Przedmioty

 • Prawo autorskie i zwalczania nieuczciwej konkurencji
   
 • Prawo własności intelektualnej
   
 • Prawne i etyczne problemy aborcji, eutanazji, wspomagania prokreacji
   
 • Prawa człowieka. Etyka prawnicza
   
 • Etyka ogólna
   
 • Sądownictwo prokuratura i zawody prawnicze – ustrój i etyka
   
 • Etyka prawnicza
   
 • Prawa człowieka
   
 • Etyka w administracji publicznej
   
 • Międzynarodowe akty prawne w mediach
   
 • Krajowe akty prawne w mediach
   
 • Umowy prawno – autorskie na rynku audiowizualnym
   
 • Ochrona praw człowieka
   
 • Zawody prawnicze
   
 • Prawa człowieka w XXI w. – między teorią a praktyką
   
 • System prawa w RP
   
 • Prawa człowieka w społeczeństwie informacyjnym
   
 • Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe
   
 • Prawo Internetu
   
 • Ustrój prawniczych samorządów zawodowych
   
 • Prawa człowieka i organy ochrony prawnej
   
 • Ustrój organów ochrony prawnej
   
 • Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym
   
 • Zasady etyczne pracy prawnika karnisty
   
 • Prawa człowieka w administracji. Etyka w administracji
   
 • Prawoznawstwo
   
 • Protokół dyplomatyczny i zasady savoir vivre w administracji
   
 • Prawo innowacji
   
 • Prawo autorskie w praktyce
   
 • Podstawy prawne działalności kulturalnej i prawoautorskie
   
 • Podstawoweprzepisyprawnewturystyce (w tym zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej)
   
 • Ochrona własności intelektualnej
   
 • Prawo wydawnicze i autorskie
   
 • Prawo mediów
   
 • Prawo własności przemysłowej
   
 • Prawo sztucznej inteligencji a prawo własności intelektualnej
   
 • Prawo nowych technologii
   
 • Prawo autorskie w administracji

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 20:50; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Listopad 2021 - 13:38; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła