fbpx Badania | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Badania

Badania zdarzeń drogowych

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 czerwca 2014 roku, 10:06

 


Zakład Kryminalistyki prowadzi działalność w zakresie opiniowania w sprawach związanych z wszelkiego typu zdarzeniami drogowymi oraz problematyką techniki motoryzacyjnej, ruchu drogowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz mechanoskopii.
Pracownicy i współpracownicy Zakładu opracowują ekspertyzy główne na potrzeby organów procesowych, jak również towarzystw ubezpieczeniowych oraz podmiotów indywidualnych.
Zakres ekspertyz oraz prowadzonych badań obejmuje:


1. Ustalanie przyczyn powstania zdarzeń drogowych.


2. Rekonstrukcja i analiza zaistniałego zdarzenia drogowego.


3. Określenie prędkości pojazdów uczestniczących w zdarzeniu.


4. Określenie zachowań uczestników zdarzeń oraz możliwości ich uniknięcia (np. ocena zachowania jadących pojazdem, zachowania pieszych na drodze).


5. Analiza obrażeń pokrzywdzonych biorących udział w zdarzeniu.


6. Badania w sprawach szkód osobowych i komunikacyjnych związanych ze zdarzeniem.


7. Powypadkowe oceny techniczne pojazdów, a także kryminalistyczne badania ich części, których stan mógł mieć związek z zaistniałym zdarzeniem (np. ogumienie, żarówki itp.).


8. Oceny techniczne pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów zabytkowych.


9. Ocena jakości i kosztów naprawy oraz wyceny wartości rynkowej pojazdów.


Zakład w sposób stały powiększa zakres prowadzonych przez siebie badań, a dzięki możliwościom laboratoryjnym oraz stałej współpracy z ekspertami Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego zapewnia wysoki poziom przygotowywanych przez siebie opinii.