ERASMUS+ (KA 107/KA 171 - kraje poza UE)

Erasmus+ KA 107 / KA 171 – to program akademickiej współpracy międzynarodowej z krajami partnerskimi - spoza UE 
 
W programie Erasmus+ KA107 / KA 171 mogą uczestniczyć wszystkie kraje spoza UE zwane "krajami partnerskimi".  
 
Program ten umożliwia mobilność studentów i pracowników. Lista krajów, w których dokładnie może być realizowana wymiana, jest oparta na umowie bilateralnej i decyzji Narodowej Agencji Erasmus+ o wysokości i zakresie dofinansowania. 
 

Szczegółowych informacji na temat mobilności kadry akademickiej w ramach programu ERASMUS+ udziela:

dr hab. Edvardas Juchnevicius prof. UG
Wydziałowy koordynator programu Erasmus+ International (KA 107 / KA 171)
Pełnomocnik Dziekana WPiA UG ds. współpracy międzynarodowej

gabinet: 3010
e-mail: edvardas.juchnevicius@prawo.ug.edu.pl

erasmus+