ERASMUS+ (KA131 - Europa)

W ramach programu Erasmus+ kadra naukowo-dydaktyczna oraz administracyjna Uniwersytetu Gdańskiego ma możliwość ubiegania się się o dofinansowanie wyjazdów zagranicznych realizowanych w celu zdobywania  doświadczeń zawodowych, rozwoju zawodowego oraz  w celu wymieniania się dobrymi praktykami oraz zacieśniania współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego.

Szczegółowe informacje na temat WYJAZDÓW DYDAKTYCZNYCH oraz WYJAZDÓW SZKOLENIOWYCH są dostępne na specjalnej podstronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego poświęconej MOBILNOŚCI KADRY AKADEMICKIEJ.

Szczegółowych informacji na temat mobilności kadry akademickiej w ramach programu ERASMUS+ udziela:

dr hab. Tomasz Widłak prof. UG
Wydziałowy koordynator programu Erasmus+ (KA 131 - kraje UE)
Pełnomocnik Dziekana WPiA UG ds. współpracy międzynarodowej

gabinet: 3033
e-mail: tomasz.widlak@prawo.ug.edu.pl

erasmus+