fbpx Praktyki dobrowolne | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Praktyki dobrowolne

Praktyki dobrowolne

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 marca 2021 roku, 9:43

 

Informacja nt. praktyk studenckich w Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Program praktyk CZRUG adresowany jest do studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w ramach pracy licencjackiej/magisterskie podejmują zagadnienia odnoszące się do zrównoważonego rozwoju lub znajdują się one w zakresie ich zainteresowań. 

Program staży składa się z: szkolenia w wymiarze 20% czasu stażu, przyglądanie się pracy ekspertów (job shadowing) - 20%, a w pozostałym wymiarze realizację zadań zgodnych z indywidualnym programem praktyki – 60%. Godziny i czas realizacji praktyk zależy od indywidualnych ustaleń kierownika Programu Stażowego CZRUG z praktykantem. 

Kandydaci zainteresowani stażem proszeni są o przesłanie na adres czrug@ug.edu.pl listu motywacyjnego przedstawiającego zainteresowania związane ze zrównoważonym rozwojem (praca licencjacka, działalność w organizacjach społecznych, chęć związania przyszłej kariery zawodowej w obszarze SDG), w tytule maila praktyka studencka wraz z określeniem ilości godzin praktyk, które chciałby zrealizować w CZRUG. Praktyki będą realizowane od dnia 1.04.2021.  

Zakres praktyki:

Program praktyk przewiduje szereg aktywności, które indywidualnie będą dopasowane do stażysty i związane będą z aktualnymi zadaniami i projektami prowadzonymi w Centrum. W ramach stażu student otrzyma zakres zadań z określonym godzinowo przydziałem dla ich wykonania. Centrum potwierdzi wykonanie praktyki zgodnie z wymaganiami regulaminowymi. 

Zakres zadań: Realizacja działań projektowych, organizacja i udział w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich, organizacja i udział w realizacji wywiadów pogłębionych, przygotowywanie (redakcja, edycja) materiałów popularnonaukowych, współpraca w zakresie prowadzenia mediów społecznościowych, przegląd doniesień prasowych, udział w szkoleniach i seminariach, opis aktywności: instytutów badawczych, agend politycznych i ekonomicznych działających w zakresie zrównoważonego rozwoju, udział w zespole przygotowującym raporty, realizacja projektów własnych związanych z zakresem działań CZRUG,  w tym organizacja dyskusji i spotkań.  

 

Wymagania:

Dostęp do Internetu 

Podstawowa znajomość Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ 

Zdolność samodzielnej organizacji pracy 

Dokładność, rzetelność, spostrzegawczość 

Zapewniamy:

Szkolenie  

Dostarczenie narzędzi niezbędnych do realizacji zadań 

Bieżąca opieka merytoryczna opiekuna praktyk 

Elastyczny czas pracy 

Zaliczenie obowiązkowych praktyk studenckich 

Możliwość zdobycia równocześnie doświadczenia w pracy badawczej i pracy z otoczeniem zewnętrznym (podmioty społeczne i gospodarcze współpracujące z CZRUG) 

Możliwość poznania pracy przy realizacji projektów naukowych i edukacyjnych. 


 

Kancelaria BGST Radcowie Prawni Gajda Tołwiński Sp.p. z siedzibą w Gdańsku poszukuje osoby na stanowisko: Prawnik – specjalista do spraw windykacji

Wymagania:

1. Student/studentka co najmniej IV roku studiów prawniczych lub absolwent studiów prawniczych.

2. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych (m. in. MS Office, LEX, Legalis, programy pocztowe).

3. Skrupulatność oraz samodzielność.

4. Komunikatywność potrzebną w rozmowie z klientem, jak i dłużnikiem.

5. Dyspozycyjność 3-4 dni w tygodniu (do ustalenia podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

 

Oferujemy:

1. Umowę dostosowaną do potrzeb kandydata, w tym umowę o pracę na czas określony.

2. Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w zakresie procedur kpc dotyczących windykacji należności.

3. Pracę pod okiem doświadczonych radców prawnych.

4. Możliwość pracy zdalnej, co do części wymiaru czasu pracy, w zakresie ustalonym z radcą prawnym nadzorującym windykację.

5. Dla studentów – dostosowanie pracy do planu zajęć na studiach.

6. Przyjazną atmosfera w pracy.

7. Dla osób chętnych na poszerzanie horyzontów zawodowych – również możliwość zaangażowania się w tematy pozawindykacyjne, a w dalszej perspektywie (od 2-go roku aplikacji) – przeniesienie do innych działów Kancelarii.

 

CV proszę przesyłać pod adres mailowy: kancelaria@bgst.pl w terminie do 27.01.2021 r. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Serdecznie zapraszamy do składania aplikacji wraz z CV

(zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w CV na potrzeby tego procesu rekrutacji) !

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych będzie „BGST Radcowie Prawni Gajda, Tołwiński Spółka Partnerska” z siedzibą w Gdańsku (KRS:0000343480). Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na niniejsze stanowisko. Po zakończeniu rekrutacji, w terminie 3 miesięcy od daty tego ogłoszenia, Państwa dane zostaną trwale usunięte.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem: kancelaria@bgst.pl .