Szmita
7/01/2013 9/2013 w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2014/2015
7/01/2013 8/2013 w sprawie zasad rekrutacji na studia III stopnia niestacjonarne doktoranckie w zakresie prawa w roku akademickim 2013/2014
7/01/2013 7/2013 w sprawie zatwierdzenia programu studiów III stopnia niestacjonarnych - doktoranckich w zakresie prawa
7/01/2013 6/2013 w sprawie utworzenia studiów I stopnia - kierunek Kryminologia
7/01/2013 5/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Sylwii Jaśkiewicz-Kamińskiej
7/01/2013 4/2013 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Arkadiuszowi Monkiewiczowi
7/01/2013 3/2013 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa międzynarodowego publicznego dr Małgorzacie Polkowskiej
7/01/2013 2/2013 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa konstytucyjnego dr. Piotrowi Uziębło
7/01/2013 1/2013 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego oraz osiągnięć dydaktycznych i przygotowania wniosków w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych prof. UG, dr hab. Andrzejowi Szmytowi
2012
data nr tytuł (w sprawie)
17/12/2012 152/2012 Uchwała nr 152/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Jaśkiewicz-Kamińskiej
17/12/2012 151/2012 Uchwała nr 151/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Arkadiusza Monkiewicza
10/12/2012 150/2012 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Zapadce w zakresie prawa - prawa finansowego
10/12/2012 149/2012 w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Piotra Zapadki
10/12/2012 148/2012 Uchwała nr 148/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agaty Molisz
10/12/2012 147/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Edycie Urbańskiej
10/12/2012 146/2012 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr Mai Głuchowskie-Wójcickiej
10/12/2012 145/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Dagmarze Choraś
10/12/2012 144/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Helenie Kowalskiej
10/12/2012 143/2012 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Bogumiłowi Jakubkowi
10/12/2012 142/2012 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Marcie Werbel-Cieślak
10/12/2012 141/2012 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Mikołajowi Tarkowskiemu
10/12/2012 139-140/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Czerwińskiego
10/12/2012 138/2012 w sprawie utworzenia i uruchomienia studiów I stopnia - kierunek: European and International Business Law and EU administration
10/12/2012 137/2012 Uchwała nr 137/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Bogumiła Jakubka
10/12/2012 136/2012 Uchwała nr 136/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Werbel-Cieślak
10/12/2012 135/2012 Uchwała nr 135/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Mikołaja Tarkowskiego
19/11/2012 134/2012 Uchwała nr 134/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Jaśkiewicz-Kamińskiej
19/11/2012 133/2012 Uchwała nr 133/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Bogumiła Jakubka
19/11/2012 132/2012 Uchwała nr 132/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Werbel-Cieślak
19/11/2012 131/2012 Uchwała nr 131/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Arkadiusza Monkiewicza
19/11/2012 130/2012 Uchwała nr 130/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Mikołaja Tarkowskiego
19/11/2012 129/2012 w sprawie udzielenia warunkowego zezwolenia na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym studentom, którzy nie zaliczyli pierwszego okresu rozliczeniowego
19/11/2012 128/2012 w sprawie przedstawienia rozpraw doktorskich i rozpraw habilitacyjnych na XLVIII konkurs „Państwa i Prawa"
19/11/2012 127/2012 w sprawie upoważnienia nauczycieli akademickich ze stopniem doktora do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych w r.akad.2012/2013
19/11/2012 126/2012 w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne European and International Business Law and EU administration na rok akademicki 2013/2014
19/11/2012 125/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Daniela Jakimiec
19/11/2012 123-124/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Julke
19/11/2012 122/2012 w sprawie zmiany egzaminu doktorskiego z ekonomii na filozofię
19/11/2012 121/2012 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej
19/11/2012 119-120/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Łuckiego
19/11/2012 118/2012 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Alicji Klimas
19/11/2012 117/2012 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Martyny Łaszewskiej-Hellriegel
19/11/2012 116/2012 w sprawie dopuszczenia dra Piotra Zapadki do kolokwium habilitacyjnego.
22/10/2012 115.1/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Piotra Kitowskiego
22/10/2012 115/2012 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Mai Maciejewskiej-Szałas
22/10/2012 114/2012 w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr Anny Szpak
22/10/2012 112-113/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Szmita
22/10/2012 111/2012 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa ubezpieczenia społecznego dr Martynie Łaszewskiej-Hellriegel
22/10/2012 110/2012 Uchwała nr 110/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Alicji Klimas
22/10/2012 109/2012 Uchwała nr 109/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Mai Maciejewskiej-Szałas
4/10/2012 108/2012 Uchwała nr 108/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 04 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Mai Maciejewskiej-Szałas
17/09/2012 107/2012 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Pyć w zakresie prawa - prawa międzynarodowego publicznego
17/09/2012 106/2012 w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Doroty Pyć
17/09/2012 105/2012 w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia i planu studiów podyplomowych - Prawo własności intelektualnej i prawa nowych technologii
17/09/2012 104/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Macieja Czerwińskiego
17/09/2012 103/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Pauliny Krakowiak
17/09/2012 102/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Macieja Łagi
17/09/2012 101/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Jakuba Szmita
17/09/2012 99-100/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Bogumiła Jakubka
17/09/2012 98/2012 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji
17/09/2012 97/2012 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Beacie Ruszkiewicz
17/09/2012 95-96/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Mikołaja Tarkowskiego
17/09/2012 94/2012 Uchwała nr 94/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 17 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Alicji Klimas
11/09/2012 93/2012 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Beaty Jolanty Ruszkiewicz
18/06/2012 92/2012 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Sławomirowi Steinbornowi w zakresie prawa - prawa karnego procesowego
18/06/2012 91/2012 w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Sławomira Steinborna
18/06/2012 90/2012 w sprawie zaliczenia kursu prawa francuskiego organizowanego w ramach Szkoły Prawa Francuskiego jako wykładu do wyboru
18/06/2012 89.1/2012 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej
18/06/2012 89/2012 w sprawie powołania Komisji ds. przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony oraz przyjmowania publicznej obrony rozpraw doktorskich na rok akademicki 2012/2013
18/06/2012 88/2012 w sprawie powołania Kierownika Studiów Doktoranckich w zakresie prawa
18/06/2012 87/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Anny Kaczor
18/06/2012 86/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Dalii Skuteckiej
18/06/2012 84-85/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Jaśkiewicz-Kamińskiej
18/06/2012 83/2012 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Oldze Hołub-Śniadach
18/06/2012 82/2012 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Beacie Rischka-Słowik
18/06/2012 81/2012 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Pawłowi Brzezickiemu
18/06/2012 79-80/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agaty Molisz
18/06/2012 78/2012 w sprawie dopuszczenia dr Doroty Pyć do kolokwium habilitacyjnego
18/06/2012 77/2012 Uchwała nr 77/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 18 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Beaty Ruszkiewicz
14/06/2012 76/2012 Uchwała nr 76/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Olgi Hołub-Śniadach
14/06/2012 75/2012 Uchwała nr 75/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Beaty Krystyny Rischka-Słowik
14/06/2012 74/2012

Uchwała nr 74/2012 Komisji ds. Rozpraw Doktorskich z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Pawła Brzezickiego

11/06/2012 73/2012 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Marcinowi Zielenieckiemu w zakresie prawa - prawa pracy
11/06/2012 72/2012 w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Marcina Zielenieckiego
11/06/2012 71/2012 w sprawie utworzenia Muzeum Kryminalistyki
11/06/2012 70/2012 w sprawie określenia liczby przedstawicieli do RW nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
11/06/2012 69/2012 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgra Marcina Andrzejewskiego
11/06/2012 68/2012 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgra Andrzeja Łacha
11/06/2012 67/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Marty Dargas
11/06/2012 65-66/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marty Werbel-Cieślak
11/06/2012 64/2012 w sprawie uzupełnienia składu Komisji nr 1 ds. przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony
11/06/2012 63/2012 w sprawie zmiany składu Komisji nr 1 ds. na nr 2 ds. przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony mgra Pawła Brzezickiego
11/06/2012 62/2012 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Tomaszowi Kantemu
4/06/2012 61/2012 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Olgi Hołub-Śniadach
4/06/2012 60/2012 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Beaty Rischka-Słowik
4/06/2012 59/2012 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Brzezickiego
4/06/2012 58/2012 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Kantego
14/05/2012 57/2012 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Kantego
14/05/2012 56/2012 w sprawie zatwierdzenia listy seminariów magisterskich i licencjackich oraz wykładów do wyboru w roku akad.2012/2013.
14/05/2012 55/2012 w sprawie powołania Komisji ds. nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr Anny Szpak
14/05/2012 53-54/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Mai Maciejewskiej-Szałas
14/05/2012 52/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Mariusza Brunka
14/05/2012 51/2012 w sprawie dopuszczenia dr. Sławomira Steinborna do kolokwium habilitacyjnego.
7/05/2012 50/2012 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Tomaszowi Gulli
7/05/2012 49/2012 w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia i planu studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji
7/05/2012 48/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Prawo cywilne
7/05/2012 47/2012 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Gulli
25/04/2012 46/2012 w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Gulli
23/04/2012 45/2012 w sprawie zmiany specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia - kierunek Administracja
23/04/2012 44/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Prawo spółek
16/04/2012 43/2012 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Kamilowi Zeidlerowi w zakresie prawa - teorii i filozofii praw
16/04/2012 42/2012 w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Kamila Zeidlera
16/04/2012 41/2012 w sprawie otwarcia listy kandydatów na Dziekana
16/04/2012 40/2012 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Mai Maciejewskiej-Szałas
16/04/2012 39/2012 w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji
16/04/2012 38/2012 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Jarosława Zawrota
16/04/2012 37/2012 w sprawie dopuszczenia dr. Marcina Zielenieckiego do kolokwium habilitacyjnego.
26/03/2012 36/2012 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Monice Tomaszewskiej w zakresie prawa - prawa pracy
26/03/2012 35/2012 w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Moniki Tomaszewskiej
26/03/2012 34/2012 w sprawie uruchomienia wykładu do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim w r.akad.2012/2013
26/03/2012 33/2012 w sprawie uzupełnienia zasad rekrutacji na studia niestacjonarne trzeciego stopnia w zakresie administracji na rok akademicki 2012/2013
26/03/2012 32/2012 w sprawie uzupełnienia zasad rekrutacji na studia niestacjonarne(zaoczne) drugiego stopnia na rok akademicki 2012/2013
26/03/2012 31/2012 utworzenia studiów II stopnia niestacjonarnych - kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji
26/03/2012 30/2012 zmiany planu studiów (wprowadzenie specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia - kierunek Administracja) na Wydziale Prawa i Administracji
26/03/2012 29/2012 zatwierdzenia programu kształcenia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji
26/03/2012 28.1/2012 w sprawie ustalenia Kalendarza Wyborczego na kadencję 2012-2016
26/03/2012 28/2012 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Heby
26/03/2012 26-27/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Brzezickiego
26/03/2012 24-25/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Beaty Ruszkiewicz
26/03/2012 22-23/2012 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Arkadiusza Monkiewicza
26/03/2012 21/2012 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Arkadiusza Monkiewicza
26/03/2012 20/2012 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dra Piotra Zapadki
26/03/2012 19/2012 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dra Piotra Zapadki
26/03/2012 18/2012 w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dra Piotra Zapadki
26/03/2012 17/2012 w sprawie dopuszczenia dr. Kamila Zeidlera do kolokwium habilitacyjnego
13/02/2012 16/2012 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Władysławowi Mogilskiemu w dziedzinie nauk prawnych
13/02/2012 15/2012 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Oktawianowi Nawrotowi w zakresie prawa - teorii i filozofii prawa
13/02/2012 14/2012 przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Oktawiana Nawrota
13/02/2012 13.1/2012 powołania Rady Programowej Przeglądu Orzecznictwa
13/02/2012 13/2012 nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Pani Katarzyny Szreder
13/02/2012 11-12/2012 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Olgi Hołub-Śniadach
13/02/2012 10/2012 uzupełnienia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2013/2014
16/01/2012 9/2012 powołania Rady Programowej Gdańskich Studiów Prawniczych
16/01/2012 7-8/2012 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Alicji Klimas
16/01/2012 6/2012 powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa finansowego dr. Piotrowi Zapadka
16/01/2012 5/2012 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Iwony Jacko-Szcześniak
16/01/2012 3-4/2012 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Beaty Rischka-Słowik
16/01/2012 2/2012 umorzenia przewodu habilitacyjnego dr Bożeny Kruszewskiej
16/01/2012 1/2012 dopuszczenia dr. Oktawiana Nawrota do kolokwium habilitacyjnego
2011
 data nr  tytuł (w sprawie)
12/12/2011 180/2011 określenia profilu kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji
12/12/2011 179/2011 nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Zbigniewowi Godeckiemu w zakresie prawa - prawa morskiego
12/12/2011 178/2011 przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Zbigniewa Godeckiego
12/12/2011 177/2011 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Damianowi Cymanowi
12/12/2011 176/2011 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Rafałowi Świć
12/12/2011 175/2011 zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2013/2014
12/12/2011 174/2011 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Wojciechowi Kowalskiemu
12/12/2011 173/2011 sprawozdania z oceny własnej za rok akademicki 2010/2011 dla Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
12/12/2011 172/2011 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Damiana Cymana
5/12/2011 171/2011 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Rafała Świć
28/11/2011 170/2011 nadania stopnia doktora habilitowanego dr.Lecha Mażewskiego w zakresie prawa - historii państwa i prawa polskiego
28/11/2011 169/2011 przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Lecha Mażewskiego
28/11/2011 168/2011 nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Machnikowskiej w zakresie prawa - historii państwa i prawa
28/11/2011 167/2011 przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Anny Machnikowskiej
28/11/2011 166/2011 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Kowalskiego
21/11/2011 165/2011 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Świć
21/11/2011 164/2011 nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Wojciechowi Zalewskiemu w zakresie prawa - prawa karnego
21/11/2011 163/2011 przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Wojciecha Zalewskiego
21/11/2011 162/2011 przedstawienia rozpraw doktorskich na XLVII konkurs „Państwa i Prawa"
21/11/2011 161/2011 limitu przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2012/2012 i 2013/2014
21/11/2011 160/2011 upoważnienia nauczycieli akademickich do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych w r.akad.2011/2012
21/11/2011 159/2011 wniosku o nadanie Wydziałowi Prawa i Administracji UG uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie nauki o administracji
21/11/2011 158/2011 określenia liczby kandydatów, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy
21/11/2011 157.1/2011 zmiany tematu rozprawy doktorskiej
21/11/2011 157/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Adalbertowi Schlabowski
21/11/2011 156/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Dariuszowi Błaszkiewiczowi
21/11/2011 155/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Arkadiuszowi Monkiewiczowi
21/11/2011 154/2011 powołania Komisji ds. nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr Katarzyny Szreder
21/11/2011 153/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Marcinowi Zielenieckiemu
21/11/2011 152/2011 zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Ewy Podgórskiej-Rakiel
21/11/2011 151/2011 wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Władysławowi Mogilskiemu
21/11/2011 150/2011 wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Władysławowi Mogilskiemu
21/11/2011 149/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Władysławowi Mogilskiemu
21/11/2011 148/2011 dopuszczenia dr Moniki Tomaszewskiej do kolokwium habilitacyjnego.
21/11/2011 147/2011 dopuszczenia dr. Lecha Mażewskiego do kolokwium habilitacyjnego.
21/11/2011 146/2011 dopuszczenia dr Annę Machnikowską do kolokwium habilitacyjnego.
14/11/2011 145.1/2011 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Kowalskiego
10/10/2011 145/2011 nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Woźniewskiemu w zakresie prawa - prawa karnego procesowego
10/10/2011 144/2011 przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Krzysztofa Woźniewskiego
10/10/2011 143/2011 zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Łuckiego
10/10/2011 142/2011 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Mateuszowi Kupraczowi
10/10/2011 141/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Marcinowi Zielenieckiemu
10/010/2011 140/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Marcinowi Zielenieckiemu
10/10/2011 139/2011 wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Marcina Zielenieckiego
10/10/2011 138.1/2011 dopuszczenia dr.Zbigniewa Godeckiego do kolokwium habilitacyjnego
10/10/2011 138/2011 dopuszczenia dr. Wojciecha Zalewskiego do kolokwium habilitacyjnego
19/09/2011 137/2011 uzupełnienia składu Komisji nr 2 ds. przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony
19/09/2011 136/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Mikołaja Franasa
19/09/2011 135/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Babkena Khanzadyana
19/09/2011 134/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Nicholasowi Cieslewczowi
19/09/2011 133/2011 powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa pracy dr. Marcinowi Zielenieckiemu
19/09/2011 132.1/2011 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Cymana
19/09/2011 132/2011 umorzenia przewodu habilitacyjnego dr Grażyny Cern
19/09/2011 131/2011 nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Maśniak w zakresie prawa - prawa finansowego i ubezpieczeń
19/09/2011 130/2011 przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Doroty Maśniak
27/06/2011 129/2011 zmiany programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
27/06/2011 128/2011 utworzenia studiów podyplomowych Doradztwo finansowe
27/06/2011 127/2011 zmiany programu studiów podyplomowych Podatki i prawo podatkowe
27/06/2011 126/2011 zmiany kierownictwa studiów podyplomowych Prawo rynku finansowego Unii Europejskiej
27/06/2011 125/2011 dot. spraw osobowych
27/06/2011 124/2011 zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgra Beaty Ruszkiewicz
27/06/2011 122-123/2011 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Kanty
27/06/2011 121/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Agnieszce Prygiel
27/06/2011 120/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Filipa Czuchwickiego
27/06/2011 119/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Agacie Wątrobskiej
27/06/2011 118/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Małgorzaty Dądalskiej
27/06/2011 116-117/2011 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Kowalskiego
27/06/2011 114-115/2011 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Rafała Świć
27/06/2011 112-113/2011 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Ewy Podgórskiej-Rakiel
27/06/2011 111/2011 nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Pani Marii Łucyk
27/06/2011 110/2011 nostryfikacji stopnia naukowego Marioli Lemonnier
27/06/2011 109/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Sławomirowi Steinbornowi
27/06/2011 108/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Sławomirowi Steinbornowi
27/06/2011 107/2011 wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Sławomira Steinborna
27/06/2011 106/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Kamilowi Zeidlerowi
27/06/2011 105/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Kamilowi Zeidlerowi
27/06/2011 104/2011 wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Kamila Zeidlera
27/06/2011 103/2011 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Marii Lewandowicz
27/06/2011 102/2011 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Agacie Krakówka
27/06/2011 101/2011 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Rafałowi Depczyńskiemu
27/06/2011 100/2011 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Magdalenie Maraszek
27/06/2011 99/2011 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marii Lewandowicz
20/06/2011 98/2011 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agaty Krakówki
20/06/2011 97/2011 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Depczyńskiego
20/06/2011 96/2011 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Maraszek
10/06/2011 95.4/2011 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marii Lewandowicz
10/06/2011 95.3/2011 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agaty Krakówki
6/06/2011 95.2/2011 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Rafała Depczyńskiego
6/06/2011 95.1/2011 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Maraszek
23/05/2011 95/2011 nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Joannie Kruczalak-Jankowskiej w zakresie prawa - prawa handlowego
23/05/2011 94/2011 przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Joanny Kruczalak-Jankowskiej
23/05/2011 93/2011 zatwierdzenia listy seminariów magisterskich i licencjackich oraz wykładów do wyboru w roku akad.2011/2012.
23/05/2011 92/2011 utworzenia Centrum Prawa Samorządowego i Finansów Lokalnych
23/05/2011 91.1/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Izabeli Adrych
23/05/2011 91/2011 nostryfikacji stopnia naukowego Pani Doroty Michałowskiej
23/05/2011 89-90/2011 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Gulli
23/05/2011 88/2011 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Jarosławowi Zarębskiemu
23/05/2011 87/2011 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Elżbiecie Kuzborskiej
23/05/2011 86/2011 powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa karnego procesowego dr Sławomirowi Steinbornowi
23/05/2011 85/2011 powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - teorii i filozofii prawa dr Kamilowi Zeidlerowi
23/05/2011 84/2011 dopuszczenia dr Doroty Maśniak do kolokwium habilitacyjnego
23/05/2011 83/2011 dopuszczenia dr. Krzysztofa Woźniewskiego do kolokwium habilitacyjnego
16/05/2011 82/3011 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Zarębskiego
16/05/2011 81/2011 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Jarosława Zarębskiego
16/05/2011 80/2011 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Kuzborskiej
19/04/2011 79/2011 nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Radosławowi Krajewskiemu w zakresie prawa - prawa karnego
19/04/2011 78/2011 przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Radosława Krajewskiego
19/04/2011 77/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Agnieszki Balmas
19/04/2011 76/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Michała Szpajera
19/04/2011 74-75/2011 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Damiana Cymana
19/04/2011 73/2011 zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Cymana
19/04/2011 72/2011 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Krzysztofowi Boltowi
19/04/2011 71/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Lechowi Mażewskiemu
19/04/2011 70/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Lechowi Mażewskiemu
19/04/2011 69/2011 wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Lechowi Mażewskiemu
19/04/2011 68/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Oktawiana Nawrota
19/04/2011 67/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Oktawiana Nawrota
19/04/2011 66/2011 wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Oktawiana Nawrota
19/04/2011 65/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Monice Tomaszewskiej
19/04/2011 64/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Monice Tomaszewskiej
19/04/2011 63/2011 wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Moniki Tomaszewskiej
18/04/2011 62/2011 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Franciszka Bolta
18/04/2011 61/2011 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Kuzborskiej
25/03/2011 60/2011 nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Tadeuszowi Koncewiczowi w zakresie prawa - prawa europejskiego
25/03/2011 59/2011 przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Tomasza Tadeusza Koncewicza
25/03/2011 58/2011 powołania Komisji ds. nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr Marii Łucyk
25/03/2011 57/2011 powołania Komisji ds. nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Pani Marioli Lemonnier
25/03/2011 56/2011 utworzenia studiów podyplomowych Stanowienie prawa w terenowej administracji publicznej
25/03/2011 55/2011 wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Kuzborskiej
25/03/2011 53-54/2011 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Maraszek
25/03/2011 52/2011 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Tomaszowi Widłakowi
25/03/2011 51/2011 powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - historii państwa i prawa dr. Lechowi Mażewskiemu
25/03/2011 50/2011 dopuszczenia dr Joanny Kruczalak-Jankowskiej do kolokwium habilitacyjnego.
25/03/2011 49/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Wojciecha Kowalskiego
25/03/2011 48/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Ewie Podgórskiej-Rakiel
25/03/2011 47/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Tomaszowi Gulli
25/03/2011 45-46/2011 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agaty Krakówki
25/03/2011 44/2011 powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - teorii i filozofii prawa dr. Oktawianowi Nawrotowi
25/03/2011 43/2011 powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa pracy dr Monice Tomaszewskiej
25/03/2011 42/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Pyć
25/03/2011 41/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Pyć
25/03/2011 40/2011 wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Doroty Pyć
21/03/2011 39/2011 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Widłaka
21/03/2011 38/2011 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Franciszka Bolta
21/02/2011 37/2011 uzupełnienia zasad rekrutacji na studia niestacjonarne - zaoczne kierunek - Administracja II stopnia na rok akademicki 2011/2012
21/02/2011 36/2011 uruchomienia wykładu do wyboru pt. "Amerykańskie prawo pracy" w semestrze letnim w r.akad.2010/2011
21/02/2011 35/2011 dot. spraw osobowych
21/02/2011 34/2011 dot. spraw osobowych
21/02/2011 33/2011 dot. spraw osobowych
21/02/2011 32/2011 dot. spraw osobowych
21/02/2011 31/2011 powołania Komisji ds. nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Pani Doroty Michałowskiej
21/02/2011 30/2011 nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych Pani Olgi Kudriawcewej
21/02/2011 29/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Annie Łuneckiej-Bartkiewicz
21/02/2011 27-28/2011 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marii Lewandowicz
21/02/2011 26/2011 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Pawłowi Pettke
21/02/2011 25/2011 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Annie Klimaszewskiej
21/02/2011 24/2011 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Dominice Tykwińskiej-Rutkowskiej
21/02/2011 23/2011 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Tomaszowi Bojar-Fijałkowskiemu
21/02/2011 22/2011 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Bartłomiejowi Glinieckiemu
21/02/2011 21/2011 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Łukaszkowi Karczyńskiemu
21/02/2011 20/2011 powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa międzynarodowego publicznego dr Doroty Pyć
21/02/2011 19/2011 dopuszczenia dr. Radosława Krajewskiego do kolokwium habilitacyjnego
21/02/2011 18/2011 dopuszczenia dr. Tomasza Koncewicza do kolokwium habilitacyjnego
21/02/2011 17/2011 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Klimaszewskiej
21/02/2011 16/2011 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Widłaka
21/02/2011 15/2011 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Tykwińskiej-Rutkowskiej
7/02/2011 14/2011 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Klimaszewskiej
31/01/2011 13/2011 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Bojar-Fijałkowskiego
31/01/2011 12/2011 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Tykwińskiej-Rutkowskiej
28/01/2011 11/2011 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Bartłomieja Glinieckiego
18/01/2011 10/2011 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Bojar-Fijałkowskiego
17/01/2011 9/2011 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Karczyńskiego
10/01/2011 8/2011 zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2012/2013
10/01/2011 7/2011 zasad rekrutacji na studia niestacjonarne - wieczorowe kierunek - Prawo na rok akademicki 2011/2012
10/01/2011 6/2011 zasad rekrutacji na studia III stopnia niestacjonarne doktoranckie w zakresie prawa w roku akademickim 2011/2012
10/01/2011 5/2011 rozszerzenia składu Komisji nr 1 ds. przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony
10/01/2011 4/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Annie Machnikowskiej
10/01/2011 3/2011 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Annie Machnikowskiej
10/01/2011 2/2011 wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Anny Machnikowskiej
10/01/2011 1/2011 dopuszczenia dr Anny Stępień-Sporek do kolokwium habilitacyjnego
2010
data nr tytuł (w sprawie)
13/12/2010 165/2010 uruchomienia studiów na kierunku Prawo w trybie niestacjonarnym - wieczorowym od roku akademickiego 2011/2012
13/12/2010 164/2010 odmowy wszczęcia nostryfikacji dyplomu doktora nauk prawnych Panu Michałowi Jaskulskiemu
13/12/2010 163/2010 odmowy wszczęcia nostryfikacji dyplomu doktora nauk prawnych Pani Małgorzacie Maj
13/12/2010 162/2010 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Rafałowi Świć
13/12/2010 161/2010 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Marty Weber-Cieślak
13/12/2010 159-160/2010 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Kuzborskiej
13/12/2010 157-158/2010 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Depczyńskiego
13/12/2010 156/2010 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Agnieszce Gajdzie
13/12/2010 155/2010 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Tomaszowi Kielbratowskiemu
13/12/2010 154/2010 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Michałowi Miłoszowi
13/12/2010 153/2010 odmowy nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Mateuszowi Kupraczowi
13/12/2010 152/2010 przełożenia głosowania dopuszczającego dr Annę Stępień-Sporek do kolokwium habilitacyjnego
13/12/2010 151/2010 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Gajdy
13/12/2010 150/2010 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Kielbratowskiego
13/12/2010 149/2010 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Karczyńskiego
13/12/2010 148/2010 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Bartłomieja Glinieckiego
22/11/2010 147/2010 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Michała Miłosza
22/11/2010 146/2010 przedstawienia rozpraw doktorskich na XLVI konkurs „Państwa i Prawa"
22/11/2010 145/2010 upoważnienia nauczycieli akademickich do prowadzenia wykładów i seminariów dyplomowych
22/11/2010 144/2010 powołania Komisji ds. nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr Olgi Kudriawcewej
22/11/2010 143/2010 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Lechosława Kamińskiego
22/11/2010 142/2010 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Antoniego Koprowskiego
22/11/2010 141/2010 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Beaty Ruszkiewicz
22/11/2010 140/2010 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Pawła Brzezickiego
22/11/2010 139/2010 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Gajdy
22/11/2010 138/2010 powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - historii państwa i prawa dr Anny Machnikowskiej
22/11/2010 137/2010 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Kielbratowskiego
22/11/2010 136/2010 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Michała Miłosza
22/11/2010 134-135/2010 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Widłaka
22/11/2010 133/2010 uzupełnienia składu Komisji nr 2 ds. przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony oraz przyjmowania publicznej obrony rozpraw doktorskich
22/11/2010 132/2010 uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Oceniającej
22/11/2010 131/2010 uzupełnienia składu Komisji Rady Wydziału Prawa i Administracji ds. przewodu habilitacyjnego dr Anny Stępień-Sporek
22/11/2010 130/2010 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Wojciechowi Zalewskiemu
22/11/2010 129/2010 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Wojciechowi Zalewskiemu
22/11/2010 128/2010 wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Wojciecha Zalewskiego
22/11/2010 127/2010 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Bożenie Kruszewskiej
22/11/2010 126/2010 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Bożenie Kruszewskiej
22/11/2010 125/2010 wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Bożeny Kruszewskiej
22/11/2010 124/2010 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Maśniak
22/11/2010 123/2010 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Maśniak
22/11/2010 122/2010 wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Doroty Maśniak
22/11/2010 121/2010 nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Skóra w zakresie prawa - prawa administracyjnego
22/11/2010 120/2010 przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr Agnieszki Skóry
8/11/2010 119/2010 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Kupracza
8/11/2010 118/2010 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Kupracza
5/10/2010 117/2010 nadania imienia Profesora dr. Mariana Cieślaka Auli w budynku Wydziału
5/10/2010 115-116/2010 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr.Krzysztofa F.Bolta
5/10/2010 113-114/2010 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Gajdy
5/10/2010 112/2010 powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa karnego dr. Wojciecha Zalewskiego
5/10/2010 111/2010 dopuszczenia dr Agnieszki Skóry do kolokwium habilitacyjnego
5/10/2010 110/2010 jubileuszu 40-lecia Wydziału Prawa i Administracji
27/09/2010 109/2010 przyjęcia kolokwium habilitacyjnego dr. Krzysztofa Grajewskiego
27/09/2010 108/2010 dopuszczenia dr. Krzysztofa Grajewskiego do kolokwium habilitacyjnego
27/09/2010 107/2010 upoważnienia dr. Grzegorza Wierczyńskiego do prowadzenia seminarium na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek: Administracja - II stopień
27/09/2010 106/2010 powołania Komisji ds. nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych mgra Michała Jaskulskiego
27/09/2010 104-105/2010 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Tykwińskiej-Rutkowskiej
27/09/2010 103/2010 uzupełnienia składu Komisji Rady Wydziału Prawa i Administracji ds. przewodu habilitacyjnego dr Agnieszki Skóry
27/09/2010 102/2010 powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa finansowego dr Doroty Maśniak
13/09/2010 101/2010 powołania Komisji ds. nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych mgra Fredericka Leveque
13/09/2010 100/2010 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Agnieszki Gajdy
13/09/2010 98-99/2010 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Karczyńskiego
13/09/2010 96-97/2010 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Klimaszewskiej
13/09/2010 95/2010 zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Anny Klimaszewskiej
13/09/2010 94/2010 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Przemysławowi Panfilowi
13/09/2010 93/2010 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Rafałowi Mroczkowskiemu
13/09/2010 92/2010 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr.Abrahemowi Aldeebowi
13/09/2010 91/2010 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Woźniewskiemu
13/09/2010 90/2010 wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Woźniewskiemu
13/09/2010 89/2010 wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Krzysztofa Woźniewskiego
13/09/2010 88/2010 dopuszczenia dra Krzysztofa Grajewskiego do kolokwium habilitacyjnego
13/09/2010 87/2010 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Abrahema Aldeeba
13/09/2010 86/2010 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Abrahema Aldeeba
28/06/2010 85/2010 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Przemysława Panfila
28/06/2010 84/2010 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Rafała Mroczkowskiego
21/06/2010 83/2010 powołania Komisji ds. nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr Małgorzaty Maj
21/06/2010 82/2010 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Agaty Krakówki
21/06/2010 81/2010 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Łukasza Karczyńskiego
21/06/2010 80/2010 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Alicji Klimas
21/06/2010 79/2010 otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Magdalenie Maraszek
21/06/2010 78/2010 nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr.Pawłowi Petaszowi
21/06/2010 76-77/2010 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Kielbratowskiego
21/06/2010 74-75/2010 wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Bojar-Fijałkowskiego
21/06/2010

72-73/2010

wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Michała Miłosza
21/06/2010

71/2010

wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Zbigniewowi Godeckiemu w związku z rezygnacją prof. zw. dr hab. Jolanty Jabłońskiej-Bonca
21/06/2010

70/2010

powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa -teorii i filozofii prawa dr Bożeny Kruszewskiej
21/06/2010

69/2010

powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa karnego procesowego dra Krzysztofa Woźniewskiego
21/06/2010

68/2010

nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Beacie Gozdeckiej
21/06/2010

67/2010

otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Tomasza Kanty
21/06/2010

66/2010

wpisu warunkowego w pierwszym okresie rozliczeniowym
21/06/2010

65/2010

przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Beaty Gozdeckiej
21/06/2010

64/2010

przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Beaty Gozdeckiej
7/06/2010

63/2010

przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Pawła Petasza
7/06/2010

62/2010

przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Przemysława Panfila
7/06/2010

61/2010

przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Rafała Mroczkowskiego
24/05/2010

60/2010

otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Łukasza Cory
24/05/2010

59/2010

otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Natalii Zielonko
24/05/2010

58/2010

zatwierdzenia listy seminariów magisterskich i licencjackich oraz wykładów do wyboru w roku akad.2010/2011
24/05/2010

57/2010

otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Krzysztofa F.Bolta
24/05/2010

56/2010

nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Krzysztofowi Czubowi
24/05/2010

55/2010

nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Grzegorzowi Karaszewskiemu
24/05/2010

54/2010

wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Kruczalak-Jankowskiej
24/05/2010

53/2010

wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Kruczalak-Jankowskiej
24/05/2010

52/2010

wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Joanny Kruczalak-Jankowskiej
24/05/2010

51/2010

przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Pawła Petasza
10/05/2010

50/2010

przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Czuba
10/05/2010

49/2010

przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Karaszewskiego
24/04/2010

48/2010

przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Karaszewskiego
24/04/2010

47/2010

przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Czuba
24/04/2010

46/2010

wyrażenia zgody na uzupełnienie i poprawienie rozprawy doktorskiej mgra Pawła Kupracza
24/04/2010

45/2010

otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora gr Mai Głuchowskiej-Wójcickiej
24/04/2010

44/2010

otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Sylwii Jaśkiewicz-Kamińskiej
24/04/2010

43/2010

otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Agaty Zakrzewskiej
24/04/2010

42/2010

otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Pawła Chyca
24/04/2010

41/2010

otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Mikołaja Tarkowskiego
24/04/2010

40/2010

otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Elżbiety Kuzborskiej
24/04/2010

38-1-39/2010

wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Bartłomieja Glinieckiego
24/04/2010

37/2010

wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Tomasza Koncewicza
24/04/2010

36/2010

wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. Tomaszowi Koncewiczowi
24/04/2010

35/2010

wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Grażynie Cern
24/04/2010

34/2010

wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Grażynie Cern
24/04/2010

33/2010

wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr Grażyny Cern
22/03/2010

32/2010

uruchomienia wykładu do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim w r.akad.2009/2010
22/03/2010

31/2010

nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Michałowi Gałędkowi
22/03/2010

30/2010

upoważnienia dr Agnieszki Skóry do prowadzenia seminarium na studiach stacjonarnych kierunek: Administracja - II stopień
22/03/2010

28-29/2010

wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Rafała Mroczkowskiego
22/03/2010

27/2010

otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Beaty Rischka
22/03/2010

25-26/2010

wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Pawła Petasza
22/03/2010

23-24/2010

wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Jarosława Zarębskiego
22/03/2010

22/2010

nostryfikacji stopnia naukowego Pana Marcina Lecha
22/03/2010

21/2010

powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa europejskiego dr. Tomaszowi Koncewiczowi
22/03/2010

20/2010

powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa handlowego dr Grażynie Cern
15/03/2010

19/2010

przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Michała Gałędka
15/03/2010

18/2010

przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Michała Gałędka
22/02/2010

17/2010

zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgra Pawła Petasza
22/02/2010

16/2010

stopnia doktora nauk prawnych mgr. Krzysztofowi Kochanowskiemu
22/02/2010

14-15/2010

wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Przemysława Panfila
22/02/2010

13/2010

otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgra Damiana Cymana
22/02/2010

12/2010

otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Magdaleny Czaplińskiej
22/02/2010

11/2010

przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Kochanowskiego
22/02/2010

10/2010

przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Kochanowskiego
22/02/2010

9/2010

wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Zbigniewa Godeckiego
22/02/2010

8/2010

wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Zbigniewa Godeckiego
22/02/2010

7/2010

wszczęcia przewodu habilitacyjnego dra Zbigniewa Godeckiego
4/01/2010

6/2010

upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminariów w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Koszalinie
4/01/2010

5/2010

otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Krystyny Klenowskiej
4/01/2010

4/2010

powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowo-badawczego i przygotowania wniosków w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawa konstytucyjnego dra Przemysława Kierończyka
4/01/2010

3/2010

zasad rekrutacji na rok akademicki 2011/2012
4/01/2010

2/2010

zasad rekrutacji na studia III stopnia niestacjonarne doktoranckie w zakresie prawa w roku akademickim 2010/2011
4/01/2010

1/2010

utworzenia studiów podyplomowych Warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej

 

2009

1

2

3 | 3.1
3.2 | 3.3

4

5

6.1 oraz 6.2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 i 19

20

21

22

23

24 i 25

26 oraz 26.1

27

28

29

30

31

32 i 33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 

50 i 51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 i 72

73 i 74

75 i 76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88 i 89

 

90 i 91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113 i 114

115 i 116

117

118

 

 


2008

1 i 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 i 20

21 i 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 i 39

40 i 41

  

42

43

44

45.1 oraz 45.2

46

47

48

49 i 50

51

52

53

54

55, 55.1 oraz 55.2

56

57

58

59 i 60

61 i 62

63 i 64

65 i 66

67 oraz 67.1

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 | 78.1 | 78.2
78.3 | 78.4 | 78.5

79

80

81

82

83

84

85.1 oraz 85.2

86

87

88

89

90

91

92 i 93

94

95 i 96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108 i 109

110

111

112

113

 

2007

1
2
3
 
 
7
28 oraz 28.1
35 oraz 35.1
 
 

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 i 23

24 oraz 24.1

25

26 oraz 26.1

27

28

29

30

31 oraz 31.1

32

33

34 i 35

36 i 37

38

39

40

2004