fbpx Seminaria dyplomowe | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Seminaria dyplomowe

Seminaria dyplomowe

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 17 marca 2019 roku, 2:10

Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2018/2019

 

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

 

Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe

Seminarium doktorskie

 

dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG

 

Prawo międzynarodowe publiczne

Prawo międzynarodowe

Prawnomiędzynarodowe aspekty kryminologii

Ochrona praw człowieka w zawodzie kryminologa

 

dr hab. Katarzyna Łasak

 

Prawnomiędzynarodowe aspekty kryminologii

Ochrona praw człowieka w zawodzie kryminologa

 

dr Paulina Zajadło-Węglarz

Kryminologia przestępczości międzynarodowej