fbpx Badania | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Badania

Badania

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 3 lutego 2019 roku, 22:20


Prof. UG dr hab. Adam Wiśniewski

Badania nad przemianami współczesnego systemu prawa międzynarodowego

Implementacja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez państwa postkomunistyczne
Ochrona praw człowieka

Sądownictwo międzynarodowe, w tym badania nad orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Prof. UG dr hab. Krzysztof Drzewicki

Ochrona praw człowieka

dr hab. Katarzyna Łasak

Międzynarodowe prawo pracy

dr Paulina Zajadło-Węglarz

Międzynarodowe prawo karne

mgr Paweł Kwiatkowski

Międzynarodowe standardy bioetyczne

Koncepcje soft law w nauce prawa międzynarodowego publicznego

mgr Paweł Nowicki

Prawnomiędzynarodowe instrumenty przeciwdziałające wprowadzaniu do legalnego obrotu środków finansowych o nielegalnym pochodzeniu