fbpx wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

Boston College Law School

W dniach 8-9 kwietnia 2016 r. dr Krzysztof Czub, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnegoi Rzecznik Patentowy UG, uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej Patent Conference 6, która odbyła się w Bostonie. Konferencja była organizowana przez Boston College Law School.

ITLOS

W dniach 9 – 11 marca 2016 roku delegacja pracowników naukowych i studentów Wydziału Prawa i Administracji UG wzięła udział w wizycie studyjnej w Hamburgu. Wizyta składała się z dwóch kluczowych punktów: wizyty w Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza oraz wizyta w Porcie Hamburg, największym niemieckim porcie handlowym.

„Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu” – nowa publikacja dra Krzysztofa Czuba

 

Zdjęcie zbiorowe

W dniach 19-21 stycznia 2016 r. dr Krzysztof Czub, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej 2016 International Conference on Law, Patent, and Technology (ICLPT 2016). Konferencja była organizowana przez International Business Academics Consortium.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 stycznia 2016 r. w Poznaniu odbyło się seminarium zorganizowane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku. W panelu eksperckim aktywny udział wziął Kierownik Zakładu Kryminologii oraz Przewodniczący Koła Terenowego PTP w Gdańsku oraz Przewodniczący Rady Naukowej PTP Prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski.

Profesor Marcin Zieleniecki

Dnia 19 listopada 2015 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała prof. UG dr hab. Marcina Zielenieckiego zatrudnionego w Katedrze Prawa Pracy na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

FORMOZA

Zakład Kryminologii WPiA UG zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie z żołnierzami rezerwy JW FORMOZA poświęcone problematyce szeroko pojętego terroryzmu w kontekście bezpieczeństwa państwa. Spotkanie odbędzie się we wtorek 8 grudnia 2015 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UG w Audytorium A o godz. 11:00.

Podpisy

Dnia 18 listopada bieżącego roku w gmachu Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie, podpisana została umowa o współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a Wydziałem Prawa Uniwersytetu Masaryka. Wydział Prawa i Administracji UG reprezentowali: Prodziekan ds. studenckich i nauki - dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG, kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego Publicznego - dr hab. Andrzej Powałowski, prof.