Akty prawne

  • Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego, (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 6.04.1990 r. o Policji, (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 287, poz. 1687).
  • Ustawa z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji, (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 52, poz. 525).
  • Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908).
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej (Dz. U. z 2005 r., Nr 33, poz. 299).
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2.06.2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzania okazania (Dz. U. z 2003 r., Nr 104, poz. 981).
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003 r. w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka (Dz. U. z 2003 r., Nr 108, poz. 1024).
  • Zarządzenie Nr 109 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym.
  • Wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 15:48; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. luty 2014 - 09:54; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła