fbpx nagroda | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

NAGRODA

Prof. dr hab. Ewa Bagińska z Wydziału Prawa i Administracji UG jest jednym z laureatów nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, dydaktyków cieszących się uznaniem akademickiej społeczności.

Z przyjemnością informujemy, że Dr Maria Lewandowicz z Katedry Historii Prawa otrzymała grant na realizację projektu badawczego pt. „Szwajcarski Kodeks Cywilny z 10 grudnia 1907 roku - cele i metody” w ramach programu Sonata 13 Narodowego Centrum Nauki. Realizacja grantu przewidziana jest na trzy lata i obejmuje budżet w wysokości 278 987 zł.

Serdecznie gratulujemy!

Stypendium

Z przyjemnością informujemy, że Pani Kinga Konieczna, studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, została laureatką Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2017/2018. Pani Kinga została wyróżniona za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za publikacje naukowe w dziedzinie prawa cywilnego, napisane pod kierunkiem prof. zw dr hab.

Lazareff Le Bars Vis Pre-moot
Mamy przyjemność poinformować, że studenci WPiA UG Klaudia Becker, Wiktor Dorębski i Jakub Plebański zajęli drugie miejsce w czasie Lazareff Le Bars Vis Pre-moot, który odbył się 9.02.2018 r. W wydarzeniu uczestniczyło w sumie 16 drużyn z całej Europy. 
 
Nagroda Rzecznika

Nagroda Nagroda w Konkursie Rzecznika Finansowego.

Prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego indywidualną II stopnia za osiągnięcia organizacyjne. Prof. Giętkowski został wyróżniony za zaangażowanie w prace Konwentu Rzeczników przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeprowadzenie szkoleń dla przewodniczących uczelnianych komisji dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich oraz uczelnianych rzeczników dyscyplinarnych ds.

Mamy przyjemność poinformować, że seminarzyści Pana Profesora Krzysztofa Drzewickiego Pan Kamil Górczyński i Pan Piotr Kobzdej zostali ex aequo laureatami II nagrody w prestiżowym Konkursie na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie im. Profesora Remigiusza Bierzanka.

Pan Kamil Górczyński otrzymał nagrodę za pracę pt. „Reguły wojny morskiej w prawie międzynarodowym”.

jzajadło

logo panJest nam niezwykle miło poinformować, że prof. Jerzy Zajadło został laureatem nagrody naukowej Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie prawa im. Leona Petrażyckiego. Nagroda została Panu Profesorowi przyznana za publikację "Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa".

JZajadło

Jest nam niezwykle miło poinformować, że prof. Jerzy Zajadło został laureatem Nagrody im. Edwarda J. Wende. 
​Kapituła Nagrody wyróżniła Pana Profesora za propagowanie prawa oraz za mówienie prostym językiem o trudnych sprawach.
 

Prof. Jerzy Zajadło z Nagrodą im. Wende
(źrodło: Rzeczpospolita - 18 XI 2017 r.)

sukces

Z przyjemnością informujemy, że praca magisterska ubiegłorocznej absolwentki naszego Wydziału – Pani Magdaleny Orłowskiej zajęła II miejsce w konkursie zorganizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską i doktorską, poruszającą problematykę praw dziecka (I nagrody nie przyznano).