fbpx Publikacje | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Publikacje

Publikacje

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 25 listopada 2016 roku, 10:56

Prof. UG, dr hab.Sebastian Sykuna

Kierownik Zakładu Praw Człowieka i Etyki Prawniczej

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

Monografie, opracowania redakcyjne i inne publikacje zwarte:

 1. Sykuna S., Zajadło J. (red.), [2009], Bezpieczeństwo międzynarodowe. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo FRUG, ss. 196.
 2. Sykuna S., Widłak T., Zajadło J. (red.), [2010], Humanitarian Interventions. Reflections of the special workshop at the 23rd IVR World Congress, WydawnictwoUniwersytetuGdańskiego, ss. 171.
 3. Balcerzak M., Sykuna S. (red.), [2010], Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 575.
 4. Sykuna S., Zajadło J. (red.), [2011],  Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 368.
 5. Nawrot O., Sykuna S., Zajadło J. (red.), [2012], Dywergencja czy konwergencja kultur i systemów prawnych, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 425.
 6. Skuczyński P., Sykuna S. (red.), [2013], Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 470.
 7. Sykuna S., [2013], Tortury w XXI wieku. Władza publiczna na granicy etyki, polityki i prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 289.

W przygotowaniu:

 1. Herman M., Sykuna S., (red.), [2016], Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, ss……
 2. Herman M., Sykuna S., (red.), [2016], Leksykon wykładni prawa. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, ss……

 

Artykuły i rozdziały w książkach:

 1. Sykuna S., [2003], Roberta Alexy'ego argument z bezprawia, Ius et Lex, Nr II, 1/2003, s. 385 - 400.
 2. Sykuna S., [2003], Kilka uwag o odpowiedzialności prawnej, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XI, Księga Ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, s.19 - 34.
 3. Sykuna S., Zajadło J., [2004], Dylematy humanitarnej interwencji, Studia europejskie, Tom XII, s. 27 – 52.
 4. Sykuna S., Zajadło J., [2004], "Sprawy konstytucyjne" w integralnej filozofii prawa Ronalda Dworkina, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XII, s. 279 - 294.
 5. Sykuna S., [2004], Teoretycznoprawne aspekty humanitarnej interwencji [w:] L. Leszczyński (red.),  Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej, s. 171 - 188.
 6. Sykuna S., [2005], "Słuszna przyczyna" jako przesłanka humanitarnej interwencji, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XIII "Prawa człowieka: wczoraj - dziś – jutro, s. 471 – 487.
 7. Guść J., Sykuna S., [2005],Usprawiedliwiona nieświadomość zagrożenia karą jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność za wykroczenie, Przegląd Sądowy nr 5, s. 144 – 153.
 8. Sykuna S., [2005], Kryzysy humanitarne: Użycie siły jako ultima ratio, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XIV, s. 175 – 188.
 9. Sykuna S., [2006], High-Tech Weapons and the Protection of Human Rights during Humanitarian Interventions, [w:] M. Barczewski, R. Warner, M. Miłosz (red.), Selected Papers on High Technology Law, Chicago-Gdańsk, s. 119 – 128.
 10. Sykuna S., Zajadło J., [2007], Kontrowersje wokół tzw. ”obrony przez kulturę” – okoliczność wyłączająca winę, okoliczność łagodząca, czy nadużycie prawa, Przegląd Sądowy nr 6, s. 26 – 36.
 11. Sykuna S., [2008], Prawo kontra polityka: Poczekamy, aż się wymordujecie, [w:] J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 176 – 189.
 12. Sykuna S., [2008], Prawo kontra etyka prawnicza: Udusić Hitlera? [w:] J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 274 – 282.
 13. Sykuna S., [2008], Ralf Dreier – prawo rozumowe, [w:] J. Zajadło (red.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger. Portrety filozofów prawa. Współczesna niemiecka filozofia prawa, Wydawnictwo Arche, s. 61 – 83.
 14. Balcerzak M., Sykuna S., [2008], Znaczenie i wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na praktykę polskiego wymiaru sprawiedliwości, [w:] T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski (red.), Orzecznictwo w systemie prawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, s. 39 – 59.
 15. Sykuna S., [2008], Sprawiedliwość międzynarodowa, czy interes międzynarodowy?, [w:] B. Wojciechowski, M.J. Golecki (red.), Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 182 – 200.
 16. Sykuna S., [2008], Impact of new technologies on war: does high-tech make the war unjust?, [w:] M. Barczewski, R. Warner, M. Miłosz (red.), When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, s. 412 – 422.
 17. Sykuna S., [2008], Kiedy prawo zderza się z tradycją i obyczajami…, [w:] T. Paleczny, J. Talewicz-Kwiatkowska (red.), Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 85 - 93.
 18. Sykuna S., Zajadło J., [2009], International justice – between state sovereignty and human rights?, [w:] B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, M.J. Golecki (red.), Between complexity of law and lack of order. Philosophy of law in the era of globalization, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 72-90.
 19. Sykuna S., Zajadło J., [2009], Cultural Defence: New Challenges for Criminal Law in Europe?, [w:] M. Zirk-Sadowski, M. Golecki, B. Wojciechowski (red.), Multicentrism as an Emerging Paradigm in Legal Theory, Peter Lang Verlag, s. 111-126.
 20. Cieslewicz N., Sykuna S., [2009], Prawo karne, [w:] J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Oficyna Wolters Kluwer, s. 106 – 131 .
 21. Sykuna S., [2009], Rectaintentio interwencji humanitarnej, [w:] S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo FRUG, s. 103 – 114.
 22. Sykuna S., Zajadło J., [2009], Słowo wstępu, [w:] S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo FRUG, s. 7 – 10.
 23. Sykuna S., [2009], Filozofia prawa a multikulturalizm – studium pewnego przypadku, [w:] D. Bunikowski, K. Dobrzeniecki (red.), Pluralizm prawny, tradycja, transformacje, wyzwania, Wydawnictwo Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UMK, s. 189 – 204.
 24. Sykuna S., Widłak T., [2010], Humanitarian intervention and state failure, [w:] J. Zajadło, S. Sykuna, T. Widłak (red.), Humanitarian Interventions. Reflections of the special workshop at the 23rd IVR World Congress, WydawnictwoUniwersytetuGdańskiego, s. 133-146.
 25. Glanc M., Sykuna S., [2010], Fall Daschner – tortury w państwie prawa?, [w:] J. Zajadło (red.), Dziedzictwo i przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa, Wydawnictwo Arche, s. 130 – 160.
 26. Sykuna S., [2010], Problem tortur we współczesnej filozofii i praktyce prawa – próba typologii, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XXIV, s. 551- 558.
 27. Barczewski M., Sykuna S., [2012], ACTA - geneza i podstawowe problemy, Państwo i Prawo, nr 4, s. 3-14.
 28. Sykuna S., Zajadło J., [2012], The Theory of Hard Cases and Humanitarian Intervention, Polish Review of International and European Law, Inaugural Issue, s. 11-60.
 29. Barczewski M., Sykuna S., [2012], ACTA and access to medicines in the perspective of theory of hard cases, [w:] J. Rosen (red.), Intellectual Property Law at the Cross-Roads of Trade, Wydawnictwo Edward Elgar Publishing, s. 263-271.
 30. Sykuna S., Zajadło J., [2013], Towards a new Theory of Hard Cases, [w:] B. Wojciechowski, P.W. Juchacz, K. Cern (red.), Legal Rules, Moral Norms and Democratic Principles, Series: Dia-Logos. Studies in Philosophy and Social Sciences, t. 15, Wydawnictwo Peter Lang 2013, s. 133-162.
 31. Sykuna S., [2015], Kultura wymiaru sprawiedliwości jako wartość oczekiwana społecznie, [w:] P.Banasik (red.), Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości – wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny.

 

Hasła w Leksykonach

 1. Sykuna S., [2007], Autopojeza, (w:) Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, (red.) J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, s. 22-23.
 2. Sykuna S., [2007], Prawo podmiotowe, (w:) Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, (red.) J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, s. 271 – 274.
 3. Sykuna S., [2007], Odpowiedzialność prawna, (w:) Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, (red.) J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, s. 215 – 217.
 4. Sykuna S., [2007], Suwerenność, (w:) Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, (red.) J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, s. 329 – 330.
 5. Sykuna S., [2007], Trudne przypadki, (w:) Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, (red.) J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, s. 339 – 340.
 6. Łokucijewski K, Sykuna S., [2007], Realizm prawniczy, (w:) Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, (red.) J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, s. 300 – 304.
 7. Balcerzak M., Sykuna S., [2010], Afrykański Trybunał Sprawiedliwości i Praw Człowieka, (w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć(red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 6 – 9.
 8. Sykuna S., [2010], Europejska komisja przeciwko rasizmowi i nietolerancji,(w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, (red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 105 – 107.
 9. Sykuna S., [2010], Interwencja humanitarna,(w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć,(red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 153 – 166.
 10. Sykuna S., [2010], Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka,(w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć,(red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 226 – 230.
 11. Sykuna S., [2010], Międzynarodowa Organizacja Pracy,(w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć,(red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 230 – 233.
 12. Sykuna S., [2010], Nadużycie praw człowieka,(w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, (red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 258 – 260.
 13. Sykuna S., [2010], Ombudsman,(w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć,(red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 304 – 309.
 14. Sykuna S., [2010], Pakty Praw Człowieka,(w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, (red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 327 – 331.
 15. Sykuna S., [2010], Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,(w:) Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć,(red.) M. Balcerzak, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 331 – 337.
 16. Sykuna S., Zajadło J., [2011], Prawo dyplomatyczne i konsularne, (w:) Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć, (red.)S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, s. 253 – 255.
 17. Sykuna S., Zajadło J., [2011], Protokół dyplomatyczny, (w:) Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć, (red.)S. Sykuna, J. Zajadło, Wyd. C.H. Beck, s. 260 – 262.
 18. Sykuna S., [2011], Interwencja humanitarna, (w:) Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, (red.) A. Przyborowska – Klimczak, D. Pyć, Wyd. C.H. Beck, s. 85 - 93.
 19. Sykuna S., [2011], Ludność, (w:) Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, (red.) A. Przyborowska – Klimczak, D. Pyć, Wyd. C.H. Beck, s. 157 – 160.
 20. Sykuna S., [2011], Suwerenność, (w:) Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, (red.) A. Przyborowska – Klimczak, D. Pyć, Wyd. C.H. Beck, s. 462 - 466.
 21. Sykuna S., [2013], Koleżeństwo zawodowe, (w:)Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, (red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 203 -206.
 22. Sykuna S., [2013], Konkurencja, (w:) Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, (red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 216 – 219.
 23. Sykuna S., [2013], Pomoc prawna, (w:) Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, (red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 283 – 285.
 24. Sykuna S., [2013], Praca pro bono, (w:) Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, (red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 314 – 316.
 25. Sykuna S., [2013], Rezygnacja ze współpracy,(w:) Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć,(red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 339 – 342.
 26. Sykuna S., [2013], Solidarność zawodowa, (w:) Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć,(red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 379 – 382.
 27. Sykuna S., [2013], Sumienność (w:) Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, (red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 384 – 386.
 28. Sykuna S., [2013], Świadczenie usług prawniczych, (w:) Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, (red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 389 – 391.
 29. Sykuna S., [2013], Wystąpienia publiczne, (w:) Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, (red.) P. Skuczyński, S. Sykuna, Wyd. C.H. Beck, s. 434 – 437.

 

Recenzje

 1. Sykuna S., [2004],  Recenzja książki: Odpowiedzialność za Mur. Procesy strzelców przy Murze Berlińskim, autorstwa J. Zajadło, Palestra Nr 1-2, s. 199 - 202.
 2. Sykuna S., [2015], Recenzja książki: The Common European Constitutional Culture – Its Sources, Limits and Identity, R. Hauser, M. Zirk – Sadowski, B. Wojciechowski (eds.), Wydawnictwo Peter Lang.

 

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych

 1. Sykuna S., (2003), Wartości uniwersalne praw człowieka w ramach niepozytywistycznych koncepcjach prawa, Czy istnieją wartości uniwersalne?, Gdańsk.
 2. Sykuna S., (2003), Humanitarna Interwencja jako narzędzie ochrony praw człowieka, Prawne aspekty integracji europejskiej (prawo UE, system praw człowieka, prawo europejskie a prawo polskie), Kazimierz Dolny.
 3. Sykuna S., (2004), Kosowo - najczystsza humanitarna interwencja? Humanitarna interwencja, Gdańsk.
 4. Sykuna S., Widłak T., (2007),Humanitarian intervention and state failure, XXIII World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, Kraków.
 5. Balcerzak M., Sykuna S., (2007), Znaczenie i wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na praktykę polskiego wymiaru sprawiedliwości, Orzecznictwo w systemie prawa, Wydział Prawa i Administracji UG oraz Wolters Kluwer Polska, Gdańsk.
 6. Sykuna S., (2008), Rectaintentio interwencji humanitarnej, Bezpieczeństwo międzynarodowe – szanse zagrożenia, Gdańsk.
 7. Sykuna S. (2014), Etyka doradcy władz publicznych, Instytut Etyki Prawniczej w Warszawie.
 8. Sykuna S. (2015), Prowadzenie sprawy a etyki poszczególnych zawodów prawniczych,  Instytut Etyki Prawniczej w Warszawie.
 9. Sykuna S. (2015), Dylematy etyczne prawników a prawo karne, Instytut Etyki Prawniczej w Warszawie.
 10. Sykuna S. (2015), Wymiary prawa we współczesnej dyskusji na temat dopuszczalności stosowania tortur, Wykład inauguracyjny, VII Ogólnopolski Zjazd Teoretyków i Filozofów Prawa w Poznaniu (6-9 września).

 

Dr Dagmara Choraś

Artykuły i rozdziały w książkach i czasopismach

1. Choraś D., Biometria a ochrona danych osobowych, Techniki komputerowe 1/2010, Warszawa 2010.

2. Choraś D., Biometrics and data protection (w:) Biometrics – 2010, Monograph, Andrzej Mitas (red), Gliwice 2011.

3. Choraś D., Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – granice ingerencji w sferę praw jednostki (w:) Między wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych, Cezary Mik, Katarzyna Gałka (red), Toruń 2011.

4. Choraś D., Prawne gwarancje równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, Studia i Analizy Europejskie, Półrocznik Naukowy, 1(7)/2011 , Bydgoszcz 2012.

5. Choraś D., Ochrona danych biometrycznych w dokumentach podróży, (w:) Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i międzynarodowe, Henryk Lisiak (red.), Poznań 2012.

 

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych

1. Choraś D., Przetwarzanie danych biometrycznych – europejskie regulacje prawne, Konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo Technologii Biometrycznych – Ochrona Danych Biometrycznych”, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 9 grudnia 2011 r.

2. Choraś D.,Prawne aspekty przetwarzania danych biometrycznych w systemach Eurodac, VIS i SIS II, X konferencja naukowa „Biometria 2012” w Instytut Maszyn Matematycznych, 13 grudnia 2012 roku.

3. Choraś D., Sykuna S., Current and forthcoming regulations of biometric data, Intellectual Property& High Technology Law Conference, 20 November 2015, University of Gdańsk

4. Choraś D., Media elektroniczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowiela, III Konferencja Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego (Europejski Trybunał Praw Człowieka w dobie przemian), Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.