Rekrutacja na indywidualne zajęcia tutorskie dla studentów

Rekrutacja na indywidualne zajęcia tutorskie dla studentów
 
 
Drodzy Studenci, 
 
Wydziałowy Zespół Tutorów Akademickich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie § 6 Zarządzenie nr 121/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 października 2022 roku w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie tutoringu na studiach stacjonarnych i w szkołach doktorskich w Uniwersytecie Gdańskim ogłasza rekrutację studentów na indywidualne zajęcia tutorskie. 
 
 
 
   Czym jest tutoring? 
 
 
Tutoring jest metodą edukacji spersonalizowanej, służącą rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju.  Celem tutoringu akademickiego jest naukowy i osobisty rozwój studenta poprzez wsparcie udzielone przez tutora, najczęściej w relacji 1:1. Tutoring rozwija umiejętność uczenia się, organizacji pracy, jednocześnie zwiększa przekonanie o własnej wartości, pomaga dostrzec i pokonać słabsze strony, wzmacnia umiejętności społeczne studenta. Pozwala na uwzględnienie osobistych uzdolnień i zainteresowań, stwarza doświadczenie naukowe niemożliwe do realizacji w grupie.
 
 
  
   Kto może wziąć udział w rekrutacji?  
 
 
 1. W przypadku studentów i doktorantów odpowiednio pierwszego semestru albo roku w tutorialach mogą uczestniczyć – odpowiednio – studenci lub doktoranci, którzy uzyskali wyróżniające osiągnięcia odpowiednio w szkole ponadpodstawowej lub na studiach drugiego stopnia, lub jednolitych studiach magisterskich albo wyróżniające wyniki w rekrutacji na studia, lub do szkoły doktorskiej UG.
   
 2. W przypadku studentów i doktorantów wyższych lat warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest zaliczenie przez studenta lub doktoranta ostatniego okresu rozliczeniowego poprzedzającego złożenie dokumentów, o których mowa poniżej;
  w przypadku niniejszej rekrutacji zaliczenie poprzedniego roku studiów. 
 
 
   Jakie dokumenty należy złożyć? 
 
 
Zgłoszenie należy przesłać do Koordynatora Wydziałowego Zespołu Tutorów Akademickich, tj. dr. Marcina Michalaka na adres e-mail: marcin.michalak@ug.edu.pl
 
Do zgłoszenia należy dołączyć CV oraz list motywacyjny uzasadniający wybór tutora i tematyki tutorialu.
 
 
   Do kiedy trwa rekrutacja? 
 
 
Zgłoszenie należy nadesłać do dnia 8 października. 
 
 
   Kto poprowadzi indywidualne zajęcia tutorskie? 
 
 
W aktualnej edycji otwarte są cztery miejsca na tutorial u następujących tutorów wydziałowych: 
 
 • dr hab. Maciej Wojciechowski
   
 • dr Anna Podolska
   
 • dr Bartosz Szolc-Nartowski 
   
 • mgr Wojciech Jankowski
   
 • mgr Dawid Marko
 
Sylwetki tutorów, obszary ich zainteresowań oraz szersze informacje na temat tutoringu znajdą Państwo na stronie Wydziałowego Zespołu Tutorów Akademickich.  
 
 
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy na adres marcin.michalak@ug.edu.pl 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
dr Marcin Michalak 
Koordynator Wydziałowego Zespołu Tutorów Akademickich
 
 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 20. Wrzesień 2023 - 14:09; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 29. Wrzesień 2023 - 08:38; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski