fbpx Praktyki dobrowolne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Praktyki dobrowolne

Praktyki dobrowolne

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 września 2022 roku, 13:17

 

      PRAKTYKA W KANCELARII RADCÓW PRAWNYCH

 

Kancelaria radców prawnych Burzak&Okoń i Wspólnicy KRP sp.k. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 252, zaprasza studentki oraz studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego do odbywania płatnych praktyk w Kancelarii.


W zakres obowiązków wchodzą w szczególności:

- merytoryczne wsparcie pracowników Kancelarii w realizacji zadań;

- wsparcie w przygotowywaniu pism procesowych;

- przegląd orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w kontekście powierzonych zadań;

- monitorowanie zmian przepisów prawnych;

- prowadzenie kalendarza spotkań;

- weryfikacja wokand, terminów.

Kandydatka / kandydat powinien cechować się w szczególności otwartością i chęcią zdobywania wiedzy w zakresu prawa, dobrą organizacją pracy, umiejętnością pracy w zespole a także indywidualnie, dokładnością i sumiennością w wykonywaniu powierzonych czynności.

Kancelaria oferuje godziny odbywania praktyk dopasowane do harmonogramu zajęć na studiach, możliwość zdobycia cennego doświadczenia i poznania charakterystyki pracy pracowników Kancelarii oraz funkcjonowania Kancelarii, indywidualne szkolenie z obsługi systemów informacji prawnych (LEX), a wszystko w przyjaznej i otwartej atmosferze sprzyjającej rozwojowi zawodowemu.

 

W przypadku zainteresowania odbyciem praktyk, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 573-146-704 lub e-mailem na adres: sekretariat@burzak-okon.pl przesyłając CV wraz z krótką informacją o sobie.


PRAKTYKI I STAŻE W MINISTERSTWIE FINANSÓW

 

Akcelerator Kariery MF to program współpracy pomiędzy Ministerstwem Finansówa a środowiskiem akademickim. Dzięki niemu osoby uczące się jak i tuż po studiach będą mogły
sprawdzić się i rozwijać swoje umiejętności, angażując się w prowadzone projekty.

 

1. Praktykant d/s obsługi strony internetowej

2. Praktykant d/s administrowania systemami operacyjnymi

3. Praktykant d/s testów

4. Praktykant d/s analizy biznesowej

5. Praktyki d/s tworzenia dokumentacji

6. Praktykant d/s baz danych

7. Stażysta d/s baz danych


PRAKTYKA W KANCELARII KOMORNICZEJ NR XXII
 

 

Komornik Sądowy Marek Nowakowski oferuje praktyki studenckie w Kancelarii Komorniczej.

W trakcie praktyk studenci zapoznają się z :

1) organizacją pracy w kancelarii

2) systemem CURRENDA (wprowadzanie danych i obsługa systemu)

3) obiegiem dokumentów w kancelarii

4) aktami prawnymi niezbędnymi w pracy Komornika

5) obsługą sekretariatu kancelarii

 

Dane kontaktowe:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe
w Gdańsku Marek Nowakowski
Kancelaria Komornicza nr XXII w Gdańsku
80-753 Gdańsk, św. Barbary 12/36
tel. 518050238
e-mail: gdansk.nowakowski@komornik.pl


PRACA - KANCELARIA NOTARIALNA S.C

 

Kancelaria notarialna zatrudni studentów Wydziału Prawa i Administracji na umowę zlecenie.

Kancelaria mieści się w Gdyni przy Placu Kaszubskim 17 lokal 305.

Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Dane kontaktowe:

Kancelaria Notarialna s.c

not. Maciej Woźniak

not. Ewa Koperska- Woźniak

Plac Kaszubski nr 17 lok. 305

81-350 Gdynia

tel. 58 620 - 57- 02; 58 621 - 64 - 93

maciej.wozniak@gdin.pl


                                                                                BANK OCHRONY ŚRODOWISKA - PŁATNE PRAKTYKI

 

Bank Ochrony Środowiska zaprasza studentów do nowego, wakacyjnego projektu płatnych praktyk „Buduj z nami lepszy klimat”.

 

W BOŚ Banku wierzy w potencjał drzemiący w młodych ludziach! Dlatego specjalnie dla Studentów stworzył nowy projekt płatnych praktyk „Buduj z nami lepszy klimat”.

Oferują:

 • zdobycie cennego doświadczenia z kapitalnym efektem
 • płatne 3-miesięczne praktyki (od lipca do września w Centrali BOŚ Banku w Warszawie)
 • hybrydowy i elastyczny wymiar pracy
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • wsparcie Mentora i współpracę z ekspertami, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą
 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • możliwość rozwoju i realizacji różnorodnych projektów
 • pracę w otwartej atmosferze w zgranym zespole ludzi, którzy tworzą dobry klimat
 • onboarding i pakiety startowe

Poszukują studentów:

 • 4. i 5. roku (IV i V roku studiów jednolitych magisterskich oraz I i II roku studiów uzupełniających magisterskich)
 • otwartych na ambitne zadania
 • chętnych do rozwijania swojego potencjału zawodowego
 • komunikatywnych i z inicjatywą

Praktyki  BOŚ to idealny start  kariery zawodowej. Studenci mogą zdobywać wiedzę w obszarze:

 • Zarządczym
 • Biznesowym
 • Finansów i Operacji
 • Ryzyka
 • Ekologii i Klimatu

 

Aplikuj: https://www.pracuj.pl/praca/praktykantka-praktykant-warszawa,oferta,1001751705?sort=3&s=e6fcbb42

 

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
www.bosbank.pl

Ulotka z ofertą

   


    

PRAKTYKA - KOMORNIK SĄDOWY

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Michał Opalski oferuje płatne praktyki studenckie w Kancelarii.

 

W zakres obowiązków wchodzą w szczególności:

- prace administracyjno - biurowe, obsługa urządzeń biurowych,

- obsługa korespondencji przychodzącej/wychodzącej,

- obsługa spraw egzekucyjnych: rejestracja wniosków egzekucyjnych, sporządzanie projektów pism i postanowień w toku postępowania egzekucyjnego.

 

Oferta praktyk jest adresowana do studentów prawa, bądź administracji.

 

Kandydat powinien cechować się wysoką kulturą osobistą, a także rzetelnością oraz dokładnością w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV pod adres e-mail:

kancelaria@komornik.pro

 

Dane kontaktowe:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Michał Opalski Kancelaria Komornicza nr XIX w Gdańsku ul. Piekarnicza 12

80-126 Gdańsk

tel. 516-317-087

e-mail: gdansk.opalski@komornik.pl

www.komornik-gdansk.com

 


KOMORNIK SĄDOWY GDAŃSK POŁUDNIE

Płatne praktyki lub staże dla studentów 4 i 5 roku Prawa oraz 1 i 2 roku Administracji II stopnia.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdańsku Andrzej Grabarczyk oferuje studentom oraz absolwentom studiów dziennych jak i studiów zaocznych (prawo i administracja) WPiA, możliwość odbycia odpłatnych praktyk lub stażu w kancelarii komorniczej z gwarancją zawarcia pierwszej umowy o pracę/umowy zlecenia.
• praca możliwa w niepełnym wymiarze czasu pracy/zadaniowym systemie czasu pracy;
• zakres obowiązków:
- przygotowywanie projektów pism,
- bieżąca obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej oraz weryfikacja dokumentów,
- rejestracja spraw,
- zakładanie i prowadzenie akt komorniczych,
- obsługa interesantów,
- praca w programie Komornik SQL.

Warunki odbycia płatnych praktyk przez studenta studiów stacjonarnych lub absolwenta WPiA, który nie podjął pracy zawodowej:
Praktyki odbywać się będą na podstawie umowy zawartej z Komornikiem sądowym na okres od 1 do 3 miesięcy. Po odbyciu praktyk zawarta zostanie pierwsza umowa o pracę.
Warunki odbycia płatnego stażu przez studenta studiów niestacjonarnych oraz absolwenta WPiA, który nie podjął pracy zawodowej:

Staż zorganizowany zostanie we współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy na okres:
• od 3 do 9 miesięcy – dla osób do 30 roku życia
• od 3 do 6 miesięcy – dla osób powyżej 30 roku życia.
Warunkiem koniecznym udziału w stażu jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

Więcej informacji oraz Regulamin organizacji stażu dostępny jest na stronie
https://gdansk.praca.gov.pl/organizacja-stazy-w-gup

Osoby zainteresowane ofertą proszę o przesłanie swojego CV na adres:
andrzej.grabarczyk@komornik.pl

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 517811324.
 


PRAKTYKI - KANCELARIA NOTARIALNA

 

Kancelaria notarialna zaprasza studentki oraz studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego do odbycia praktyk w kancelarii.

Kancelaria mieści się w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 2.

W trakcie praktyk będzie możliwość zapoznania się z:

 1. organizacją pracy w kancelarii
 2. obsługą sekretariatu kancelarii
 3. systemem KANCELARIA NOTARIALNA (wprowadzanie danych i obsługa systemu)
 4. przygotowywaniem projektów aktów notarialnych i czynności poświadczeniowych

 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Dane kontaktowe:

Kancelaria Notarialna

Notariusz Martyna Kwiatkowska

Ul. Trzy Lipy 2 lok. 3/3

80-172 Gdańsk

tel. 606 937 760

notariuszkwiatkowska@gmail.com