Biuro Dziekana

Kierownik Biura Dziekana:

mgr Agnieszka Puchalska

Agnieszka Puchalska

pokój 2063, tel.: (58) 523 29 90, wew. 29 90
agnieszka.puchalska@prawo.ug.edu.pl

 

Biuro Dziekana:

mgr Natalia Bilska

NB

pokój 2064, tel.: (58) 523 28 81, wew. 28 81
biurodziekana@prawo.ug.edu.pl

 

mgr Aleksandra Kudła

Aleksandra Kudła

pokój 2064, tel.: (58) 523 28 82, wew. 28 82
biurodziekana@prawo.ug.edu.pl

 

mgr Jolanta Kępińska - Specjalista ds. finansowo-księgowych 

jolkem

pokój 2082, tel.: (58) 523 28 97, wew. 28 97
jkepinska@prawo.ug.edu.pl
 

 

dr Agnieszka Martynowska - Starszy specjalista ds. projektów

Agnieszka Martynowska

pokój 2081, tel.: (58) 523 28 29, wew. 28 29

 

dr Agnieszka Tuszkowska - Specjalista ds. projektów

Agnieszka Puchalska

pokój 2081, tel.: (58) 523 28 29, wew. 28 29
agnieszka.tuszkowska@ug.edu.pl

 

mgr Katarzyna Małachowska - Sam. referent ds. projektów

km

pokój 2080, tel.: (58) 523 28 78, wew. 28 78
katarzyna.malachowska@prawo.ug.edu.pl

 

mgr Magdalena Kiefer - Referent ds. umiędzynarodowienia

Magdalena Kiefer

pokój 2080, tel.: (58) 523 29 20, wew. 29 20
magdalena.kiefer@ug.edu.pl

 

Sekretariaty katedr:

Sekretariat Katedr (pokój 3012)

Sekretariat Katedr (pokój 3057)

Hanna Rutkiewicz

Sekretariat Katedr (pokój 4023)