Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego

NADCHODZĄCE WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM PRAWA SAMORZĄDOWEGO I PRAWA FINANSÓW LOKALNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

1. V Konferencja Finansów Samorządu Terytorialnego "Problemy jednostek samorządu terytorialnego związane ze stosowaniem prawa finansowego w realizowanej polityce finansowej", 22 kwietnia 2024 r., Uniwersytet Gdański. 

Szczegółowe informacje - proszę kliknąć tutaj.

 

2. 2nd Financial Law Review's Seminar "Financing of Local Government in the European Union", April 22nd, 2024, University of Gdańsk and online.

For detailed information - please click here.

 

 

 

loga_new

Centrum

Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych

Uniwersytetu Gdańskiego

Katedra Prawa Finansowego

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Prawa i Administracji

 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

 

Mają zaszczyt zaprosić do udziału w

 

 V Konferencji Finansów Samorządu Terytorialnego

 

„Problemy jednostek samorządu terytorialnego

związane ze stosowaniem prawa finansowego

 w realizowanej polityce finansowej”

 

Patronat wydawniczy – Finanse Komunalne

 

Gdańsk, 22 kwietnia 2024 r.

Budynek Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdańskiego

 

Informacje ogólne - tematyka Konferencji

Konferencja Finansów Samorządu Terytorialnego jest cyklicznym wydarzeniem, ułatwiającym wymianę myśli, poglądów oraz doświadczeń związanych z problematyką finansów i prawa finansowego samorządów lokalnych.

 

Pierwsza konferencja, która odbyła się w roku 2014, spotkała się z dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem władz, środowiska naukowego, a także przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Podobnie kolejne jej edycje w latach 2016, 2018 i 2021.

 

Dostrzegając autentyczną potrzebę współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki oraz praktyki w poszukiwaniu rozwiązań trudnych ze swej natury zagadnień, jak również mając na uwadze efekt synergii, który towarzyszy takim przedsięwzięciom, organizatorzy oraz współorganizatorzy mają przyjemność zaprosić Państwa na IV Konferencję Finansów Samorządu Terytorialnego pod tytułem „Problemy jednostek samorządu terytorialnego związane ze stosowaniem prawa finansowego w realizowanej polityce finansowej”, która odbędzie się w gościnnych murach Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 22 kwietnia 2024 r.

 

Jesteśmy przekonani, iż zagadnienia, pytania oraz problemy z zakresu prawa finansów jednostek samorządu terytorialnego, zgłoszone przez partnerów społecznych i jednostki samorządu terytorialnego, umożliwią przedstawicielom nauki oraz praktyki rzeczową, konstruktywną i wnikliwą analizę, a także dyskusję. W szczególności zaś wyrażamy nadzieję, że opracowania naukowe dotyczące tych problemów oraz głosy w dyskusji, doprowadzą do wymiernych efektów w postaci przedstawienia sposobów rozwiązań zgłaszanych problemów lub kierunku ich wyjaśnienia.

 

Proponowana szczegółowa tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia szeroko pojętego prawa samorządu terytorialnego oraz tematykę zgłoszoną przez partnerów społecznych, to jest jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe je zrzeszające, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych problemów jednostek samorządu terytorialnego związanych ze stosowaniem prawa finansowego w realizowanej przez nie polityce finansowej.

 

Rada programowa Konferencji

1. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG - Uniwersytet Gdański

2. prof. dr hab. Patrycja Zawadzka - Uniwersytet Wrocławski

3. dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki

4. doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D - Masaryk University, Czechy

5. doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. - Pavol Jozef Šafárik in Košice, Słowacja

6. dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

7. dr hab. Bogumił Pahl. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

8. dr hab. Michał Mariański, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

9. dr hab. Edward Juchniewicz, prof. UG - Uniwersytet Gdański

10. dr hab. Przemysław Panfil, prof. UG - Uniwersytet Gdański

11. Luiza Budner – Iwanicka - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

12. dr Tomasz Sowiński – Kierownik Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG

Uczestnictwo i koszty

Konferencja ma charakter odpłatny.

Udział w Konferencji może wziąć każda osoba zainteresowana jej problematyką.

Koszt udziału w Konferencji wynosi 750 zł za osobę.

Koszt udziału w konferencji przedstawicieli JST i administracji publicznej (nie zamieszczających referatów) wynosi 450 zł.

Wskazana opłata konferencyjna pokrywa koszty: udziału w obradach, materiałów konferencyjnych oraz publikacji naukowej.

 

Istnieje także możliwość zgłoszenia samego referatu, bez osobistego uczestnictwa w Konferencji. Koszt publikacji referatu w ramach konferencji wynosi 400 zł.

 

Uprzejmie informujemy, że wszystkie referaty będą podlegały recenzowaniu. Warunkiem publikacji referatu jest opracowanie dotyczące tematyki konferencji bądź wybranego zagadnienia, spośród tematów zamieszczonych na stronie: Postulaty_Samorząd21 oraz uzyskanie jego pozytywnych recenzji.

 

Osoby uczestniczące w V Konferencji Finansów Samorządu Terytorialnego, mogą także wziąć udział w II Międzynarodowym Seminarium Prawa Finansowego Financial Law Review, pt. „Finanse samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej”, International Conference on the Financial Law of Local Government „Financing of Local Government in the European Union”, które odbędzie się także na Uniwersytecie Gdańskim 22 kwietnia 2024 r.

Wpłaty należy dokonywać na konto Uniwersytetu Gdańskiego,

ul. Bażyńskiego 8,  80-309 Gdańsk

Bank Pekao S.A. IV O/ Gdańsk

IBAN:PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

SWIFT: PKO PPL PW

z dopiskiem Konferencja Samorządowa KP0X-24 oraz imię i nazwisko uczestnika

 

Terminy i informacje dla uczestników

Terminy

Do dnia 15 marca 2024 r. należy:

- zgłosić udział w Konferencji poprzez przesłanie wypełnionego formularza, dostępnego tutaj: https://forms.office.com/e/iKG5Eyhkb8

 

Do dnia 31 marca 2024 r. należy:

- przesłać podpisaną umowę przeniesienia praw autorskich,

udostępnioną na stronie internetowej Konferencji (https://prawo.ug.edu.pl/centrum),

-przysłać treść referatu, w formie elektronicznej w formie elektronicznej, na adres Konferencji (baltycka@prawo.ug.edu.pl),

-wnieść opłatę konferencyjną.

 

Szczegóły dotyczące publikacji

Język konferencji oraz publikacji: polski

 

Informacje na temat referatów

Wytyczne dotyczące formatu opracowań nadsyłanych do poszczególnych wydawnictw, dostępne są na stronie internetowej Konferencji (https://prawo.ug.edu.pl/centrum) oraz:

FLR: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/flr/about/submissions

FK: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/czasopisma/finanse-komunalne#zasady-zglaszania-materialow

SP: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/about/submissions

 

okladki24

 

Referaty bezwzględnie powinny być zgodne z tematyką konferencji i precyzyjnie odpowiadać wymogom zawartym w podanych wytycznych i szablonach właściwych dla poszczególnych czasopism.

Koniecznie należy podać: afiliację, w tym nr ORCID.

Referaty nadesłane po terminie oraz nie spełniające w/w warunków zostaną zwrócone autorom.

Warunkiem opublikowania referatu jest uzyskanie dwóch niezależnych, pozytywnych recenzji oraz dopuszczenie tekstu przez redaktora językowego wydawnictwa.

Odpowiedzi na dodatkowe Państwa pytania i pomocy w sprawach indywidualnych

udzielają kierownik oraz koordynatorzy konferencji:

dr Tomasz Sowiński +48 (58) 523 28 63, 601 229 090

dr Anna Drywa +48 (58) 523 28 66, 501 271 877

dr Szymon Obuchowski +48  (58) 523 28 64

 

 

UNIWERSYTET GDAŃSKI,  WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI, KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO

Ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, tel. 58 523 28 62, e-mail sekretariat02@prawo.ug.edu.pl

 

 

naglowek_seminarium24

 

The Gdańsk University

CENTER

FOR SELF-GOVERNMENT AND FINANCIAL LAW

 

Department of Financial Law

Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk

 

Financial Law Review

 

Are honoured to invite you to participate in

 

 2nd International

Financial Law Review’s

Seminar

„Financing of Local Government in the European Union”

 

which will take place on

April 22nd, 2024

 

in the premises of

University of Gdańsk Faculty of Law and Administration

and also online.

Financial Law Review journal is a scientific journal published quarterly in English, devoted to the issues of finance, with particular emphasis on public finance and financial law, taxation and tax law, along with the issues of the financial market and its legal framework. The journal is published in open access formula, in cooperation with leader on polish electronic journal market – Jagiellonian University Press (http://www.ejournals.eu/FLR/ and https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/flr/index).

At FLR, we pay attention to a high degree of internationalization by building a scientific journal with an international reputation with the cooperation of foreign research centers: Department of Financial Law and National Economy of the Faculty of Law of Masaryk University in Brno; Department of Financial Law, Tax Law and Economics of the Faculty of Law at the Pavel Jozef Šafárik University in Košice.

The journal's development strategy aims to raise its scientific level, and is based on comprehensive measures consisting, on the one hand, of the introduction of modern management of the editorial process, and, on the other hand, of a well-thought-out and concrete approach journal's international promotion. We want to develop and implement new ambitious projects. This concept includes organizing an International Seminar, which is a forum for discussion and exchange of views but also identification of problems.

In the current Polish list of scientific journals of the Ministry of Science and Higher Education, FLR has been assigned 70 points. FLR is indexed in scientific databases and abstract services such as: ERIH PLUS, Baidu Scholar, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC, Dimensions, EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, EconBiz, Google Scholar, J-Gate, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, ReadCube, Research Papers in Economics (RePEc), Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDNet, Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, WanFang Data, WorldCat (OCLC).

The purpose of the Financial Law Review's 2nd International Financial Law Seminar titled. "Finance of local government in the European Union", in addition to the scientific effect in the form of exchange of ideas, views and scientific reflection and discussion of the problems of local government finance in the European Union, is also to disseminate in the international system the achievements of Polish and European science, especially the countries of our partners, namely the Czech Republic, Slovakia and friendly scientific centers from other countries, in the field of financial law and finance of local government units. At the same time, we hope that the seminar will also become an opportunity for cooperation with other scientific centers and will enable networking of scientists from different countries.

Another important objective is to promote the Financial Law Review journal itself, published by the Centre for Local Government Law and Local Finance Law of the University of Gdańsk.

 

SEMINAR SCIENTIFIC COUNCIL

 

1. Prof. UG dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, Gdańsk University, Poland,

2. Prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski, Gdańsk University, Poland,

3. Prof. Francis Querol, Toulouse Capitole University, France,

4. Prof. dr hab. Patrycja Zawadzka, Poland,

5. Prof. UŁ dr hab. Mariola Lemonnier, Lodz University, Poland,

6. Doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., Masaryk University, Czech Republic,

7. Doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. , Czech Republic,

8. Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.  of Pavol Jozef Šafárik in Košice, Slovakia,

9. Prof. h. c. doc. JUDr. Maria Bujňakova CSc. of Pavol Jozef Šafárik in Košice, Slovakia,

10. Doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD, Pavol Jozef Šafárik in Košice, Slovakia,

11. JUDr. Anna Vartašová, PhD., University of Pavol Jozef Šafárik in Košice, Slovakia,

12. JUDr. František Bonk, PhD., University of Pavol Jozef Šafárik in Košice, Slovakia,

13. Prof.UG. dr hab. Edward Juchniewicz, Gdańsk University, Poland,

14. Prof. UG dr hab. Przemysław Panfil, Gdańsk University, Poland,

15. Anna Drywa, PhD, Financial Law Review editorial secretary, Gdańsk, Poland,

16. Tomasz Sowiński, PhD Manager of the Gdańsk University Center for Self-

Government and Financial Law”, Poland.

PARTICIPATION AND FEES

 

Participation in the seminar is chargeable.

The seminar is open for everyone interested in its subject.

The fee for participation in the Seminar is 600 PLN per person.

 

The conference fee covers the costs of: participation in the proceedings, seminary materials, coffee breaks and lunch.

Those who participate in the Seminar may also take part in the Fifth Conference on Local Government Finance under the title "Problems of local government units related to the application of financial law in the implemented financial policy", which will also be held at the University of Gdansk on April 22, 2024, and alternatively publish a paper in Polish in one of the conference journals (instead of FLR).

 

It is also possible to participate in the seminar in online form.

The cost of participation in this case is PLN 300 and includes participation in the seminar with the possibility of delivering and publishing the paper.

Publication is subject to meeting publishing conditions and receiving two positive scientific reviews.

 

Conference participants should transfer the fees to the general UG account:

Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 8,  80-309 Gdańsk 

Bank Pekao S.A. IV O/ Gdańsk

IBAN:PL 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

SWIFT: PKO PPL PW

with the note: "Seminarium FLR KP0W-24" + the name and surname of the participant

 

DATES AND INFORMATIONS FOR PARTICIPANTS

Important dates

Until March 15th, 2024 the participant should:

- submit his/her entry to the Seminar through a form available under this link: https://forms.office.com/e/Uvv6xTfBhd,

- pay the participation fee.

 

Until March 31st, 2024 the participant should:

- send a signed copyright transfer agreement, which is available on the Seminar website (https://prawo.ug.edu.pl/centrum),

- submit their Seminar’s paper in electronic form, conforming with the template available on Financial Law Review website

(https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/flr/about/submissions), by sending it via email at the address: baltycka@prawo.ug.edu.pl,

- if they intend to use one, send a PowerPoint presentation based on the submitted paper, in English, at the address: baltycka@prawo.ug.edu.pl).

 

Publication details

Seminar language: English

Presentation language: English,

Paper language: English.

In the current list of Polish scientific journals of the Ministry of Science and Higher Education, Financial Law Review has been assigned 70 points.

 

Information on papers

Papers submitted for publication in the Financial Law Review journal will be subject to review according to its review procedure and to the editorial board's evaluation according to the journal's specific criteria.

The editors reserve the right to decide on their publication according to the formal and substantial criterions indicated on the journal's website

(https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/flr/about/submissions).

The organizers do not guarantee that all submitted papers will be published. Priority for publication in FLR is given to papers prepared by two or more authors from at least two different research centers in different countries, provided that other editorial requirements are met.

Answers to your additional questions and assistance in individual matters are provided by the manager and coordinators of the Seminar:

dr Tomasz Sowiński  +48 (58) 523 28 63, +48 601 229 090

dr Anna Drywa  +48 (58) 523 28 66, +48 501 271 877

dr Szymon Obuchowski +48 (58) 523 28 64.

 

===========

UNIVERSITY OF GDAŃSK * FACULTY OF LAW AND ADMINISTRATION * DEPARTMENT OF FINANCIAL LAW     

Ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, tel. +48 58 523 28 62,  e-mail  sekretariat02@prawo.ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20. Październik 2017 - 08:46; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 27. luty 2024 - 13:21; osoba wprowadzająca: Szymon Obuchowski