Elektroniczny Biuletyn „Współpraca Międzynarodowa WPiA UG”

wpia

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny (EBI) „Współpraca Międzynarodowa WPiA UG” powstał w marcu 2021 r. z inicjatywy Prodziekana ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju dr. hab. M. M. Wiszowatego prof. UG w celu poprawy przepływu informacji z zakresu współpracy międzynarodowej.
 
W EBI publikujemy informacje dotyczące ofert udziału w konferencjach międzynarodowych, zaproszenia do publikacji artykułów naukowych w zagranicznych periodykach naukowych i inne informacje z zakresu współpracy międzynarodowej i umiędzynarodowienia badań naukowych.
 
Co do zasady nie chcemy dublować informacji publikowanych w innych biuletynach i listach mailingowych. 
 
Treść Biuletynu tworzą pracownicy naszego Wydziału – w pierwszej kolejności osoby należące do zespołu ds. współpracy międzynarodowej – Prodziekan i pełnomocnicy Dziekana ds. współpracy międzynarodowej, ale także subskrybenci Biuletynu, którzy są gotowi podzielić się otrzymywanymi ofertami ze społecznością Wydziału.
W każdym numerze publikujemy listę osób, które nadesłały oferty do Biuletynu z podziękowaniami.
 
Biuletyn rozsyłany jest pod koniec każdego miesiąca w czasie roku akademickiego, w formie pliku PDF z aktywnymi linkami internetowymi w tekście.
 
Pierwszy numer ukazał się (był dystrybuowany) w marcu 2021 r. 
 
Osoby, które do tej pory nie są subskrybentami Biuletynu, a chciałyby go otrzymywać – proszone są o kontakt pod adresem: