KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) - STACJONARNA

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
28/01/2023 29/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 1/02/2023 2/02/2023 3/02/2023 4/02/2023 5/02/2023
 
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
6/02/2023 7/02/2023 8/02/2023 9/02/2023 10/02/2023 11/02/2022 12/02/2023

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego)

od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2022 25/02/2023 26/02/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/02/2023 27/02/2023 1/03/2023 2/03/2023 3/03/2023 4/03/2023 5/03/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (studia stacjonarne)

I rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Bazy danych i informacja prawna

(1 ECTS)

dr Maciej Ferenc;
mgr Patryk Ciurak

        zaliczenie na ocenę

Nowe trendy w kryminologii, wiktymologii i penologii

(2 ECTS)

dr Stanisław Cora         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Historia przestępczości

(3 ECTS)

dr Piotr Kitowski 25/01/2023 15:00 Aud. C   egzamin podstawowy
27/02/2023 16:30 Aud. C   egzamin poprawkowy

Kryminalistyka - część ogólna

(4 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak 30/01/2023 12:00 s. 4021   egzamin podstawowy
20/02/2023 15:00 s. 3064   egzamin poprawkowy

Metodologia badań kryminalnych

(4 ECTS)

dr Wojciech Zieliński;
dr Krzysztof Stasiak  
17/01/2023 15:00 s. 1039   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Humanistyka wobec wyzwań współczesności - wykład humanistyczny

(3 ECTS)

dr hab. Maciej Michalski, profesor UG 11/01/2023 14:00 AULA   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

(2 ECTS)

dr Anna Wolska-Bagińska 9/12/2022 19:00 zaliczenie zdalne   "0" zaliczenie na ocenę
4/02/2023 10:00 s. 3050   zaliczenie na ocenę

Prawo dowodowe

(4 ECTS)

dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor UG;

dr Wioletta Niemiec

31/01/2023

15:00

9:00

Aud. C

Katedra

ustny egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (studia stacjonarne)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

II rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Kryminologia feministyczna

(2 ECTS)

          zaliczenie na ocenę

Media i społeczeństwo wobec przestępczości

(2 ECTS)

dr Jacek Wojsław         zaliczenie na ocenę

Odpowiedzialność osób duchownych za przestępstwa seksualne

(2 ECTS)

dr Tomasz Snarski 3.02.2022       zaliczenie na ocenę

Przestępczość gospodarcza i skarbowa

(3 ECTS)

dr Bartosz Kędzierski

mgr Krzysztof Dubicki

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość narkotykowa – aspekty prawne i psychologiczne

(2 ECTS)

dr Marcin Szulc, profesor uczelni

dr Tomasz Kanty

dr Marek Skwarcow

7/02/2023 9:00 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość nieletnich – aspekty prawne i psychologiczne

(3 ECTS)

dr Marcin Szulc, profesor uczelni

dr Krzysztof Stasiak

13/12/2022 11:15 s. 1033   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość seksualna

(2 ECTS)

dr Joanna Główczewska

dr Krzysztof Dubicki

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość zorganizowana

(2 ECTS)

dr Adrian Wrocławski        

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Statystyka, dynamika i geografia przestępczości

(1 ECTS)

dr Piotr Rogoziński

dr Krzysztof Stasiak

dr Piotr Pawliszak

10/01/2023 15:00 s. 1039   zaliczenie na ocenę

Terroryzm - aspekty prawne i psychologiczne

(2 ECTS)

dr Marcin Lech

dr Andrzej Piotrowski

2/02/2023 10:00 s. 1033   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

A/386/22B1; A/387/22B2C1 (1 ECTS)

mgr Lucyna Kupper 6/02/2023 8:00 s. 2025   egzamin podstawowy

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (studia stacjonarne)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

II rok semestr zimowy 2022/2023

(sesja podstawowa od 28 stycznia 2023 do 12 lutego 2023)

(sesja poprawkowa od 20 lutego 2023 do 5 marca 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

 

Fałszerstwo (zagadnienia prawne i kryminalistyczne)

(3 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak

dr Georgii Sibirtsev

dr inż. Karolina Jagiełło

dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, profesor uczelni

dr Paweł Niedziałkowski

dr hab. Agnieszka Chylewska

cz. kryminalistyczna 30/01/2023 13:00 s. 4021   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami fizycznymi

(4 ECTS)

dr Aneta Lewkowicz

24/01/2023 13:15 s. 1033   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawne i kryminalistyczne aspekty usług detektywistycznych w Polsce

(2 ECTS)

dr Piotr Rogoziński         zaliczenie na ocenę

Przestępczość gospodarcza i skarbowa

(2 ECTS)

mgr Krzysztof Dubicki

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość

(3 ECTS)

dr hab. Jerzy Kosiński

dr Andrzej Borzyszkowski

11/01/2023

11:00 11:15 Aud. B   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu

(3 ECTS)

dr Georgii Sibirtsev

dr Joanna Dzido

dr hab. Joanna N. Izdebska

prof. dr hab. Adam Lesner

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Terroryzm

(4 ECTS)

dr inż. arch. Anna Kaczorowska

mgr Łukasz Wroński

prof. dr hab. Adam Lesner

        zaliczenie na ocenę

A/386/22B1; A/387/22B2C1 (1 ECTS)

mgr Lucyna Kupper 6/02/2023 8:00 s. 2025   egzamin podstawowy

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Lipiec 2022 - 13:42; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 14. luty 2023 - 10:29; osoba wprowadzająca: Anna Okoń