XXVIII Zjazd Historyków Prawa i Ustroju w Warszawie

W dniach 23-24 września odbył się XXVIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa i Ustroju „Stanowienie prawa” zorganizowany przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Moderatorem sesji plenarnej był prof. Tadeusz Maciejewski, zaś prof. Michał Gałędek w tejże sesji wygłosił referat pt. „Kompetencje parlamentu jako pole sporu konstytucyjnego w Królestwie Polskim (1815-1830)”. W Zjeździe uczestniczyli także prof. Jacek Wiewiorowski, dr Piotr Kitowski, dr Dawid Michalski oraz mgr Malwina Dębicka. Prof. J. Wiewiorowski przedstawił zagadnienie stanowienia prawa rzymskiego w świetle insygniów quaestor sacri palatii, dr P. Kitowski wygłosił referat pt. „Rezygnacja Mateusza Kieynika ze stanowiska burmistrza Tucholi. Z dziejów ustroju miejskiego w Prusach Królewskich w XVIII w.”, natomiast mgr M. Dębicka omówiła dzieje medycyny sądowej we Francji w XVIII stuleciu.

wpia

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 1. Grudzień 2021 - 08:18; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: środa, 1. Grudzień 2021 - 08:18; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski