Rekrutacja na indywidualne zajęcia tutorskie dla studentów 2024

Rekrutacja na indywidualne zajęcia tutorskie dla studentów


Drodzy Studenci,

Wydziałowy Zespół Tutorów Akademickich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie § 6 Zarządzenie nr 121/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 października 2022 roku w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie tutoringu na studiach stacjonarnych i w szkołach doktorskich w Uniwersytecie Gdańskim ogłasza rekrutację studentów na indywidualne zajęcia tutorskie.

 

Czy jest tutoring?

Tutoring jest metodą edukacji spersonalizowanej, służącą rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju.  Celem tutoringu akademickiego jest naukowy i osobisty rozwój studenta poprzez wsparcie udzielone przez tutora, najczęściej w relacji 1:1. Tutoring rozwija umiejętność uczenia się, organizacji pracy, jednocześnie zwiększa przekonanie o własnej wartości, pomaga dostrzec i pokonać słabsze strony, wzmacnia umiejętności społeczne studenta. Pozwala na uwzględnienie osobistych uzdolnień i zainteresowań, stwarza doświadczenie naukowe niemożliwe do realizacji w grupie.

 

Kto może wziąć udział w rekrutacji?  

W przypadku studentów i doktorantów odpowiednio pierwszego semestru albo roku w tutorialach mogą uczestniczyć – odpowiednio – studenci lub doktoranci, którzy uzyskali wyróżniające osiągnięcia odpowiednio w szkole ponadpodstawowej lub na studiach drugiego stopnia, lub jednolitych studiach magisterskich albo wyróżniające wyniki w rekrutacji na studia, lub do szkoły doktorskiej UG.

W przypadku studentów i doktorantów wyższych lat warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest zaliczenie przez studenta lub doktoranta ostatniego okresu rozliczeniowego poprzedzającego złożenie dokumentów, o których mowa poniżej;
w przypadku niniejszej rekrutacji zaliczenie poprzedniego roku studiów.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Zgłoszenie należy przesłać do Koordynatora Wydziałowego Zespołu Tutorów Akademickich, tj. dr. Marcina Michalaka na adres email: marcin.michalak@ug.edu.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć CV oraz list motywacyjny uzasadniający wybór tutora i tematyki tutorialu.

 
Do kiedy trwa rekrutacja?

Zgłoszenie należy nadesłać do dnia 19 lutego 2024.

 

Kto poprowadzi indywidualne zajęcia tutorskie?

W aktualnie edycji otwarte są miejsca na tutorial u następujących tutorów wydziałowych:

  • dr Anna Podolska
     
  • dr Bartosz Szolc-Nartowski
     
  • dr Marcin Michalak  
     
  • mgr Wojciech Jankowski

Sylwetki tutorów, obszary ich zainteresowań oraz szersze informacje na temat tutoringu znajdą Państwo na stronie Wydziałowego Zespołu Tutorów Akademickich.  

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy na adres: marcin.michalak@ug.edu.pl

 

 

Z wyrazami szacunku,
dr Marcin Michalak
Koordynator Wydziałowego Zespołu Tutorów Akademickich

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. luty 2024 - 14:31; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 6. luty 2024 - 14:38; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski