Prof. Kamil Zeidler nowym przewodniczącym Sekcji Polskiej IVR. Naukowcy z Wydziału w składzie Zarządu.

wpiaZ przyjemnością informujemy, że podczas Kongresu Teorii i Filozofii Prawa IVR (wcześniej: Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa), który został zorganizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, prof. Kamil Zeidler, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA UG, został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego Sekcji Polskiej IVR.

W skład nowo powołanego Zarządu z Wydziału Prawa i Administracji UG weszli: prof. Tomasz Widłak wybrany na wiceprzewodniczącego, a także: prof. Jerzy Zajadło, prof. Paweł Sut, dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz, oraz z innych ośrodków akademickich: ks. prof. Tomasz Barankiewicz (KUL), prof. Tomasz Gizbert-Studnicki (UJ), prof. Przemysław Kaczmarek (UWr.), prof. Bartosz Liżewski (UMCS), prof. Martyna Łaszewska-Hellriegel (Uniwersytet Zielonogórski), prof. Tomasz Pietrzykowski (UŚ), prof. Marek Smolak (UAM), prof. Adam Zienkiewicz (UWM), prof. Marek Zirk-Sadowski (UŁ) i dr Paweł Skuczyński (UW).

IVR – Internationale Vereinigung für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie (Międzynarodowe Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej), które zostało powołane w 1909 roku, jest dziś najważniejszym stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym teoretyków i filozofów prawa, działającym w skali światowej za pośrednictwem sekcji krajowych.

Gratulujemy!


Strona internetowa polskiej sekcji IVR:

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 3. Październik 2022 - 10:42; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. Grudzień 2022 - 11:30; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski