fbpx konferencja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

konferencja

Konferencje

banner

banner

 

Ogólnopolska konferencja naukowa: "Aspekty Prawne Działalności Klubów Sportowych", 10.05.2019, godz. 10:00, Aud. C.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/2268745063408472/ 

 

unesco

Profesor Kamil Zeidler z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA UG, wspólnie z dr Magdaleną Marcinkowską, zastępcą dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentowali Ministerstwo w Genewie w dniach 25-26 kwietnia 2019 r.

nowe_prawo

W dniu 26 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się Konferencja naukowa pt.: „Nowe prawo przedsiębiorców”. Organizatorami Konferencji byli pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

ILA

W dniu 29 marca 2019 roku w Lublinie odbyło się Seminarium Młodych Naukowców organizowane przez International Law Association - Grupa Polska. Seminarium zostało zorganizowane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W seminarium wziął udzial mgr Jakub Puszkarski z Katedry Prawa Morskiego i wygłosił referat pt. "Należyta staranność przewoźnika w przewozie ładunku drogą morską", który jest wynikiem przygotowywanej pracy doktorskiej. Referta pt.

Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych: prof. dr hab. Andrzej Szmyt, dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof UG oraz dr Anna Rytel-Warzocha na zaproszenie organizatorów wzięli udział w XXI Międzynarodowym Kongresie Porównawczego Międzynarodowego Prawa Konstytucyjnego w Madrycie. Ta edycja Kongresu została, wyjątkowo, wpisana w program XXVI Kongresu Światowej Organizacji Prawników "World Law Congress 2019".

felipe6

Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych: prof. dr hab. Andrzej Szmyt, dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG oraz dr Anna Rytel-Warzocha na zaproszenie organizatorów wzięli udział w XXI Międzynarodowym Kongresie Porównawczego Międzynarodowego Prawa Konstytucyjnego w Madrycie. Ta edycja Kongresu została, wyjątkowo, wpisana w program XXVI Kongresu Światowej Organizacji Prawników "World Law Congress 2019".

uio

Dr Justyna Nawrot z Katedry Prawa Morskiego, na zaproszenie prof. Erika Røsœg'a ze Skandynawskiego Instytutu Prawa Morskiego w Oslo, wygłosiła we wspomnianym Instytucie referat pt. "International maritime safety law – the system in statu nascendi", podsumowujący dwuletnie badania prowadzone przez dr Nawrot w ramach grantu NCN Maritime safety legal system.

ius commune

W dniach 29-30 listopada 2018 r. w Amsterdamie odbyła się, organizowana przez uniwersytety z Maastricht, Leuven, Utrechtu i Amsterdamu, 23 konferencja Ius Commune.

20kongrespk

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych pod kierunkiem prof. Andrzeja Szmyta, we współpracy z prof. Rainerem Arnoldem z Uniwersytetu w Ratyzbonie była współorganizatorem XX Kongresu Europejskiego i Porównawczego Prawa Konstytucyjnego w Gdańsku. Jest to cykliczna, prestiżowa konferencja naukowa gromadząca wybitnych specjalistów z dziedziny prawa konstytucyjnego z całej Europy.