fbpx wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

Zdjęcie zbiorowe

W dniach 19-21 stycznia 2016 r. dr Krzysztof Czub, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej 2016 International Conference on Law, Patent, and Technology (ICLPT 2016). Konferencja była organizowana przez International Business Academics Consortium.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 stycznia 2016 r. w Poznaniu odbyło się seminarium zorganizowane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku. W panelu eksperckim aktywny udział wziął Kierownik Zakładu Kryminologii oraz Przewodniczący Koła Terenowego PTP w Gdańsku oraz Przewodniczący Rady Naukowej PTP Prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski.

Profesor Marcin Zieleniecki

Dnia 19 listopada 2015 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała prof. UG dr hab. Marcina Zielenieckiego zatrudnionego w Katedrze Prawa Pracy na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

FORMOZA

Zakład Kryminologii WPiA UG zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie z żołnierzami rezerwy JW FORMOZA poświęcone problematyce szeroko pojętego terroryzmu w kontekście bezpieczeństwa państwa. Spotkanie odbędzie się we wtorek 8 grudnia 2015 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UG w Audytorium A o godz. 11:00.

Podpisy

Dnia 18 listopada bieżącego roku w gmachu Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie, podpisana została umowa o współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a Wydziałem Prawa Uniwersytetu Masaryka. Wydział Prawa i Administracji UG reprezentowali: Prodziekan ds. studenckich i nauki - dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG, kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego Publicznego - dr hab. Andrzej Powałowski, prof.

wykład prof. Doroty Maśniak

W dniu 20 listopada 2015 pracownica Katedry Prawa Cywilnego uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Group interest in CEE  organizowanej przez SOCIETAS CEE Company Law Research Network  na National University of Public ServiceBudapeszcie. W trakcie konferencji Prof. UG dr hab. Dorota Maśniak (Vice-Prezes SOCIETAS CEE Company Law Research Network) wygłosiła referat na temat: Group interest in Poland.

Podpisanie umowy

W dniu 24 listopada 2015r. w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego miało miejsce podpisanie umowy o szerokiej współpracy naukowej pomiędzy Katedrą Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego a Katedrą Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej  Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

prof. dr hab. Ewa Bagińska

W dniach 22-23 października 2015 r. Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy merytorycznej z Katedrą Praw Człowieka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowała międzynarodową anglojęzyczną konferencję naukową pt. „Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives”. Patronami honorowymi tego wydarzenia byli Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. UKSW dr hab.