Materiały dydaktyczne

Prawa Karnego - podręcznik dla aplikantów

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazał się podręcznik Prawo Karne dla aplikantów z serii "Aplikacje prawnicze" pod red. nauk. dr M. Fingasa i dr T. Kanego adiunktów w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki. 

"Zawartość merytoryczna opracowania opiera się na aktualnie obowiązującym ramowym programie szkolenia uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką i ma na celu być swego rodzaju uzupełnieniem wiedzy nabywanej w toku szkolenia. Publikacja nie ma i nie miała być w swoim założeniu kolejnym opracowaniem komentarzowym, ale koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych z jakimi stykamy się na co dzień pracując w ramach procedury karnej.

W treści podręcznika znajdują się zarówno omówienia dotyczące kwestii prawa materialnego, jak i procesowego. Zawarto w nim wiele przykładów, kazusów oraz orzeczeń sądowych.

Autorami podręcznika są w większości osoby prowadzące zajęcia z aplikantami adwokackimi, którzy mają świadomość, będąc w bieżącym kontakcie z osobami szkolnymi, na co położyć nacisk, co w ramach podręcznika omówić szerzej bądź nieco inaczej aniżeli na zajęciach szkoleniowych.

Publikacja stanowić będzie uzupełniające źródło wiedzy wykorzystywane zarówno w trakcie trwania aplikacji, jak i w pracy zawodowej. "

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 18. Marzec 2019 - 13:28; osoba wprowadzająca: Łukasz Cora Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Marzec 2019 - 13:28; osoba wprowadzająca: Łukasz Cora

Materiały dydaktyczne

Podręczniki i monografie:

 • Ewa Gruza, Mieczysław Goc, Jarosław Moszczyński, Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa 2008;
 • Mariusz Kulicki, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009;
 • Mieczysław Goc, Jarosław Moszczyński /red./, Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, Warszawa 2007;
 • Violetta Kwiatkowska-Darul, Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym, TNOiK Toruń 2007;
 • Małgorzata Żołna, Eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Istota i dowodowa rola, Difin Warszawa 2011;
 • Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, TNOiK Toruń 2011.
 • Ewa Gruza, Psychologia dla prawników, Wolters Kluwer Warszawa 2009;
 • Brunon Hołyst, Kryminalistyka, wyd IX, Warszawa 2000 lub wydania późniejsze;
 • Tadeusz Hanausek, Kryminalistyka - zarys wykładu, wyd. V, Zakamycze 2005;
 • Jan Widacki, Kryminalistyka, wyd. II, Warszawa 2002;
 • Józef Wójcikiewicz /red./, Ekspertyza sądowa, wyd II, Kraków 2007;
 • Jürgen Thorwald, Stulecie detektywów, Kraków 1992;
 • Jurgen Thorwald, Godzina detektywów, Warszawa 2010.

Czasopisma:

 • "Problemy Kryminalistyki" - Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP Warszawa.
 • "Przegląd Policyjny" - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 • "Problemy Współczesnej Kryminalistyki" - Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji Katedra Kryminalistyki i Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.
 • "Edukacja Prawnicza" - Wydawnictwo C.H. Beck.
 • "Kwartalnik Prawno-kryminalistyczny" - Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile.
 • "Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury" - Wydawnictwo C.H. Beck.
 • "Prokuratura i Prawo" - miesięcznik Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
 • "Paragraf na drodze" - miesięcznik Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 15:47; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: piątek, 11. Kwiecień 2014 - 15:54; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła