fbpx wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

okładka

OGŁOSZENIE WYBORCZE
 


Komisja Wyborcza Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego
ogłasza zebranie wyborcze
Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej

wybory
Komisja Wyborcza Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wybory dwunastu przedstawicieli pracowników będących nauczycielami akademickimi ze stopniem naukowym doktora lub tytułem zawodowym magistra do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 
głosowanie

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami dotyczącymi wyborów do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej.


1

2

Spotkanie

SpotkanieW dniu 12.02.2020 roku w Sali im prof. Steyera na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyło się spotkanie, którego celem było rozpoczęcie prac nad włączeniem Gdańska do sieci „Miasta Sprawiedliwości Naprawczej”.

logo Erasmus

W dniu 19.02.2020 r. (środa) o godz. 12.15 w Audytorium C odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych udziałem w trwającej rekrutacji i wyjazdem na stypendium Erasmus+ w roku akademickim 2020/21. Przedstawione będą nowe zasady zaliczania pobytu z możliwością zaliczenia semestru studiów bez konieczności uzupełniania różnic programowych.

 

spotkanie

Prof. Mischa Wladimiroff oraz Alphons Orie, sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii w Hadze byli gośćmi zorganizowanego przez Dziekana WPiA, prof.UG dr hab. Wojciecha Zalewskiego okrągłego stołu poświęconego zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem MTK. Podczas spotkania omówiono kluczowe problemy związane zarówno z teoretycznym uformowaniem modelu odpowiedzialności, jak i praktycznymi aspektami funkcjonowania MTK. Poruszono również najważniejsze wyzwania, stojące obecnie przed Trybunałem. 

 

Aktualizacja:

Program Konferencji
Gdańsk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, audytorium C
6 maja 2022 r.

Informujemy, że Biuro Dziekana i Sekretariaty Katedr w dniu 27.12.2019r. będą nieczynne.

obrona

W dniu 16 grudnia 2019 roku przed Komisją ds. Rozpraw Doktorskich odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Michalskiego pt. „Ustrój polityczno-prawny Finlandii i jego funkcjonowanie w latach 1917-2000. Studium prawno-historyczno-porównawcze”.

GSP 3/2019

W ostatnich dniach listopada br. ukazał się kolejny numer 3/2019 „Gdańskich Studiów Prawniczych” pt. "Roman Maritime Law. Maritime Legal Traditions and Modern Legal Issues", zawierający 19 tekstów autorów z ośrodków naukowych w Polsce, Wielkiej Brytanii,  Hiszpanii i Czech (w tym 13. spoza UG; redaktorem naukowym tomu jest prof. Jacek Wiewiorowski, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego).