fbpx edukacja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

edukacja

Edukacja

Pierwsza Absolwentka Kryminologii

Pierwsza Abslowentka KryminologiiMiło nam poinformować, że w dniu 1 czerwca 2016 r. odbyła się pierwsza w historii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego obrona pracy dyplomowej z Kryminologii - najmłodszym i zarazem najpopularniejszym kierunku studiów na Wydziale.

Nastąpiła zmiana terminu Konkursu Kryminalistycznego - konkurs odbędzie się 24 maja (wtorek) o godzinie 11:00 w Audytorium A.

Rozmowa prof. UG Tomasza Tadeusza Koncewicza z Polskim Radiem Zachód. Z profesorem prawa wizytującym na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley rozmawia Ryszard Malitowski.

 

Zapis rozmowy znajduje się pod linkiem:

Regulamin III Konkursu Kryminalistycznego

 

 

 

III Konkurs Kryminalistyczny pod patronatem Zarządu Głównego i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

 

Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego oraz Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego zaprasza wszystkich studentów do wzięcia udziału w III edycji Konkursu Kryminalistycznego.

Konkurs w formie testu pytań jednokrotnego wyboru z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej odbędzie się 17 maja tj. wtorek o godz. 11.00 w Aud. A. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Sejm w dniu  11 marca 2016 r. przyjął ustawę wprowadzającą zmiany w Kodeksie postępowania karnego i niektórych innych ustawach, która została przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości. W dniu 29 marca Prezydent podpisał ustawę. Przyjęta ustawa ( Dz.U 2016, poz.

Zawarty w art. 115 § 11 k.k. zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę, która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe). Ustalenie istnienia takiej relacji, tj. „pozostawania we wspólnym pożyciu”, jest możliwe także wtedy, gdy brak określonego rodzaju więzi jest obiektywnie usprawiedliwiony.

„Czy dopuszczalne jest na podstawie art. 462 § 1 k.p.k. wstrzymanie wykonania orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu z zastrzeżeniem jego uchylenia w przypadku złożenia poręczenia, już po spełnieniu tego warunku, czy też z chwilą wpłaty kwoty poręczenia, tymczasowo aresztowany powinien być natychmiast zwolniony na podstawie art. 257 § 2 k.p.k. niezależnie od złożonego zażalenia przez prokuratora, a wstrzymanie wykonania takiego orzeczenia jest niedopuszczalne?” 

Wydatki związane z oskarżeniem, o których mowa w art. 630 k.p.k. to także wydatki poniesione przez oskarżonego w związku z ustanowieniem w sprawie jednego obrońcy z wyboru. W wypadku częściowego uniewinnienia oskarżonego lub częściowego umorzenia prowadzonego przeciwko niemu postępowania może on zatem domagać się od Skarbu Państwa w tej części zwrotu tych kosztów.

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się nowa książka pod współredakcją prof. Anny Jurkowskiej-Zeidler z Katedry Prawa Finansowego WPiA UG. Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia poświęcona prawu rynku finansowego, przedstawiająca jego specyfikę, systemowe i funkcjonalne ujęcie oraz kluczowe i najbardziej aktualne problemy dla regulacji i nadzoru. Zaprezentowana w niej została tematyka ram prawnych i znaczenia prawa rynku finansowego jako nowej gałęzi prawa.